ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่น 2 : นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๒๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่น 2 :
นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
อ่านรายละเอียด http://pesc.pw/LTJPJ
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=-ijtd7WM0B0

โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้นำองค์กรต้องมีสมรรถนะการบูรณาการองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจให้เข้ากับประเด็นการให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (SAFETY, HEALTH, ENVERONMENT & ENERGY) หรือ SHE & En เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงรอบด้านและพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยคำนึงถึงประเด็นดังนี้

ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY)
บูรณาการ (INTEGRATION)
โลกาภิวัฒน์ (GLOBALIZATION)
การกีดกันทางการค้า (TRADE BARRIER)
ทัศนคติหรือมุมมอง (ASPECT)
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเกิดทักษะเชิงผสมผสานองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHE & En) เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและเกื้อหนุนกัน (Integrated System)

2. เพื่อนำแนวคิด และแนวปฏิบัติไปใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้อง (Business Partner & Advantage)

3. เพื่อนำประเด็นด้าน SHE & En มาเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาองค์กร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความยั่งยืน (Globalization & Sustainability)

4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรม และระหว่างกลุ่มผู้เข้าอบรม ทั้งในแง่มุม การบริหาร SHE & En กับข้อกำหนดทางการค้าของคู่ค้า และแนวโน้มของโลก

5. เพื่อพัฒนานักบริหารให้มีจริยธรรมในการบริหารธุรกิจองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การรับสมัคร
หลักสูตรเหมาะสมกับใคร?
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ค่าลงทะเบียน
Program 1 ค่าลงทะเบียน 70,000 บาท จำนวน 90 ชั่วโมง
Program 2 ค่าลงทะเบียน 125,000 บาท จำนวน 90 ชั่วโมง และศึกษาดูงานต่างประเทศ
ลงทะเบียนออนไลน์ >> คลิก http://pesc.pw/LDG5K
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม >> คลิก
หน่วยงานเอกชนสามารถลดหย่อนภาษี 200%
หลักสูตรและหัวข้อในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมใช้เวลาในการอบรม 7 หมวด 20 หัวข้อ รวม 90 ชั่วโมง ดังนี้
  • ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 36 ชั่วโมง
  • ฝึกปฏิบัติและนำเสนอ 21 ชั่วโมง
  • Group discussion & นำเสนอผลงาน 6 ชั่วโมง
  • Panel discussion 15 ชั่วโมง
  • ศึกษาดูงานภายในประเทศ 12 ชั่วโมง
  • ศึกษาดูงานต่างประเทศ (Optional)
โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรอบรม
หมวดที่ 1 : การสร้างผู้นำ (Leadership Essentials) และการบริหารคน (People Management) 6 ชั่วโมง

หมวดที่ 2 : การวิเคราะห์ธุรกิจ (Analytical Foundation) แนวโน้มและความท้าทายด้านความยั่งยืนของโลก (Global Trends and Sustainability Challenges) 12 ชั่วโมง

หมวดที่ 3 : ความรู้เชิงธุรกิจ (Core Business Foundation) 12 ชั่วโมง
หมวดที่ 4 : เกมจำลองทางธุรกิจ CAPSIM 17 ชั่วโมง
หมวดที่ 5 : การประเมินผลกระทบที่มีต่อองค์กรธุรกิจ 9 ชั่วโมง
หมวดที่ 6 : การสร้างคุณค่าและโอกาสขององค์กรธุรกิจ 15 ชั่วโมง

หมวดที่ 7 : เครื่องมือและแนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร 19 ชั่วโมง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันพัฒนา SMEs จัดหลักสูตรอบรมและพัฒนาผู้บริหารสปา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ รับจำกัดเพียง 10 ท่าน

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--สถาบันพัฒนา SMEs สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการสปา ระหว่างวันที่ 14 –30 มกราคม นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมาตรฐานสปาซึ่งควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุข และ ยกระดับสปาไทยสู่ตลาดโลก โดยระดมผู้เชี่ยวชาญ...

จุฬาฯ จัด Road Show เยือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA ถ่ายภาพร่วมกันในกิจกรรม Road Show โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์แ...

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด เปิดรับคำขอกู้สามัญได้ตั้งแต่บัดนี้

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตามที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด งดรับคำขอกู้สามัญเพื่อเปลี่ยนแปลงระเบียบคำขอกู้สามัญ นั้น ขณะนี้การเปลี่ยนแปลงระเบียบคำขอกู้สามัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเปิดรับคำขอกู้ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ เป็...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง