ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วธ.ร่วมมือกต.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เผยแพร่พระราชกรณีกิจด้านอนุรักษ์ส่งเสริมผ้าไทย พร้อมผลักดันผ้าไทยสู่สากล จัดนิทรรศการ-แฟชั่นโชว์ผ้าไทยร่วมสมัย-สาธิตทอผ้าที่ญี่ปุ่น 19-26 ส.ค.นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--กระทรวงวัฒนธรรม

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเจ้าหญิงทาคามาโดะ พระชายาในเจ้าชายทาคามาโดะ พระภาดาของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯ เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยบุคคลสำคัญฝ่ายไทยและญี่ปุ่น อาทิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และเครือข่ายด้านวัฒนธรรม

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างอัตลักษณ์ ค่านิยมความเป็นไทย รวมทั้งอนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก จึงได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมและภาคประชาชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยเฉพาะการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลายสาขาให้คงอยู่คู่ชาติ อาทิ ทรงส่งเสริมให้ราษฎรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สนับสนุนอาชีพด้านหัตถกรรมทอผ้าไหม ทำให้ราษฎรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เป็นการสืบสานภูมิปัญญาทอผ้าไหมจากรุ่นสู่รุ่น และอนุรักษ์ลวดลายผ้าทอในแต่ละภูมิภาคไม่ให้สูญหายไป รวมทั้งสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมผ้าไทยนั้น วธ.ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ(กต.) และเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 19-25 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ได้แก่ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว กรุงโตเกียว วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ The Garden Oriental Osaka นครโอซากา และวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม Okura Fukuoka เมืองฟูกุโอกะ มีกิจกรรมประกอบด้วย 1.การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทย ร่วมสมัย โดยการคัดเลือกชุดผ้าไทยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งมีการออกแบบชุดใหม่สำหรับการแสดงในครั้งนี้โดยใช้ผ้า Assajan Silk ที่ใช้ไหมทอกับเส้นใย รีไซเคิลแอนตี้แบคทีเรีย (Perma) ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่ของคนไทย เดินแบบชุดไฮไลท์นี้โดย Yuumi Kato มิส ยูนิเวิร์สญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2018 2.นิทรรศการ The Future of Thai Textile จากแนวคิดผ้าไทยสู่สากล ซึ่งมีเนื้อหา 3 ส่วนคือ (1) ราชินีกับผ้าไทย หมายถึง ความใส่ใจที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผสกนิกรชาวไทย โดยการส่งเสริมการทอผ้าไทย เพื่อเป็นอาชีพให้แก่คนไทยทั่วประเทศ (2) ประเภทของผ้าไทย ซึ่งสื่อถึงความใส่ใจในการสร้างสรรค์ผ้าไทยที่ประณีตวิจิตรของภูมิปัญญาไทย การคัดเลือกวัตถุดิบ การใส่ใจต่อกระบวนการผลิต การนำไปใช้อย่างใส่ใจในโอกาสพิเศษ ผ่านผ้าไทยประเภทต่างๆ อาทิ ขิด จก ยก มัดหมี่ แพรวา และ (3) ผ้าไทยสู่สากล นำเสนอถึงความเป็นไปได้ของผ้าไทยในตลาดสากล มีการนำไปออกแบบอย่างร่วมสมัยทั้งเครื่องนุ่งห่ม เคหะภัณฑ์ฯลฯ โดยใส่ใจกับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมถึงการทอผ้าไทยร่วมกับเส้นใยยับยั้งแบคทีเรีย ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ กระบวนการผลิตมีทั้งแบบทอมือและระบบโรงงาน ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกกับผ้าไทยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผ้าไทยสามารถขยายตลาดไปสู่อุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวมีการนำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) มาใช้ในการนำเสนอผลงานการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัยด้วย นอกจากนี้มีการสาธิตการทอผ้าโดยนักทอผ้ารุ่นใหม่ และ 3.การบรรเลงดนตรีไทยร่วมสมัย โดยการผสมผสานดนตรีไทย ดนตรีสากล และซาวด์อิเล็กทรอนิกส์มาจัดแสดง

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า วธ.ร่วมกับกต. เครือข่ายด้านวัฒนธรรมและหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศต่างๆ และเพื่อส่งเสริมให้คนไทยและชาวต่างชาติหันมาใส่ผ้าไหมไทยกันมากขึ้น ซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมเรื่องผ้าไทยมาสร้างคุณค่าทางจิตใจและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยจะผลักดันให้นักออกแบบชาวไทยและผลงานเครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นโลกและสามารถจำหน่ายได้ในระดับสากล


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท.จัดพิธีเปิดงาน " สีสันสงกรานต์สยาม "

กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--ททท. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกัน เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน "สีสันสงกรานต์สยาม" โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการร่วมกันแต่งผ้าไทยและแต่งหน้า...

กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธี รับมอบทางวิ่ง สวนสำราญ กองเรือยุทธการ

กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๘ กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ประกอบด้วย พิธีรับมอบทางวิ่งและลานออกกำล...

ททท.เชิญร่วมงาน "ฉลองมรดกโลกบ้านเชียง" ชมการแสดงวัฒนธรรมไทย-ลาว-เวียดนาม สามเหลี่ยมมรดกโลก

กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเชียง กรมศิลปากร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กำหนดจัดงาน "ฉลองมรดกโลกบ้านเชียง" ประจำปี 2548 ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2548 ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชี...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง