ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อาชีวะจัด Chinese Camp 2019 เตรียมความพร้อมให้ น.ศ. ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๔๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการ Chinese Camp 2019 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สอศ. กับ สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ พัฒนาภาษาจีน ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ กล่าวรายงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการ ตัวแทนสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา และคณะทำงาน เข้าร่วมพิธี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ริเวอร์ เนเจอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาอาชีวศึกษาในทุกระดับชั้น ซึ่ง สอศ. เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเรียนมากขึ้น ดังเช่น การเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างแดน ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ สอศ. ให้ความสำคัญ เพราะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษาโดยตรง และสร้างประสบการณ์ซึ่งจะหาในห้องเรียนไม่ได้ แต่การสื่อสารในต่างแดนของนักเรียนนักศึกษา ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนไป สอศ. โดยสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จึงได้จัดโครงการ Chinese Camp 2019 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาการเรียนภาษาจีน การสื่อสารภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน ซึ่งจะทำให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความพร้อมและความมั่นใจในการใช้ชีวิตในต่างแดน

โดย Chinese Camp 2019 มีนักเรียนนักศึกษากำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีความสนใจและความประสงค์จะเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 126 คน จากสถานศึกษา 16 แห่ง โดยแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 26 คน สาขาวิชาอาหาร จำนวน 10 คน สาขาวิชาช่างยนต์/ช่างกล จำนวน 28 คน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 17 คน สาขาวิชาระบบขนส่งทางรางจำนวน 25 คน และมีนักศึกษาจากยูนนาน ยูนิเวอร์ซิตี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยการอบรมจัดให้มีการทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนนักศึกษาตามความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน การปรับพื้นฐานด้านภาษาจีน การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร การออกเสียง และการสนทนาเบื้องต้น ตามหลักสูตร HSK 1 และ HSK 2 ซึ่งนักเรียนนักศึกษา ทุกคนจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2 (Hanyu Shuiping Kaoshi) และเข้ารับการอบรมในโครงการ Chinese Camp 2019 โดยนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การอบรมในโครงการแล้วจะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Xingtai Polytechnic College และ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) สาธารณรัฐประชาชนจีน ชึ่งระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2562 – 16 มกราคม 2563 ณ Xingtai Polytechnic College และในเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นลำดับต่อไป

การที่นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างแดน ถือเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ เกิดการตัดสินใจ การปรับปรุงตนเอง การใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนทำให้รู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง จนเกิดความพร้อมและความมั่นใจในการเข้าสู่โลกอาชีพ และสิ่งสำคัญต้องฝึกฝนขัดเกลา หล่อหลอมตนเองในคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน ได้แก่ ปัญญาความรอบรู้ คุณธรรม และทักษะปฏิบัติ ซึ่งเป็นการบูรณาการทุกด้านอย่างสมดุล มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป ดร.ประชาคม กล่าวปิดท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบมุมความรู้ตลาดทุนให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กรุงเทพฯ--29 เม.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบมุมความรู้ตลาดทุน(SET Corner)และเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง วีซีดี ฝึกสอนฟุตบอล เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาแก่นักศึกษา รวมมูลค่ากว่า 340,000 บ...

สุดยอดมือทอง..จูเนียร์ เวทีสำหรับนักล่าฝันรุ่นเยาว์

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ เยาวชนนักล่าฝัน บอกเป็นเสียงเรียกร้องว่า " หนูอยากมีร้านขนมไทยในต่างประเทศ" , "หนูอยากเป็นเชฟในโรงแรมแรมดัง ๆ" รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ แห่งครัวคุณหรีดอร่อย x 3 จึงไม่รอช้า ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง