ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ และผู้ประกอบการชาวอุตรดิตถ์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบของที่ระลึก จากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๑๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ครั้งที่ 1 โดยมีนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง และวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา และผู้ประกอบการชาวอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมเวทีเสวนา "วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติกับการนำมาออกแบบ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโลกได้อย่างไร" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมทางการเกษตร สำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้แทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด) คุณหัทยา อนุสสรราชกิจ กลุ่มเมืองเจริญใจ และรองประธานเครือข่ายจิตาสาจัดการขยะ (ตัวแทนการจัดการสิ่งแวดล้อม) และนายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำหรับการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ครั้งที่ 1 มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 104 ทีม ประกอบด้วย ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา จำนวน 62 ทีม และประเภทกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จำนวน 42 ทีม โดยมีผู้ร่วมส่งผลทั้งสิ้น 26 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา จำนวน 13 ทีม และประเภทกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จำนวน 13 ทีม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานด้านการออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติที่ยังไม่แพร่หลายมากเท่าใดนัก ดังนั้นสำนักงานพัฒนาพิงคนครจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในงานออกแบบต่อไปในอนาคต เป็นการสร้างสรรค์งานจากธรรมชาติ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างอาชีพแก่ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นแก่นักออกแบบในการผลิตผลงานสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งผลงานทั้งหมดจะนำไปพัฒนาและนำมาจัดทำเป็นของที่ระลึกของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็นรางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการ และรางวัลจากการเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตผ่านสื่อ Facebook ซึ่งผลรางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน "The secret of night safari สวนสัตว์กระป๋อง"โดย นางสาวนัฏฐิรา ชัยศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และนางสาวปีรีชญาภรณ์ คำแปง นักเรียนชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน "Fragrant Flowers Holder ผลิตภัณฑ์ใส่ดอกไม้หอม" โดย นางสาวนัยน์นภัส ยะสารวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน "Chiang Mai Night Safari World Board Game ตอนพาน้องกลับบ้าน Take me home" โดย นายเจนทัด เจนพิชการ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย Hochshule anhalt และนางสาวธันยพร วงศ์ธิติโรจน์ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท

ประเภทกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน "Quilling Dry Leaf" โดย นางสาวอธิษฐาน แก้วดี ประกอบอาชีพกราฟฟิกดีไซน์ และนางสาวภิธิตา แก้วดี ประกอบอาชีพอิสระ ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน"กระเป๋ารักษ์โลก (Eco bag)" โดย คุณศิริลักษณ์ จันทร์แก้ว, นางพรนิภา ดวงไทย และนางธรรมพร ยะสินธุ์ ประกอบอาชีพอิสระ ชาวจังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน "กระถางรักษ์โลก" โดยนายณัฐวุฒิ ทรายมูล ประกอบอาชีพสถาปนิก ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนจากการร่วมโหวตของประชาชนในช่องทาง Facebook ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา ผลงานที่ได้รับการโหวตมากที่สุดคือ "The Baggle กระเป๋ายีราฟใส่อาหารสัตว์" โดย นายพุทธภาคย์ สามลทา และนายชณาณัฏฐ์ โฉมงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท และประเภทกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ "กระเป๋ารักษ์โลก Eco bag" โดยคุณศิริลักษณ์ จันทร์แก้ว, นางพรนิภา ดวงไทย และนางธรรมพร ยะสินธุ์ ประกอบอาชีพอิสระ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดผลงานการออกแบบได้ที่ Facebook : การประกวดออกแบบของที่ระลึก จากวัสดุธรรมชาติ https://is.gd/Dx5KTL หรือสอบถาม ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053 - 920000 หรือ Line@ : nightsafari


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ขยายเวลาเพิ่ม..... นิทรรศการด้านน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย..พลาดไม่ได้..๒๑-๒๔ พฤษภาคมนี้

นิทรรศการด้านน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขยายระยะเวลาการเข้าชมนิทรรศการ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จากการที่รัฐบาล...

เด็กไทยคนเก่งใช้สารานุกรมฯ เพิ่มความรู้

ด.ญ. นภัสนันท์ มูลอด ชื่อเล่น น้องเอฟ อายุ 12 ปี เรียนชั้น ป. 6/2 โรงเรียน สันป่าสักวิทยา น้องเอฟเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ทุกวันจะมีหน้าที่เรียงหนังสือ เก็บหนังสือที่ถูกยืมเข้าชั้นต่างๆ และร่วมเข้าประชุมกับคุณครูบรรณารักษ์ ของโรงเรียน...

ภาพข่าว: 5 พันธมิตรผนึกกำลัง เปิดแคมเปญ บัตรเดียวเที่ยว 5 ที่

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--รี้ด เทรดเด็กซ์ 5 พันธมิตร นำโดย คุณศิวะพร ชมสุวรรณ จากโครงการพัฒนาดอยตุงและหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ดร.วีระชัย ณ นคร จากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คุณพันทิพ เลิศประดิษฐ์ จากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ คุณปรีชา สนั่นวัฒนานนท...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง