ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ประภัตรลุยอีสานมอบถุงยังชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๑๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

"ประภัตร" ลุยอีสาน 3 จว. มอบถุงยังชีพ-เสบียงอาหารสัตว์ พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ย้ำรัฐบาลเร่งช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพหลังน้ำลด

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ โดยรับฟังรายงานสถานการณ์ภาพรวมของ จ.ศรีษะเกษ จากนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษ และรายงานสรุปสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย จากนายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย พร้อมกันนี้ได้กล่าวพบปะและให้กำลังใจกับผู้ประสบอุทกภัย และมอบสิ่งของช่วยเหลือจำนวน 1,000 ชุด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

นายประภัตร กล่าวว่า รัฐบาลนำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรในภาคอีสานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มอบหมายให้ตนเป็นตัวแทนเดินทางมาให้กำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกร ซึ่งภารกิจในครั้งนี้จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรใน 3 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด โดยนายกฯ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้หลังน้ำลดให้เร็วที่สุด ภายในระยะเวลา 120 วัน ดังนั้นกกระทรวงเกษตรฯ จึงได้เตรียมเสนอ ครม. ใน 3 โครงการเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้หลังน้ำลดพร้อมทั้งมีการประกันรายได้และมีตลาดรองรับที่แน่นอน ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย คือ 1. ปลูกถั่วเขียว ใช้เวลาเพาะปลูก 70 วัน แจกเมล็ดพันธุ์ 5 กก./ไร่ ประกันราคาที่ 30 บาท 2. ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แจกเมล็ดพันธุ์ 3.5 กก./ไร่ คนละไม่เกิน 10 ไร่ ประกันราคาที่ 8 บาท และ 3. โครงการโคขุนสร้างรายได้ ส่งออกไปจีน เป้าหมาย 1 ล้านตัว โดยกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนเงินกู้รายละ 120,000 บาท ซื้อลูกโค 5 ตัวๆ ละไม่เกิน 24,000 บาท และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก. ประกันวัวตัวละ 100 บาท/เดือน กำหนดระยะเวลาเลี้ยง 4 เดือน โดยเลี้ยงในคอกของตนเอง รวมถึงสนับสนุนเครื่องผสมอาหารตามสูตรของกรมปศุสัตว์ ให้กลุ่มละ 500-1,000 ตัว อีกทั้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลขุดเจาะวางระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 1 บ่อ ใช้ประโยชน์ได้ถึง 700 – 1,000 ไร่ และรัฐบาลช่วยเหลือดอกเบี้ยให้ 3% เกษตรกรออกเอง 1% และมีประกันความเสียหายหากโคเสียชีวิต

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม กรณีพื้นที่เพาะปลูกเสียหายทั้งหมด รายละไม่เกิน 30 ไร่ ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่นๆ ไร่ละ 1,690 บาท สำหรับกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย โค รายละไม่เกิน 2 ตัว ตัวละไม่เกิน 6,000-20,000 บาท สุกร รายละไม่เกิน 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 1,300-3,000 บาท และแพะ รายละไม่เกิน 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 1,000-2,000 บาท เป็นต้น โดยขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังเร่งสำรวจความเสียหายของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อให้ได้จำนวนที่ชัดเจน จากนั้นจึงเยียวยาตามตามอัตราที่กำหนด โดยเร่งดำเนินการภายใน 60 วัน หลังน้ำลดและจะโอนเงินให้กับเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงทันที สำหรับสำหรับความเสียหายในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ รวม 11 อำเภอ 67 ตำบล 483 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อนกว่า 20,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 80,000 ไร่

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจพื้นที่จุดขุดเจาะเปิดถนนเพื่อเร่งระบายน้ำบริเวณทางหลวง 2068 บึงบอน-ยางชุมน้อย หมู่ที่ 1 ต.บึงบอน ก่อนจะเดินทางไปยัง จุดบริการประชาชน บ้านหัวสะพาน ต.โนนสังข์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อพบปะและให้กำลังใจผู้ประสบภัย พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ จำนวน 1,000 ชุด รวมทั้งมอบหญ้าแห้งและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วม ก่อนเดินทางไปตรวจฝายน้ำล้นห้วยทา บ้านพะแนง หมู่ที่ 1 ตำ.จาน อ.กันทรารมย์ และเดินทางไปยังบ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ เสบียงอาหารสัตว์ หญ้าแห้งอัดฟ่อน และถุงยังชีพสัตว์ ให้กับเกษตรกร และออกเดินทางไปยัง จ.ร้อยเอ็ด ต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กองทัพเรือเปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ

กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากภัยน้ำท่วม กองทัพเรือจึงได้ทำการเปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยบริจาคได้ที่ กรมก...

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง