ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ม.หอการค้าไทยและหอการค้าไทย จับมือ BLCU เปิดหลักสูตรTEPCIAN ครั้งแรกในไทย หนุนการค้าไทยจีนระดับสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๒๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทยและหอการค้าไทย จับมือ BLCU เปิดหลักสูตรTEPCIAN ครั้งแรกในไทย หนุนการค้าไทยจีนระดับสูง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ การค้าและอุตสาหกรรมการบริการ เน้นการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ และ ส่งเสริม Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสำคัญมากในยุคปัจจุบัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงมีเป้าหมายในการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้บริหาร และผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยก้าวไปยืนอยู่แถวหน้าตลาดระดับ

ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) เปิดตัวหลักสูตร TEPCIAN (Top Executive Program on China Business Insights and Network) (เท้ปเซียน) หรือ "หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน" ที่เกิดจากความร่วมมือกันของ 3 องค์กร นำเอาความสุดยอดขั้นเซียน ของแต่ละองค์กรมาบูรณาการร่วมกันจนกลายเป็นหลักสูตรที่จะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดี ในการติดต่อธุรกิจกับผู้ประกอบการในประเทศจีน เน้นการเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างผู้เรียน และกับวิทยากรพิเศษด้วย และนอกจากความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้ว ภาษาจีนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสู่ความสำเร็จในการติดต่อประสานงานกับนักธุรกิจชาวจีน เพราะภาษาเปรียบเสมือนสะพานทางวัฒนธรรม เป็นใบเบิกทางแห่งมิตรภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์นำไปสู่ความร่วมมือทางการค้าต่อไป ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงช่วยสร้างโอกาสการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และเน้นการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ควรรู้ในการติดต่อธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อสร้างความประทับใจอันจะเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "การร่วมมือกันทั้ง 3 องค์กรเพื่อเปิดหลักสูตร TEPCIAN เพื่อเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นสถาบันที่ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับคนต่างชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษาด้านการค้าและการพาณิชย์มาอย่างยาวนาน และหอการค้าไทยแหล่งรวมสุดยอดผู้นำทางธุรกิจของไทย และนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโต โดยหลักสูตร TEPCIAN เน้นการเรียนองค์ความรู้ระดับ "เซียน" ที่ทำให้จีนก้าวขึ้นเป็นมาเป็นมหาอำนาจของโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนระหว่างธุรกิจไทยและจีน"

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การเรียนการสอนจะเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และวิสัยทัศน์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้บริหารและผู้ประกอบการที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในไทยและจีนทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน สามารถเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการค้า และการพาณิชย์ระหว่างผู้บริหารระดับสูง ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งไทยและจีน โดยเริ่มเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน เรื่อยมาจนนโนบายการสร้างชาติจีนใหม่ โครงสร้างการบริหารประเทศ ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจและเทคโนโลยี ที่สำคัญเป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจวัฒนธรรมจีน ตลอดจนสร้างความประทับใจในการร่วมมือทางธุรกิจกับจีนได้"

"มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ หลักสูตร TEPCoT ซึ่งเป็นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 12 รุ่น และ หลักสูตร TOPCATS เพื่อพัฒนาผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรมบริการให้เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม จนมาถึงหลักสูตร TEPCIAN (เท้ปเซียน) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผนวกกับการมีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายนักธุรกิจและผู้ประกอบการในหอการค้าไทย ทำให้เรามั่นใจว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสามารถช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการค้า และการพาณิชย์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงในภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมในหลักสูตร TEPCIAN และทำให้หลักสูตร TEPCIAN นี้เป็นแหล่งรวมสุดยอดผู้บริหารระดับ "เซียน" ให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในประเทศจีน เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป" อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

จุฬาฯ จัด Road Show เยือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA ถ่ายภาพร่วมกันในกิจกรรม Road Show โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์แ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง