ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กพร.สุดเจ๋ง โชว์สกิลหน่วยงานคุณภาพ คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๒๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างชื่อให้กระทรวงแรงงาน โชว์ผลงานหน่วยงานคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ปี 62

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 "Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน" โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. และข้าราชการให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้เป็นตัวแทนกระทรวงแรงงาน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐใน 3 สาขา นอกจากนั้น ภายในงาน ยังมีการบรรยายหัวข้อ "การพัฒนางานบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558" โดยผู้แทนภาครัฐและเอกชนด้วย

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล เปิดเผยว่า ในนามตัวแทนของกระทรวงแรงงาน มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ กพร.ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ถึง 3 สาขา คือ 1.สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 2. สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ "ระดับดี" เรื่องศูนย์รวมข้อมูลช่างชุมชน(ร้านช่างประชารัฐ) ของศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 3.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม "ระดับดี" เรื่องการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยียานยนต์แบบประชารัฐของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กพร. ได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพัฒนากำลังแรงงาน ให้มีศักยภาพและคุณภาพ (Super worker) ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ในการนำองค์กร "มุ่งพัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับและผู้ประกอบกิจการให้มีผลิตภาพสูงสู่ไทยแลนด์ 4.0" และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับแนวคิด Workforce Transformation ของ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งผลักดันให้แรงงานได้พัฒนาทักษะในการทำงานและสามารถปรับตัวก้าวทันต่อเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีทักษะที่สอดคล้องกับการจ้างงาน รวมถึงสร้างความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบกิจการ โดยยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คือ "การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง" ภายใต้แผนทั้งระยะสั้น และระยะยาว สามารถขยายเป้าหมายในการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากปีละประมาณ 2 แสนคน เป็น 4 ล้านคน ในปัจจุบัน

"นอกจากนี้ กพร. ยังดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และไทยแลนด์ 4.0 จัดกิจกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ การประกาศนโยบาย Zero Corruption รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้ บรรลุจุดประสงค์และให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึง รางวัลที่ได้รับ จึงเป็นขวัญและกำลังใจ ให้บุคลากร ของกพร.ทั่วประเทศ มุ่งมั่นและทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ตลอดจนสติปัญญา ความรู้ความสามารถในการที่จะพัฒนาแรงงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าในการพัฒนาประเทศทุกด้าน ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลต่อไป ." อธิบดีกพร.กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เซนต์-โกเบน เวเบอร์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้องทั่วประเทศ"

กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--เพนเนอร์-แมดิสัน บริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด บริษัทชั้นนำของโลกด้านธุรกิจกาวซีเมนต์ และยาแนวสำหรับปูกระเบื้อง และมอร์ต้า ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาพนักงานนวดฝ่าเท้า

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เปิดอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดฝ่าเท้า ให้กับประชาชนผู้สนใจในจังหวัดอุบลราชธานี นางจุฑามาศ บุญอาจ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี...

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ อิมแพค จัดงาน " หัวใจไทยสู่ผู้ประสบภัยสึนามิ"

กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--กระทรวงพาณิชย์ ทุกหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังร่วมกับ อิมแพค เมืองทองธานี จัดงานแสดงสินค้า ยิ่งใหญ่ "หัวใจไทยสู่ผู้ประสบภัยสึนามิ" ในวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2548 ณ. อาคารแสดงสินค้า 1- 8 อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อ นำรายได้ทั้งหมดจากกา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง