ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวสหกรณ์ร้อยเอ็ด เน้นตลาดนำการผลิต ดันซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์จำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๒๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด มีสมาชิก 6,400 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ปลูกพืชผัก และทำไร่บางส่วน

สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 765,422,052.44 บาท ดำเนินธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจซื้อ (จัดหาสินค้ามาจำหน่าย) ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจให้บริการรถเกี่ยวข้าว และธุรกิจแปรรูปผลผลิต รวมปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น 425,306,749 บาท และเนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ส่วนมากประกอบอาชีพทำนาข้าว และเป็นข้าวหอมมะลิเป็นส่วนใหญ่ สหกรณ์จึงมีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวให้มีคุณภาพระบบ GAP นาแปลงใหญ่และทำนาแบบครบวงจร ซึ่งจะทำให้การผลิตข้าวมีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และพร้อมสำหรับการพัฒนาไปสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ในอนาคต

ปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ได้รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากสมาชิก โดยระหว่างปีสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกได้ 7,786.98 ตัน เป็นเงิน 92.93 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์มีโรงสีข้าวหอมมะลิ ขนาดกำลังผลิต 80 ตัน/วัน 1 โรง โรงสีข้าวกล้องงอก ขนาดกำลังผลิต 40 ตัน/วัน 1 โรง เพื่อรองรับการแปรรูปเป็นข้าวสารที่มีคุณภาพ จำหน่ายภายใต้ตราสินค้า "พลาญชัย" เนื่องจากเป็นข้าวที่ที่รับซื้อจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการของสหกรณ์เป็นหลัก จึงทำให้ข้าวสารของสหกรณ์ เป็นข้าวที่มีคุณภาพดี เนื่องจากสหกรณ์ได้เข้าไปส่งเสริมตั้งแต่การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว การดูแลแปลงข้าว การเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อรวบรวมมาส่งจำหน่ายให้กับสหกรณ์ ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอน ทำให้สหกรณ์ได้รับรางวัลข้าวตราคุณภาพดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากกระทรวงพาณิชย์และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ตรามือพนม และมาตรฐานการผลิตระบบ GMP/HACCP/Q/อย./มก. (มาตรฐานโรงงาน) และได้รับเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้จากกรมการข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวกล้องงอก และส่งวางจำหน่ายตามห้างโมเดินเทรด ทั้ง Big C , Tesco Lotus ทุกสาขาและส่วนหนึ่งยังส่งจำหน่ายให้กับบริษัท Amway รวมถึงร้านค้าสหกรณ์ ร้านโอท็อปประจำจังหวัด โรงพยาบาล โรงแรม ค่ายทหารและตามเว็บไซด์ขายสินค้า ซึ่งแต่ละเดือนมียอดขายประมาณ 200,000 กิโลกรัม

สหกรณ์มีบริการส่งข้าวสารไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ 1 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดี และได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ ซึ่งลักษณะเด่นของข้าวหอมมะลิ 105 ตราพลาญชัย เป็นข้าวหอมมะลิแท้ ที่สหกรณ์รับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง คุณลักษณะมีเมล็ด เรียว ยาว ขาว หอม นุ่ม และคุณภาพสม่ำเสมอ

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายและ เน้นเรื่องการตลาด เป็นสิ่งสำคัญ โดยจะมีการจัดทำสหกรณ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ โดยให้ประสานร้านค้าสหกรณ์ที่มีอยู่แต่ละจังหวัดต่างๆ มาร่วมกัน โดยเริ่มที่จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดแรก ทั้งนี้ เพื่อการจำหน่ายสินค้าที่สะดวกมากขึ้นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประกาศตามหาศิษย์เก่า โรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประกาศตามหาศิษย์เก่า โรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ กว่า 40,000 ราย เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือการทำบัญชีสหกรณ์ นายบุญมี จั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง