ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมวิทยาศาสตร์บริการผลักดันการใช้ประโยชน์สารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๐๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนา เรื่อง "สารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร" เป้าหมายให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ได้พัฒนาศักยภาพการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสำคัญ มีความเข้าใจกฎระเบียบ มาตรฐาน และสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ โดยมี ผศ.ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหาร นายนภดล แก้วบรรพต นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุวศรี เตชะภาส นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจากภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 140 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร.ลดาฯ กล่าวว่า อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ มีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศไทย แม้พบปัญหาอุปสรรคทั้งทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี แต่อาจเปลี่ยนเป็นโอกาสได้หากผู้ประกอบการรู้ทันและสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สินค้าอาหารและเกษตรที่ส่งออกมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เน้นให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการกีดกันทางการค้าของการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร โดยสำนักหอสมุดฯได้แนะนำเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูลและแนะนำสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม มีการรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานสามารถเพิ่มมูลค่า รวมทั้งมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาใช้อ้างอิงได้

ช่วงบ่ายวันนี้ยังมีการเสวนา เรื่อง"วิจัย นวัตกรรม และสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร" เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคและอาหารยุคใหม่ การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ตลอดจนการนำสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร โดยสมาชิกเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และนายบุญเลิศ อรุณพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.จิราภรณ์ บุราคร รักษาการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรเสวนาครั้งนี้ด้วย ในงานยังมีนิทรรศการแสดงบริการสารสนเทศ และบริการที่เกี่ยวข้องกับ การทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากร รวมถึงผลงานวิจัยนวัตกรรม


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สนช. ร่วม วศ. ผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาจาก "หิ้ง" สู่ "ห้าง" แนะเอกชนให้ความสำคัญ "ทรัพย์สินทางปัญญา"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว “การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สบู่นมแพะ มะนาวผง และดอกไม้เซรามิก สู่ตลาดโลก” พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือระห...

กลุ่มบริษัทฮอนด้า ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดี "เปิดบันทึกโลกมหัศจรรย์กับฮอนด้า"

กรุงเทพฯ--5 ก.ค.--โปรคอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ ด้วยกลุ่มบริษัทฮอนด้า ประเทศไทย มีนโยบายทางสังคมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว...

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง