ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สถิติมะเร็งเต้านมพุ่ง หญิงไทยเป็น 60 ต่อ 1 แสนคน วาโก้ ร่วมรณรงค์จัดโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๑๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

ปัจจุบันพบว่าผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมมากเป็นอันดับ 1 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการขาดความรู้ความเข้าใจในสาเหตุของโรค ขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ที่แม่นยำเพียงพอ ตลอดจนขาดการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการป้องกันที่จะนำไปสู่การรักษาได้อย่างทันท่วงที

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพของผู้หญิง เพื่อให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ จึงได้จัดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน" เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านและสตรีผู้สูงอายุในชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตัวเองจะได้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม และเปิดโอกาสให้สตรีในชุมชนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น

นางสาวการุณี สุหร่าย กรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "วาโก้ได้รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยรู้จักการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านมมาเป็นระยะเวลานานกว่า 16 ปี ภายใต้โครงการ "วาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม" โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน รณรงค์ ป้องกัน สนับสนุน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จนขยายมาสู่แนวคิดสานพลังประชารัฐ ตอบสนองนโยบายเครือสหพัฒน์เพื่อสังคม จึงได้จัดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน" ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2560 โดยจัดขึ้นในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ สำหรับรูปแบบของโครงการจะมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อรู้ทันมะเร็งเต้านม เรียนรู้การบริโภคอาหาร ผัก ผลไม้ ให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองเต้านมโดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ"

"โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างไทยวาโก้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อเป็นการสานพลังประชารัฐตามนโยบายที่ตั้งไว้ โดยในส่วนของภาครัฐ ได้ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งให้การสนับสนุนแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตบางคอแหลม ส่วนภาคประชาชนได้รับความร่วมมือจากประธานคณะกรรมการชุมชนและสตรีในชุมชนต่าง ๆ ในเขตบางคอแหลม ที่ผ่านมาได้จัดไปแล้ว 7 ครั้ง ครั้งนี้จัดที่ชุมชนศาลเจ้าแดงนับเป็นครั้งที่ 8 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 8 ครั้งกว่า 500 คน ซึ่งผลการดำเนินงานนับว่าน่าพอใจ ผู้ร่วมโครงการโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้รับความรู้มากขึ้นจากเดิมที่ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมมาก่อน รวมทั้งได้รับการตรวจเต้านมจากที่ไม่เคยตรวจมาก่อน และหากพบว่าใครมีอาการผิดปกติบริษัทฯ ก็จะส่งไปตรวจอย่างละเอียดด้วยแมมโมแกรมโดยออกค่าใช้จ่ายในการตรวจให้" นางสาวการุณี กล่าว

ทางด้าน แพทย์หญิงกรวรรณ วงศ์บางโพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่มาให้ความรู้กับผู้ร่วมโครงการได้กล่าวถึงสถานการณ์การเกิดมะเร็งเต้านมในประเทศไทย ว่า "มะเร็งเต้านมยังคงเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิง ปัจจุบันอัตราการเกิดอยู่ที่ 60 คน ต่อ 100,000 คน ความน่ากลัวของโรคนี้คือเป็นโรคที่พบมากขึ้น แต่ปัจจุบันเราพบคนไข้ที่เป็นระยะแรกมากขึ้นเนื่องจากมีการตรวจคัดกรองที่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนที่จะพบในระยะที่ 3 ด้วยเหตุนี้ ทำให้มีโอกาสรักษาหายได้มากขึ้น อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมก็มีแนวโน้มลดลง"

สำหรับคำแนะนำในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านมนั้น แพทย์หญิงกรวรรณ กล่าวว่า "ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกับผู้เชี่ยวชาญ ขณะเดียวกันต้องมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอยู่เสมอ หากพบจะได้พบในระยะต้นๆ ซึ่งมีโอกาสรักษาหายได้มากกว่า นอกจากนี้ ต้องควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งเต้านม เช่น ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่สูงขึ้นจะส่งผลให้เอสโตรเจนสูงขึ้นซึ่งสามารถกระตุ้นการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านมได้ ควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย เพราะน้ำตาลที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านมที่สูงขึ้น รวมทั้งงดการสูบบุหรี่ และใช้ฮอร์โมนเสริมในกรณีที่จำเป็น เพราะจากสถิติพบว่าคนที่ใช้ฮอร์โมนเสริมนานเกิน 2 ปี จะเพิ่มอัตราการเป็นมะเร็งเต้านมถึง 2 เท่า ถ้าใช้ฮอร์โมนเสริมนานเกิน 5 ปี เพิ่มอัตราการเป็น 4 เท่า"

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ชุมชนศาลเจ้าแดงในครั้งนี้มีประมาณ 50 คน ซึ่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมมากขึ้น โดย นางสาวรังสินี แสงทอง หนึ่งในผู้ร่วมโครงการ กล่าวว่า "มาร่วมโครงการครั้งนี้เพราะต้องการมาตรวจเต้านมกับคุณหมอและมารับความรู้ที่จะนำกลับมาดูแลตัวเอง งานนี้ทำให้ได้รับความรู้มากมาย ได้ทราบวิธีที่ถูกต้องในการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง วิธีสังเกตตัวเองว่าแบบไหนถือว่าผิดปกติ แล้วถ้าบังเอิญเกิดเป็นขึ้นมาจะต้องทำอย่างไร ขั้นตอนการรักษาเบื้องต้นเป็นอย่างไร ซึ่งทำให้เราหายกังวลไปได้มาก ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ให้ความรู้กับคนในชุมชน ซึ่งหลายคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมมาก่อน อย่างน้อยก็ช่วยให้เขาได้สังเกตตัวเอง ดูแลตัวเองด้วยวิธีง่าย ๆ"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บิ๊กซี จับมือ ชสท. เดินหน้าสนับสนุนประชารัฐ ริเริ่มโครงการช่วยเกษตรกรลำไยอบแห้ง ที่กำลังเดือดร้อน

บิ๊กซี เดินหน้าสนับสนุนโครงการประชารัฐ จับมือชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย หารือสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศเพื่อช่วยเกษตรกร เริ่มต้นด้วยการรับซื้อและช่วยกระจายลำไยอบแห้งสันป่าตอง ที่เกษตรกรกำลังเดือดร้อนจากออร์เดอร์ที่ถูกยกเลิก ตามที่บิ๊กซี...

เจาะพื้นที่เพชรบุรีรับมือภัยแล้ง สศท.10 สำรวจต้นทุน-ผลผลิต-ปริมาณน้ำ ปลูกแตงโมทดแทนนาปรัง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ส่วนแยกจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกพืช ใช้น้ำน้อยของเกษตรกรในพื้นที่ สำรวจตำบลหนองพลับ หนองขนาน และปึกเตียน ชู เกษตรกรหันปลูกปลูกแตงโม ทดแทนการทำนาปรัง หนุนมาตรการประชารัฐร่วมใจรับมือภัยแล้ง นางรัชนี...

สถาบันมะเร็งฯ ชวนวัยรุ่นตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน

นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมต้านภัยมะเร็งเต้านม” ครั้งที่ 8 ณ อุทยานเบญจสิริ และเปิดตัวรถเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล เคลื่อนที่ (Digital Mobile Mammography) จัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง