ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อ.อ.ป. ธ.กรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพี่เลี้ยง ปี 62

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๕๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายพีรพันธ์ คอทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสากรรมป่าไม้ และนายวิชัย อัศรัสกร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วย นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร ปี 2562 (โครงการพี่เลี้ยง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการองค์กรในด้าน 1) การบริหารจัดการสารสนเทศ 2) การตรวจสอบภายใน และ 3) การบริหารความเสี่ยง เข้าสู่ระดับมาตรฐานของ ส.คร. ณ Innovation Lab (ชั้น 3) อาคารนานาเหนือ ธนาคารกรุงไทย

การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ อ.อ.ป. และ ธนาคารกรุงไทย จะร่วมมือกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ทรัพยากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ อ.อ.ป. ทั้ง 3 ด้าน

1) ด้านการตรวจสอบภายใน: ร่วมมือจัดทำแนวทางการจัดทำดัชนีวัดผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน, การจัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Program) และกระดาษทำการ ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน รวมถึงการสอบทานทางเดินของงาน (Flow Chart), การระบุความเสี่ยง และจุดควบคุมในทางเดินของงาน (Flow Chart) อย่างครบถ้วน เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยง และประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดทุจริตสำหรับการจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยง และการนำแนวความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจมาปรับปรุงการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี

2) ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ: ร่วมกันทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ และแนวทางการจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site) ของ อ.อ.ป., แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงแนวทางการจัดหาซอฟแวร์หรือพัฒนาระบบที่ใช้ตรวจสอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITCP) ตลอดจนการทดสอบสถานการณ์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักตาม ITCP

3) ด้านการบริหารความเสี่ยง: ร่วมกันประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk map) เพื่อให้ อ.อ.ป. สามารถประเมินความเสี่ยง โดยมีการกำหนดประเภท สาเหตุของความเสี่ยง และจัดทำแผนที่ ความเสี่ยง, การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ อ.อ.ป. สามารถกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม, การประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายในด้วยตนเอง (RCSA) เพื่อให้พนักงานดำเนินการตามกระบวนการ RCSA ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำผลประเมินมาใช้บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้, การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบัน และการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม เพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ทั้งนี้ อ.อ.ป. และ ธนาคารกรุงไทย คาดว่า จากความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้ง 3 ด้าน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเข้าสู่มาตรฐานของ ส.คร. และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ไฮเดลเบิร์กเผยแพร่รายงาน Sustainability Report 2005

ไฮเดลเบิร์ก, เยอรมนี--(บิสิเนส ไวร์)--9 ส.ค. 2548 กราฟแสดงผลการดำเนินงานตลอด 10 ปีของบริษัท ในด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม มีให้ดูทางอินเทอร์เน็ตแล้ว Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) (FWB:HDD) เผยแพร่รายงานการพัฒนาเพื่อความ...

ภาพข่าว: บลจ.กสิกรไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้น และ บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" ให้แก่คณะกรรมการกองทุน

กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--นิโอ ทาร์เก็ต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) จัดสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้น และ บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" แก่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง