ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 16-20 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--ซีพีเอฟ
ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 546 บาท การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังมีอย่างต่อเนื่อง หากฝนตกลดลงจะทำให้การขนส่งสะดวกขึ้น รถขนส่งสินค้าเข้าตลาดมากขึ้น

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 กันยายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 371.25 เซนต์/บุชเชล โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูกาล 2019/20 ลงมาอยู่ที่ 13,799 ล้านบุชเชล เมื่อเทียบกับผลผลิตฤดูกาลก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 14,420 ล้านบุชเชล และ USDA ยังได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์อุปสงค์ลงด้วย โดยลดการใช้ข้าวโพดผลิตเอทานอล (ethanol) ลงไป 25 ล้านบุชเชล เช่นเดียวกันกับการลดการส่งออกข้าวโพดลง 25 ล้านบุชเชล ด้านสต๊อกข้าวโพดสหรัฐฯ ฤดูกาล 2019/20 คาดว่าจะอยู่ที่ 2,190 ล้านบุชเชล เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ในเดือนก่อน 9 ล้านบุชเชล

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 14.00 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 กันยายน 2562 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 888.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 295.4 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน USDA ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ฤดูกาล 2019/20 ที่ 3,633 ล้านบุชเชล เทียบกับฤดูกาลก่อนหน้าที่ 4,544 ล้านบุชเชล ด้านอุปสงค์มีการปรับตัวเลขเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้สต๊อกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ฤดูกาล 2019/20 ลดลงอยู่ที่ 640 ล้านบุชเชล ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอุปสงค์จากจีนเข้ามา โดย USDA ได้ประกาศยอดการสั่งซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ จากจีนรวมแล้ว 720,000 ตัน นอกจากนี้ NOPA รายงานยอดการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบด (Crush) ประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่ 168.085 ล้านบุชเชล สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว
ปลาป่น : ราคาลดลง

ความต้องการปลาป่นจากต่างประเทศสัปดาห์นี้ลดลง ส่งผลให้การส่งออกปลาป่นลดลง โดยที่ผ่านมามีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเลี้ยงกุ้ง ทำให้ราคาตลาดปลาป่นโดยรวมลดลง โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ลดลงจากกิโลกรัมละ 37.00. บาท เป็นกิโลกรัมละ 36.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 33.20 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 34.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 31.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 30.20 บาท ลดลงจากราคา 31.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 27.70 บาท ลดลงจากราคา 26.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน
ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตามเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. เพิ่มขึ้นจากราคาตันละ 442 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 443 เหรียญสหรัฐฯ และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาจากตันละ 399 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 400 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,210 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,080 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว
สุกร : ราคาทรงตัว

ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศ ณ วันพระที่ 13 กันยายน 2562 อยู่ที่กิโลกรัมละ 59-73 บาท ขณะที่กรมควบคุมโรค ยืนยันยังไม่มีรายงานการพบ ASF ในประเทศไทย ด้านกรมปศุสัตว์ยังคงเฝ้าระวัง ป้องกันโรค ASF ในสุกร อย่างเข้มงวด โดยปศุสัตว์ทุกจังหวัดจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรรายย่อยอย่างต่อเนื่อง

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,400 บาท (บวก/ลบ 60)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ไก่เนื้อ : ราคาอ่อนตัว

สัปดาห์นี้ภาวะฝนยังตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการจับจ่ายลดลง ส่งผลให้ราคาประกาศ ไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อยืนอ่อนจากกิโลกรัมละ 35 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้การบริโภคสมดุลกับปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ผลิตออกสู่ตลาด ส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาที่ฟองละ 3.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 22-26 มกราคม 2561

ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดลดลงจากช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 570 บาท เป็นหาบละ 582...

ภาพข่าว: ตีฆ้อง! เปิดโรงงานซีพี ลาว

ดร.สินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานอาหารสัตว์ บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านพูคำ เมืองไชยธานี นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมี นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำส.ป.ป.ลาว และนายอ...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยี

กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยี และร่วมกันให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง