ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ผู้นำจากหลากหลายอุตสาหกรรมรวมตัวกันที่กรุงเทพฯ เพื่อการประชุมเอเชีย แปซิฟิค เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่ม ครั้งที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๔๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--มิดัส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล

การประชุมเอเชีย แปซิฟิก เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่ม ครั้งที่ 7 ณ ประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ "การร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย" ได้ดึงเอาผู้นำด้านอุตสาหกรรมและผู้เกี่ยวข้องในภาคการเคหะมารวมตัวกัน เพื่อร่วมค้นหานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาที่ยืดหยุ่น และยั่งยืนเพื่อผู้ประสบปัญหาในด้านที่อยู่อาศัย อันได้แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่าล้านครัวเรือน และชุมชนในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิคที่ได้รับผลกระทบปัญหาสภาพภูมิอากาศที่แปรปวน

มร. โจนาธาน เรคฟอร์ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์การที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติสากล กล่าวในงานเปิดการประชุมถึงการมุ่งเน้นที่การขยายความสำเร็จของธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตลาดที่อยู่อาศัยที่ราคาเข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังมี นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอนันดา ดีเวลอปเม้นท์ และ มร. ดาวาล โมนานิ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ First Home Realty Solutions มาร่วมพูดคุยในครั้งนี้อีกด้วย

ในงานการประชุมเอเชีย แปซิฟิก เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่ม ครั้งที่ 7 นี้ เปรียบเสมือนกระบอกเสียงในการชี้ให้เห็นว่าทำไมเรื่องที่อยู่อาศัยถึงมีความสำคัญ การประชุมนี้ช่วยตระหนักถึงศักยภาพในการสร้างความร่วมมือร่วมใจเพื่อนำไปสู่แรงสนับสนุนที่จะทำให้บ้านราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้เกิดขึ้นจริง ทำให้เห็นถึงความสำคัญของที่อยู่อาศัยที่ครบครับ มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน ช่วยส่งเสริมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในด้านเคหะผ่านการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

เอ็กเบิร์ต เอพพีล ประธานมูลนิธิฮิลติ กล่าวว่า เราต้องการเครือข่ายที่มีความแข็งแรงมากทั้งในองค์กร และตัวรายบุคคลจากทั่วทั้งภูมิภาคเพื่อที่จะร่วมกันคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัพไม่เพียงพอในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพราะเครือข่ายคือพลังสำคัญของการร่วมมือกัน

ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างการแก้ปัญหาด้านโครงสร้างและที่ดินโดยได้มีการสนทนาในหัวข้อการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และการให้พื้นที่สำหรับนักพัฒนานวัตกรรมระดับท้องถิ่น

"เมื่อพูดถึงการแก้ปัญหาในเมือง เรามองไปถึงเมืองในอีกสิบกว่าปีข้างหน้า ซึ่งสองในสามของประชากรจะย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแถบเมือง ถือเป็นการอพยพครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติที่เราจะเห็นกันได้ในอีก 30 ปีข้างหน้าและโดยส่วนมากจะเป็นแถบเอเชีย ซึ่งถือเป็นโอกาสใหญ่ที่ทำให้เราได้มองหาวิธีการแก้ปัญหาและร่วมมือกับองค์กรอย่างมูลนิธิที่อยู่อาศัย นำอุปสงค์ อุปทาน และความขาดแคลนของทรัพยกร เพื่อเปลี่ยนให้ความขาดแคลนเป็นความอุดมสมบูรณ์" คุณชานนท์เสริม

การประชุมเอเชีย แปซิฟิก เฮ้าส์ซิ่ง ฟอรั่มครั้งนี้ ได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาหลักที่เกียวข้องกับผลกระทบของการลงทุน ระบบเศรษฐกิจ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม การรับมือกับภัยพิบัติ นวัตกรรมที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง และเทคโนโลยีที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้นำอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและทั่วโลก

การประชุม เอเชีย แปซิฟิค เฮ้าส์ซิ่ง ทั้ง 4 วัน ประกอบไปด้วย การประกาศรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมเพื่อที่อยู่อาศัย หลักสูตรการฝึกอบรม 2 วันเกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงของที่ดินเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติ และ 2 กิจกรรม Urban Thinkers Campus – สภาเยาวชนและศูนย์กลางผู้ประกอบการเคหะในเมือง เพื่อสนับสนุน World Urban Campaign mส่งเสริมระเบียบวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองและเป้าหมายการพัฒนาเมืองอย่างยืนปี 2573 ขององค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น

งานประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดย โดยองค์กรไม่แสวงหากำไรอย่างมูลนิธิเพื่อที่อยู่อาศัยสากล ที่เชิ่อมโยงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่นำโดยพันธมิตรจากภาคเอกชนภาครัฐและสังคไม่ว่าจะเป็น บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มูลนิธิฮิลติ Aditya Birla Group HMTX Industries UN-Habitat Cities Alliance และ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ######

เกี่ยวกับการประชุมวิชาการด้านที่อยู่อาศัย

การประชุมวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุกๆสองปี โดยมูลนิธิที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆได้พบปะร่วมกันค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่พักอาศัยไม่เพียงพอและย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ำในฐานะตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี 2550 การประชุมวิชาการด้านที่อยู่อาศัยก่อให้เกิดการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่สนใจในประเด็นนี้แล้วกว่า 5,000 คน ได้รับแรงสนับสนุนจาก UN-Habitat Cities Alliance สภากาชาดระหว่างประเทศและสภาเสี้ยววงเดือนแดง World Bank Arup Hilti Foundation และมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย และองค์กรอื่นๆอีกหลายภาคส่วน การประชุมวิชาการด้านที่อยู่อาศัย ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 7 นี้ จัดภายใต้หัวข้อ "การร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย" ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน ณ กรุงเทพฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงเมษายนถึงกรกฎาคมก็ได้มีการจัดฟอรัมนี้ในประเทศต่างๆ อย่าง บังคลาเทศ นิวซีแลนด์ ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ และ กัมพูชา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ aphousingforum.org

เกี่ยวกับ (Habitat for Humanity)

มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (Habitat for Humanity) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 ที่ขับเคลื่อนโดยวิสัยทัศน์ที่ว่าทุกคนต้องการที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ โดยมีโครงการบ้านคริสเตียนที่กลายเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่มีในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก องค์การนี้ได้ก่อตั้งในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ในปี 2526 โดยได้สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนหลายล้านคนในการพัฒนาสถานที่จนทำให้กลายเป็นที่พวกเขาเรียกว่าบ้าน ช่วยเหลือทางด้านการเงิน สนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัคร และเพิ่มเสียงในการสนับสนุนบ้านที่มีราคาที่เข้าถึงได้ จนทำให้ทุกคนในสังคมสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างมั่นคงบนพื้นฐานที่แข็งแรง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ จนพวกเขาสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสังคมได้นั่นเอง โดยเราช่วยพวกเขาผ่านที่พักพิง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม บริจาคหรืออาสาสมัคร ได้ที่ habitat.org/asiapacific


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

แพลทฟอร์มไวส์คีย์-ไมโครซอฟท์บนวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2003 เพิ่มยอดการใช้งานเทคโนโลยีโครงสร้างหลักสำหรับสาธารณะในเอเชีย แปซิฟิค

สิงคโปร์, 11 ม.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่นและไวส์คีย์ เปิดเผยถึงการขยายตัวของการใช้พีเคไอหรือกรอบโครงสร้างหลักสำหรับสาธารณะ (Public Key Infrastructure Framework) จำนวนมากในเอเชียแปซิฟิค พีเคไอ เป็นโซลูชั่นลายเซ็นแบบดิ...

KGI บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 ล้านบาท

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--หลักทรัพย์ เคจีไอ "เคจีไอ" ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์ "สึนามิ" จำนวน 20 ล้านบาท มอบถึงมือนายกรัฐมนตรี เน้นการฟื้นฟูในระยะยาว ทั้งสร้างบ้านที่อยู่อาศัย สร้างโรงเรียน พร้อมประกาศยกเลิกงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีทั้งหมด แล...

สรุปข่าวเอเชียเน็ทประจำวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2546

สถานที่การประชุมในเอเชียแปซิฟิก สิงคโปร์ : ดาต้าคราฟท์ เอเชีย (Datacraft Asia) จะให้การสนับสนุนการจำหน่ายระบบการประชุมไอพี รุ่นมีทติ้งเพลส (MeetingPlace) ของละติจูด คอมมูนิเคชั่น (Latitude Communication) เว็บไซต์ : www.datacraft-asia.com www.meetingplace....

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง