ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มกอช.ร่วมกับฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ LA. ติวเข้มกฏระเบียบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรไปสหรัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๑๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

เกษตรเปิดศักราชความร่วมมือ"ท่าเรือลอสแองเจลิส-ศุลกากรสหรัฐฯ เสริมเขี้ยวเล็บตลาดส่งออกสินค้าเกษตรหลังปี61 ยอดพุ่ง 1.3 แสนล้าน

กระทรวงเกษตรรุกเปิดศักราชความร่วมมือ"ท่าเรือลอสแองเจลิส-ศุลกากรสหรัฐฯ" ติวเข้มกฏระเบียบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังตลาดสหรัฐฯแก่เกษตรกร Startup SMEs –ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มุ่งเพิ่มศักยภาพการส่งออก-รักษาตลาด หลังไทยผงาดขึ้นแท่นผู้ส่งออกรายใหญ่ของสหรัฐดันยอดส่งออกปี 61 พุ่ง 1.3 แสนล้าน

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันถือเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรและอาหารอันดับ 3 ของไทยโดยในปี 2561 การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปสหรัฐฯสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นมูลค่าถึง 1.3 แสนล้านบาท จากความสำคัญดังกล่าวสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ร่วมกับฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ต้องเข้าใจอะไรบ้าง (มุมมองเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ)"ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นผู้ส่งออกกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าและตรวจปล่อยสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯรวมทั้งขั้นตอนดำเนินการของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งผ่านท่าเรือลอสแอนเจลิสซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญในการส่งออกสินค้าของไทยไปสหรัฐฯ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการรายย่อยตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิต Startup SMEs ไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่และสมาคมภาคอุตสาหกรรมจำนวน 400 คน

"สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยที่สหรัฐฯนำเข้าสูงสุดได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อาทิ กุ้ง ปลาทูน่า ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาทิ สับปะรด ข้าว ยางพารา กุ้งสด (แช่เย็น แช่แข็ง) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้สด (แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง) และขนมขบเคี้ยว เป็นต้น โดยการส่งออกส่วนใหญ่ผ่านทางเรือเข้าสู่ฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะท่าเรือลอสแองเจลิสและลองบีชในมลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถือเป็นท่าเรือนำเข้าตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ และเป็นลำดับ 9 ของโลก" นางสาวดุจเดือน กล่าว

ด้านนายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดสัมมนา "ส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ต้องเข้าใจอะไรบ้าง" ไม่ได้เป็นเพียงเวทีให้ความรู้ด้านการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังสหรัฐฯเพียงเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการไทยที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นำเข้าสินค้าเกษตรของสหรัฐฯโดยตรง อาทิ ผู้แทนจากการท่าเรือนครลอสแอนเจลิส เจ้าหน้าที่ด้านศุลกากรและผู้แทนนำเข้าและส่งออกแห่งนครลอสแอนเจลิส ผู้แทนสมาคมผู้ออกของรับอนุญาต(Customs Brokers)บริษัทที่ปรึกษากฎหมายด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร(FDAImport.com) เป็นต้น ซึ่งล้วนมีประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และโอกาสของตลาดสหรัฐอเมริกาที่ยังมีศักยภาพรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของไทย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯโดยมกอช.ได้ลงนามความร่วมมือในเครือข่ายพันธมิตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหารในสถานประกอบการทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2559 โดยปัจจุบันมีผู้ผ่านการรับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรม(Lead Instructor) หลักสูตรภายใต้กฎหมายความปลอดภัยอาหารของสหรัฐอเมริกา(Food Safety Modernization Act: FSMA)ในประเทศแล้วกว่า 30 คน มีจำนวนผู้ปฏิบัติที่ผ่านการรับรองแล้วถึงกว่า800คน รวมทั้งได้พัฒนากระบวนการรับรองระบบงานด้านความปลอดภัยอาหารมนุษย์และสัตว์ และเตรียมขยายขอบข่ายการให้การรับรองระบบงานให้ครอบคลุมสินค้าอื่นๆที่ส่งออกสหรัฐฯ ได้แก่ อาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ(LACF)น้ำผลไม้และอาหารทะเลภายในปี2562 ซึ่งจะครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารกว่าร้อยละ 90 ที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา

"การจัดสัมมนาดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือของทุกภาคส่วนและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตการปกป้องและรักษาตลาดตลอดจนการขยายโอกาสในการแข่งขันการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปสหรัฐต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต" นายครรชิต กล่าว

ด้านนางสาวไปรยา เศวตจินดา กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักงานได้ร่วมหารือกับการท่าเรือลอสแอนเจลิสอย่างใกล้ชิดในการจัดเตรียมหัวข้อการบรรยายและวางรูปแบบการสัมมนาในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้เน้นเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในกระบวนการนำเข้าและตรวจปล่อยสินค้า และการเปิดคลินิกในช่วงท้ายให้ผู้ประกอบการสามารถเดินเข้ามาสอบถามข้อสงสัยและรับคำปรึกษาเบื้องต้นได้ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เนื่องจากนับเป็นครั้งแรกที่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและคำปรึกษาที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ และปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ สำนักงานมองว่าการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการได้ทางหนึ่ง จึงคาดว่าจะขยายหัวข้อในการสัมมนาโอกาสถัดไปให้ครอบคลุมในมิติการเข้าสู่ตลาดและการทำตลาดในสินค้าเกษตรอาหารบางรายการด้วย

ส่วนนายนอร์แมน อะริกาวะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาการค้า การท่าเรือนครลอสแอนเจลิส กล่าวว่า ท่าเรือนครลอสแอนเจลิสมีสินค้าไทยจำนวนมาก ประกอบกับมีคนไทยอาศัยอยู่นครลอสแอนเจลิสและมีร้านอาหารไทยจำนวนมากเช่นกันซึ่งได้เลือกใช้และรับประทานสินค้าไทยหลายอย่าง ทั้งนี้ การที่ผู้ประกอบการไทยหรือStartup SMEs ได้มีโอกาสได้ฟังข้อกำหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติจะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นและสามารถเพิ่มศักยภาพการส่งออกได้มากขึ้นในอนาคต


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สถานกงสุลนาอูรูประจำประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการเซ็นสัญญา 3 โครงการใหญ่ ฉลองเปิดสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐนาอูรู

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--กู๊ด เน็ตเวิร์ค วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2549 สถานกงสุลนาอูรูประจำประเทศไทย จะทำการ เปิดสถานกงสุลอย่างเป็นทางการ โดยเลือกให้มีกงสุลใหญ่ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวของเอเชีย เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อด้านกิจการระหว่างประเทศสู่ประเทศต่างๆในย่า...

INTTRA ประกาศเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทมิตซุย แอนด์ โค จำกัด โดยเชื่อมต่อ INTTRA-Link เข้ากับระบบ TLMS ของมิตซุย

พาร์ซิพพานี, นิวเจอร์ซี--(บิสิเนส ไวร์)--10 พ.ค. 2548 ปัจจุบันตลาดนำเข้า/ส่งออกของญี่ปุ่นมีแพลตฟอร์มใหม่ด้านการเดินเรือจาก INTTRA และมิตซุย โดยบริษัทมิตซุย แอนด์ โค จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในโตเกียวและเป็นบริษัทการค้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ได้ร่วมเป็นหุ้น...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง