ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เข้าช่วยสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัยน้ำท่วมในร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

สืบเนื่องจากการเผชิญภัยธรรมชาติจากพายุโซนร้อน โพดุล ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก อ้างอิงจากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 พบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบจากพายุฝนและน้ำท่วมกว่า 368,918 ครัวเรือน โดยในพื้นที่ 32 จังหวัด มียอดผู้เสียชีวิตแล้วรวม 27 ราย และเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้เสียชีวิตมากถึง 5 ราย รวมถึงมีสัตว์เลี้ยงที่ตกค้างในพื้นที่ประสบภัยกำลังรอคอยการช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) จึงร่วมกับเทศบาลตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์เบื้องต้น พร้อมวางแผนดำเนินการรับมือและให้การช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงจากภัยน้ำท่วม โดยองค์กรฯ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อาทิ นายกเทศบาลตำบลวังหลวง เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในพื้นที่ในการช่วยเหลือด้านการวางแผน ช่วยประสานงานกับชุมชน จัดการเรื่องการเดินทางและการขนส่งอาหารสัตว์ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถทำการแจกจ่ายอาหารสุนัขและแมวได้อย่างเหมาะสม พร้อมสำรองอาหารสัตว์จำนวนหนึ่งไว้ที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละตำบล เพื่อลดปัญหาด้านระยะทางและสะดวกในการแจกจ่ายไปสู่เจ้าของสัตว์ภายในชุมชนได้อย่างเป็นระบบ

บังอร ป่าวิเศษ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด วัย 48 ปี กล่าวว่า "เหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบ 40 ปีตั้งแต่เคยประสบมา ลำพังคนเรายังแทบเอาตัวไม่รอดเลยอดเป็นห่วงสัตว์ที่เลี้ยงไว้ไม่ได้ แต่ตอนนี้เบาใจขึ้นแล้วเพราะได้องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเข้าให้การช่วยเหลือเรื่องอาหารสัตว์อย่างรวดเร็ว"จากการบอกเล่าของผู้ประสบภัยในพื้นที่ช่วยสะท้อนให้เราเห็นถึงความเสียหายอย่างรุนแรงจากผลกระทบของน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ของประเทศไทย ซึ่งผู้ประสบภัยไม่ได้มีเพียงแค่ประชาชน หากยังส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงในชุมชนอีกทอดหนึ่ง ซึ่งมักถูกมองข้ามความสำคัญและกำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่เช่นกัน

โชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญสัตว์ในฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวถึงการช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยในครั้งนี้ว่า "องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมกับเทศบาลตำบลวังหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ทำการลงพื้นที่ในเขตที่ประสบภาวะน้ำท่วมสูงและมีความเสียหายรุนแรงที่สุดในประเทศไทย โดยเราได้นำอาหารสัตว์จำนวนมากไปส่งมอบให้ถึงมือเจ้าของสัตว์เลี้ยงในแต่ละชุมชน ผมได้เห็นถึงความตั้งใจและความรักของเจ้าของสัตว์เลี้ยงหลายคนที่ต่างก็เดินลุยน้ำมารับอาหารสัตว์พร้อมรอยยิ้ม ซึ่งเรารู้ดีว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้จะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน"

เกื้อกูล เพลียวงษ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังหลวง กล่าวเสริมว่า "ในฐานะตัวแทนของเทศบาลฯ ผมขอขอบคุณองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเป็นอย่างมากที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงในชุมชน และเรายินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อสร้างแผนรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้สัตว์ในชุมชนได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป"อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงในครั้งนี้เป็นเพียงการให้ความช่วยเหลือแบบเฉพาะหน้า เนื่องจากในบริเวณตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มักประสบภาวะน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน ทางภาคประชาชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องจัดทำแผนเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น โดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เสนอแนวทางการทำงานให้ครอบคลุมถึงการจัดการสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสมในภาวะประสบภัย เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ก็จะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกต่อไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ที่ www.worldanimalprotection.or.th

เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ World Animal Protection เป็นองค์กรเพื่อคุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มีบทบาทในการให้คำปรึกษากับองค์การสหประชาชาติและสภายุโรป ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความแตกต่างให้สัตว์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ถูกทารุณกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยดำเนินงานครอบคลุมทั้งสัตว์ในชุมชน – สุนัข , สัตว์ป่า, สัตว์ประสบภัยพิบัติ - ช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ การจัดหาอาหาร ที่อยู่และยารักษาโรคให้กับสัตว์, สัตว์ในฟาร์ม รวมถึงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่มีมนุษยธรรมอันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนและสัตว์ ข้อมูลเพิ่มเติม www.worldanimalprotection.or.th /


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

“Six Legs Marching Charity @ CentralPlaza Rama 2”

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ร่วมกับ WSPA หรือ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ขอเชิญร่วมกิจกรรม “หกขาวิ่งหาทุน - Six Legs Marching Charity” วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555 เวลา 15.30-18.00 น. ณ เซ็นทรัลพาร์ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2...

เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนน 10 วัน ระวังอันตราย

กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--ปภ. นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 8 - 17 เมษายน 2548 อย่าประมาท ไม่ขับรถเร็ว ง่วง - เมาต้องไม่ขับ เพราะตั้งด่านจุดตรวจเข้ม 3,030 จุดทั่วประเทศ--จบ--...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง