ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไทยแลนด์แล็บพาชมศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๒๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--VNU Exhibitions Asia Pacific

วีเอ็นยูฯ ผู้จัดงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชั่นแนลพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการผลิต นวัตกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนรู้ลึกถึงการพัฒนารสชาติ เนื้อสัมผัสของอาหาร ก่อนส่งออกจัดจำหน่ายในตลาด พร้อมแสดงอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการวิจัยและค้นคว้าด้านปลาทูน่าโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยการใช้ทรัพยากรประมงให้มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการผลิตและเทคโนโลยีทันสมัยทัดเทียมสากล

"นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจของไทยยูเนี่ยนให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับ อีกทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของบริษัท เพราะนวัตกรรมจะช่วยสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด" ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว

คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ ผู้จัดการโครงการ ไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า "ทางวีเอ็นยูฯ ผู้จัดงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชั่นแนล และงานไบโอ อินเวสเมนท์ เอเชีย เล็งเห็นความสำคัญของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมงานวิจัยของนักวิจัยสู่ภาคธุรกิจ และการควบคุมคุณภาพสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอาหาร ซึ่งมีผลโดยตรงกับบผู้บริโภค เราจึงได้จัดงานสื่อมวลชนสัญจรครั้งนี้ขึ้น ห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่เวทีโลก และเราต้องขอขอบคุณทางบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ให้โอกาสคณะของเราได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมในครั้งนี้ สำหรับปีนี้ งานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชั่นแนล 2019 พร้อมนำเสนอเวทีแสดงสินค้า และเจรจาธุรกิจด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก มากกว่า 250 บริษัท รวมกว่า 500 แบรนด์ชั้นนำของโลกมาจัดแสดงในประเทศไทย วันที่ 25-27 กันยายน นี้"

เกี่ยวกับไทยยูเนี่ยน

ศูนย์นวัตกรรมได้รับการออกแบบให้มีความเป็นอิสระ แต่ในขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงถึงกัน โดยประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการด้านเคมี ห้องปฏิบัติการด้านโภชนาการ และห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีโรงงานต้นแบบและสำนักงาน ซึ่งมีพื้นที่สำหรับจัดประชุมและงานกิจกรรมต่างๆ

ความคล่องตัว ทันสมัย และดีไซน์ที่เปิดโล่ง เป็นจุดเด่นของพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทลายสิ่งกีดขวางในการทำงานร่วมกันต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความใกล้ชิดของนักวิจัยและการแลกเปลี่ยนความคิดและเกิดความร่วมมือกัน โดยศูนย์นวัตกรรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในงานอเนกประสงค์ การควบคุมเสียง การสั่น ความชื้น การระบายอากาศ และความดันอากาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแสดงตัวอย่างสินค้าตลอดผนังแก้วสองข้างทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนใจและเชื่อมโยงนักวิจัยให้เข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลก

นอกจากนี้ การออกแบบศูนย์นวัตกรรมยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างความหลากหลายของบุคคลากร เพราะเราเชื่อว่าความหลากหลายต่างๆ เช่น ความสนใจ อายุ เพศ และเชื้อชาติ เมื่อรวมเข้าด้วยกันจะก่อให้เกิดวิธีการคิดที่หลายมุมมอง ไปข้างหน้าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะขับเคลื่อนเราไปสู่ความสำเร็จ

ด้วยเงินลงทุนกว่า 600 ล้านบาท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้บริษัท ภายในปี พ.ศ. 2563ศูนย์วิจัยนวัตกรรมได้ขยายพื้นที่เป็น 1,200 ตารางเมตร หรือสองเท่าของพื้นที่เดิม และใช้เงินลงทุนกว่า 100 ล้านบาทในการซื้ออุปกรณ์ด้านวิจัยใหม่ในปีพ.ศ. 2558 งานวิจัยหลักเรื่องทูน่าของได้รับการยกย่องในระดับประเทศจากรัฐบาลไทยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมกับสถาบันต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนทั่วโลก เกี่ยวกับไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชั่นแนล 2019

งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2019 ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ ไบเทค บางนา เป็นงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการสำหรับห้องปฏิบัติการทาง หรือห้องแล็บครบวงจร พร้อมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ด้านเครื่องมือวิเคราะห์ เคมีภัณฑ์ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างงานสัมมนาที่น่าสนใจ ได้แก่

  • นวัตกรรมชุดทดสอบอาหาร เพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  • แนวโน้มการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสในอนาคต โดยสมาคมไวรัสวิทยาประเทศไทย
  • กัญชาเสรีในมิติทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำได้จริงหรือ? โดยสถาบันอาหารร่วมกับสมาคมเอโอเอซี ประเทศไทย
  • แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจสุขภาพในยุคดิจิตัล ตลาดชีววิทยาศาสตร์ในระดับโลก และการแพทย์แม่นยำ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
  • ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก โดยสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
  • การสร้างแนวปฏิบัติการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการของอุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทย โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนเข้างานฟรีที่ www.thailandlab2019.com โดยงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2019 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10:00-17:00 น.


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วว. จัดประกวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดและดอกไม้สด

กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัทคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด จัดประกวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลไม้สดและดอกไม้สด เพื่อสนับสนุนให้เกิดความคิดริเริ่มในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตั้งแ...

เคมเทค-ซีเมนส์ จับมือพาวิเลียนตอบสนองความต้องการตลาดเทคโนโลยีการผลิตในอเมริกาใต้

ออสติน, เท็กซัส และริโอ เดอ จาเนโร, บราซิล--(บิสิเนส ไวร์)--31 ม.ค.2548 บริษัทพาวิเลียน เทคโนโลยีส์ (Pavilion Technologies) ซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาโซลูชั่นที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและโซลูชั่นเพื่อการควบคุมกระบวนการผลิตชั้นสูง (APC) ได้ประกาศในวันนี้ว่า...

ไทยจัดแถลงข่าวเหตุคลื่นสึนามิถล่มที่จ.ภูเก็ตวันที่ 2 ม.ค.นี้

ซิดนีย์, 2 ม.ค.—เอเอพี มีเดียเน็ท อินเตอร์เนชั่นแนล/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ เรียน บรรณาธิการและหัวน้าผู้สื่อข่าวทราบเรื่องการส่งผู้สื่อข่าวไปร่วมงานแถลงข่าวดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ การแถลงข่าวเรื่องคลื่นสึนามิที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 2 มกราคม เวลา 15.00 น....

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง