ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สอศ.ร่วมมือ สมท. จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพมาตรวิทยามิติยุค 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๐๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางลักษมี ปลั่งแสงมาศ นายกสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพมาตรวิทยามิติยุค 4.0" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดยุคใหม่และการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพมาตรวิทยา สาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดมิติชั้นที่ 1-2 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้จัดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในชื่อ "ไทยแลนด์ 4.0" ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยียุคใหม่ ได้แก่ การใช้งานเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Internet of Thing, IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intellgence,AI) มาใช้ในการพัฒนาประเทศในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคอุตสาหกรรม จะช่วยส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ต้องการ ทั้งนี้ผลการวัดจะถูกส่งผ่านเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประมวลผลในการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต เป็นการยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น มีคุณภาพตามต้องการ และเป็นการลดต้นทุนการผลิตอันเนื่องมาจากผลผลิตได้อีกทางหนึ่ง

ด้านนางลักษมี ปลั่งแสงมาศ นายกสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การสอบเทียบเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ที่ภาคอุตสาหกรรมยุคปัจจุบันจำเป็นต้องได้รับการรับรอง เช่น ISO 9001 ISO 14000 ISO 18000 ISO/IEC 17025 ซึ่งนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเป็นการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของประเทศให้สามารถแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจได้ในระดับสากล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะทางด้านการใช้เครื่องมือวัด รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ได้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา สาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรที่เหมาะสมให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้พัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะของครูผู้สอนในสังกัด โดยมุ่งพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัด การใช้เครื่องมือวัด รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้มีความถูกต้องและแม่นยำตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น สอศ.กับสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (สมท.) จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตวิชาชีพมาตรวิทยามิติยุค 4.0 สำหรับครูผู้สอนในสังกัด สอศ.ขึ้น

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพมาตรวิทยามิติยุค 4.0 เป็นการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น ในด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยมีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทักษะของครูผู้สอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม เพื่อให้ทำการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดให้สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา รองเลขาธิการกล่าวปิดท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. รับรางวัลหน่วยรับรองด้านสินค้าเกษตร&อาหารดีเด่นประจำปี 2555

นายธรรมรัต หวั่งหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโล่รางวัลหน่วยรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2555 ให้แก่ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม ในฐานะผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)...

สุดยอดมือทอง..จูเนียร์ เวทีสำหรับนักล่าฝันรุ่นเยาว์

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ เยาวชนนักล่าฝัน บอกเป็นเสียงเรียกร้องว่า " หนูอยากมีร้านขนมไทยในต่างประเทศ" , "หนูอยากเป็นเชฟในโรงแรมแรมดัง ๆ" รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ แห่งครัวคุณหรีดอร่อย x 3 จึงไม่รอช้า ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...

ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวลงนามความร่วมมือระหว่าง " NCTrue & Intel "

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--ทรู คอร์ปอเรชั่น เนื่องด้วย บริษัท NCTrue (บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท NCSoft จำกัด ) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ Lineage II ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเกาหลี ร่วมกับ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ป...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง