ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

SACICT เชิดชูครูช่างยกระดับคุณค่าหัตถศิลป์ไทย มุ่งพัฒนา SACICT Archive เชื่อมโยงองค์ความรู้งานศิลปะหัตถกรรมไทยสู่ตลาดโลกยุคดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

SACICT มุ่งมั่นเชิดชูต่อยอดภูมิปัญญาครูช่างไทย และพัฒนาการเชื่อมโยงงานศิลปะหัตถกรรมไทยแบบบูรณการสู่ตลาดโลกยุคดิจิทัล โดยเปิดตัว "SACICT Archive" แหล่งรวบรวมค้นคว้าองค์ความรู้ด้านศิลปะหัตถกรรมไทย ต่อยอดงานหัตถศิลป์ไทยก้าวสู่เทรนด์ตลาดโลกรุ่นใหม่หันมาใส่ใจผลงาน Art & Crafts มากขึ้นในชีวิตประจำวัน พร้อมมั่นใจหัตถศิลป์ไทยมีความพร้อมและได้เปรียบนานาชาติ

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT กล่าวว่า "SACICT มุ่งมั่นที่จะสืบสานงานศิลปะหัตถกรรมไทยอย่างบูรณาการรอบด้าน โดยขณะนี้มี "SACICT Archive" ระบบสืบค้นข้อมูลซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญ เพราะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของงานศิลปะหัตถกรรมไทยที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งนี้เพื่อยกระดับเชิดชูบทบาทการสร้างสรรค์ผลงานของครูศิลป์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม ตลอดจนทายาทครูช่างศิลปหัตถกรรม เป็นการวางรากฐานสำคัญเพื่อไม่ให้ผลงานหัตถศิลป์ไทยต้องสูญหายไปตามกาลเวลา โดย SACICT มองว่าแนวโน้มเทรนด์ตลาดโลกหลังจากมีการวิเคราะห์วิจัยมาแล้ว พบว่าขณะนี้ผู้คนกำลังมองหารากเหง้าของภูมิปัญญา จิตวิญญานและปรัชญาการทำงาน โดยในปีหน้านี้แนวโน้มของคำว่ารากเหง้า หรือความนิยมในผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาจะกลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น SACICT Archive ก็จะมีบทบาทเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่สำคัญ ทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศิลปหัตถกรรมได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ค้นคว้าวิจัยศึกษา ผู้ผลิตชาวบ้านชุมชน ผู้บริโภคที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ นักลงทุนและผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ยังมั่นใจว่าการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปหัตถกรรมของประเทศไทยมีความโดดเด่น และ ได้เปรียบกว่าทุกชาติโดยมีจุดแข็ง 3 ปัจจัยได้แก่ 1. ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบสูงเช่นกะเหรี่ยง ม้ง เย้า หรือพื้นที่ราบลุ่ม เช่นไทดำ ไทยญวน ไทยลื้อ ซึ่งมีชนพื้นเมืองต่างๆ เดินทางเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในราชอาณาจักรไทย และได้วางรากฐานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลงานหัตถกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมมาช้านาน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์นั้นๆ 2. ประเทศไทยมีวัตถุดิบที่หลากหลายตามสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำมาประดิษฐ์ชิ้นงานได้มากมาย 3. ทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยล้วน ให้การสนับสนุน ส่งเสริมผลงานศิลปหัตถกรรมไทยทั้งสิ้น เช่นการทำงานในส่วนของ SACICT สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงวางรากฐานการทำงานไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาฝืมือเชิงช่าง เน้นศิลปะหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาเท่านั้น ขณะเดียวกันผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่จะต้องอยู่บนรากฐานภูมิปัญญา ซึ่งก็คือความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นอัตลักษณ์ สัมผัสได้ถึงความเป็นไทย แตกต่างไม่ซ้ำใครและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เหล่านี้คือ Creative Economy ซึ่งมีเฉพาะประเทศที่เป็นเจ้าของภูมิปํญญาเท่านั้นที่ทำได้ โดยไม่สามารถลอกเลียนกันได้

ในอนาคต SACICT วางเป้าหมายผลักดันศิลปะหัตถกรรมให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร เพื่อให้งานฝีมือจากภูมิปัญญาของครูช่างและทายาทเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตผลงานกับผู้สนใจ คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า กระตุ้นให้เกิดการตระหนักเรื่องขององค์ความรู้ เกิดการช่วยเหลือสนับสนุน หรือเข้ามาสืบสานกันมากขึ้น สร้างการรับรู้ของสังคมถึงการมีตัวตนอยู่ของครูช่างฝีมือไทย เห็นรายละเอียดกระบวนการผลิต ทักษะฝีมือ ความรัก ความเอาใจใส่ ปรัชญา การทำงาน การสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ เมื่อนั้นงานศิลปะหัตถกรรมไทยก็จะได้รับการพัฒนาต่อยอด ให้เติบโตยั่งยืนไม่สูญหายเมื่อมีผู้สืบสานต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เปิดแล้ว TAI FU DO ACADEMY โรงเรียนศิลปะศาสตร์การป้องกันตัว ไทยหัตถยุทธ์

TAI FU DO ACADEMY หรือ สถาบันไทยหัตถยุทธ์ คือ สถาบันที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการป้องกันตัวโดยศาสตร์ ไท ฟู โด ซึ่งเป็น ศาสตร์ และ ศิลป์ ด้านการป้องกันตัว แก่นแท้ เพื่อมุ่งเรียนรู้ และฝึกฝนจิตใจ และสุขภาพ หาใช่มุ่งเน้น ต่อสู้เพื่อเอาชนะ ดังเช่น...

ร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ศิลปะในงาน “CNX @ Kantary Terrace ครั้งที่ 1”

เชิญพบกับดนตรีหลากหลาย ร้านอาหาร การแสดงศิลปะหัตถกรรม สินค้านานาชนิด ร้านถ่ายรูป และ ร่วมสร้างสรรค์ศิลปะที่สดล้ำกว่าใคร ในงาน“CNX @ Kantary Terrace” จุดหมายปลายทางสุดฮิตสำหรับความคิดสร้างสรรค์ ในคอนเซ็ปต์ “แต่งตัวเก๋คูล...

เบญจรงค์ อีกหนึ่งหัตถกรรมไทย ชุมชนอัมพวา ในงานสุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมฯ ครั้งที่ 4

กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--คิธ แอนด์ คิน เบญจรงค์ "ปิ่นสุวรรณ" แหล่งผลิตเครื่องเบญจรงค์แบบโบราณที่มีชื่อเสียง และเป็นสถานที่จัดทำเครื่องเบญจรงค์ที่ระลึกครั้งที่ผู้นำนานาประเทศมาประชุมเอเปค ปี 2546 นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของเบญจรงค์ที่คงความสวยงาม และคลาสสิก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง