ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

Super Poll คุณธรรมในโซเชียลมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--สำนักวิจัยซูเปอร์โพล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คุณธรรมในโซเชียลมีเดีย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,224 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 1 - 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.5 ระบุ นักการเมืองคือต้นตอปัญหาคุณธรรมที่ควรปรับปรุงตัวเร่งด่วน รองลงมาคือ ร้อยละ 53.1 คนในวงการบันเทิง ร้อยละ 52.8 ระบุ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 49.8 ระบุ คนในครอบครัว ร้อยละ 45.9 ระบุ คนในสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ ร้อยละ 23.5 คนในกลุ่มวัฒนธรรม ประเพณี และร้อยละ 17.8 คนในกลุ่มศาสนา เช่น พระ เณร ชี คนปฏิบัติธรรม เป็นต้น

ผอ.ซูเปอร์โพล เป็นห่วงที่พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 54.4 ระบุปัญหาคุณธรรมในโซเชียลมีเดียคือ พูดจาหยาบคาย ไม่ให้เกียรติกัน กร่าง ทำตัวแย่ ร้อยละ 50.3 ระบุ หลอกลวง ร้อยละ 45.2 ระบุ สร้างความขัดแย้ง ร้อยละ 44.6 ระบุ ความสัมพันธ์เสื่อมถอย และร้อยละ 43.2 ระบุเกิดการเลียนแบบในทางที่ผิด

ที่น่าพิจารณาคือ 5 อันดับแรกข้อเสนอแนะพัฒนาคุณธรรมในโซเชียลมีเดีย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.0 ระบุ มีสติ กลั่นกรองข้อมูล เรื่องราว ไม่ทำตามกระแสโซเชียลมีเดีย รองลงมาคือร้อยละ 48.7 ระบุ ทุกฝ่ายใช้โซเชียลมีเดีย ด้วยความรับผิดชอบ กล้าทำ กล้ารับ ร้อยละ 42.9 ระบุ มีวินัยในการใช้ เคารพกฎกติกา ร้อยละ 39.2 ระบุ คิดถึงผลกระทบและประโยชน์ส่วนรวม และร้อยละ 36.4 ระบุ มีน้ำใจดีต่อกัน ตามลำดับ

ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า บุคคลสาธารณะโดยเฉพาะนักการเมืองมีอิทธิพลต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง จึงเสนอให้ก่อนทำหน้าที่ในสัปปายะสถานรัฐสภาแห่งใหม่ ควรมีการตั้งสติสมาธิทุกครั้งก่อนเริ่มประชุมและมีระฆังสติไว้คอยให้ระลึกตนเสมอว่า แต่ละคนกำลังทำงานด้วยสติไม่ใช้อารมณ์ครอบงำและเมื่อแต่ละท่านเป็นผู้ทรงเกียรติแล้วจึงเสนอประธานสภาฯ ให้ยกย่องเชิดชูพฤติกรรมที่ควรค่าแก่การชื่นชมจุดประกายกระแสแห่งคุณธรรมของนักการเมืองให้เกิดขึ้นในรัฐสภาแห่งนี้

"คนในวงการบันเทิงควรช่วยกันคืนกำไรให้สังคมด้วยจิตสาธารณะมากกว่าการรังแกสังคม ส่วนข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ครูอาจารย์ ควรเป็นจุดเปลี่ยนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรพักก่อนโพสต์ให้เป็นนิสัย ก่อนจะกดโพสต์ลงสาธารณะ ควรพักในที่ส่วนตัวสักระยะก่อน เพื่อกลับไปอ่านอย่างมีสติค่อยยืนยันโพสต์ ปรับพลังลบเป็นพลังบวกคือ บริหารสมองส่วนคิดจัดการอารมณ์ของตนเองจนเป็นพฤติกรรมที่ดี" รศ.นพ.สุริยะเดว กล่าว

ในขณะที่ ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ควรยอมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค ซูเปอร์ดิจิตัล อย่างมีสติและรู้จักใช้ประโยชน์เพื่อความดีส่วนรวมและเพื่อตัวเอง แนวทางในการป้องกันปัญหาคือการทำงานร่วมกันใกล้ชิดมากขึ้นผ่านทางโซเชียลมีเดียระหว่างภาครัฐและประชาชนแต่ละคนที่สามารถสื่อสารถึงกันได้โดยตรง ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและการอบรมเลี้ยงดูของคนในครอบครัว เพื่อนสนิท คนใกล้ชิด เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องในชุมชนของตนเอง ผลที่ตามมาคือ ทุกคนจะบริหารจัดการกระแสในโซเชียลมีเดียได้ไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสที่สร้างความเสียหายทำร้ายผู้อื่นในสังคมส่วนรวม


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง หยั่งกระแสเสียงสาธารณชน ต่อ พรรคการเมือง ถ้าวันนี้เลือกตั้ง กรณีศึกษาตัวอย่าง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใน 15 จังหวัด

ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน และผู้อำนวยการ สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจเรื่อง หยั่งกระแสเสียงสาธารณชน ต่อ พรรคการเมือง ถ้าวันนี้เลือกตั้ง กรณีศึกษาตัวอย่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 15 จังหวัด ได้แก่...

SUPER POLL จิตสาธารณชุมชนของคนในชาติแต่ละภูมิภาค กับ สถานการณ์อนาคตการเมืองไทย

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง จิตสาธารณชุมชนของคนในชาติแต่ละภูมิภาค กับ สถานการณ์อนาคตการเมืองไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 15 จังหวัด ดร.นพดล กรรณิกา...

เบบี้มายด์ คลับ จัดกิจกรรมสัญจร "Happy Time Babi Mild Day"

คุณมาลี อัครพัฒนากูล ผู้จัดการกองสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์เด็ก “เบบี้มายด์” จัดกิจกรรมสัญจร ให้กับสมาชิก เบบี้มายด์คลับ โดยมี นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วย รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง