ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

SACICT ส่งท้ายงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ยิ่งใหญ่ ชวนชาวภาคใต้สัมผัสรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่า ร่วมสานต่องานหัตถศิลป์ไทย ไม่ให้เลือนหายจากแผ่นดิน ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา 14 - 18 สิงหาคม 2562 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓:๓๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--โฟร์ฮันเดรท

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เชิญชวนชาวไทยร่วมส่งท้าย งานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่าในงาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน" สะท้อนรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไทยของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ พร้อมเปิดตัว SACICT Archive ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม ให้ชาวไทยได้ศึกษาค้นคว้า สานต่อคุณค่าต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันและเทรนด์ศิลปหัตกรรมโลก สร้างความเข้มแข็งรักษาภูมิปัญญาไม่ให้เลือนหายไปจากแผ่นดินไทย ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสัมผัสคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย ที่ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2562 นี้

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เป็นองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ อนุรักษ์ สืบสาน คุณค่าแห่งหัตถศิลป์ไทย และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้งานหัตถศิลป์ไทยมีความร่วมสมัย สามารถประยุกต์เป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมไทย ภายใต้แนวคิด Today Life's Craft ตลอดจนยกระดับคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ไทย ให้ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดระดับสากล ภายใต้กลไกการทำงานเชิงรุก และปรากฏผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ SACICT ได้จัดกิจกรรม "SACICT Mobile Gallery 2019" จำลองหอนิทรรศการผลงานศิลปหัตถกรรมของ SACICT ออกสู่สาธารณะ ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน" สะท้อนคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์หลากหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนและเชิดชูบุคคลที่มีองค์ความรู้เชิงช่าง ได้มีจุดยืนในการแสดงทักษะฝีมือและผลงานของตัวเองให้สังคมได้ประจักษ์ ทั้งยังถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทย ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจและรักในงานศิลปหัตถกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มาสัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดตัวระบบ SACICT Archive ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม มาให้ผู้เข้าชมได้ทดลองใช้ เพื่อนำไปต่อยอดสู่ผลงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในปัจจุบัน

งาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ในครั้งนี้ นับเป็นการจัดงานต่อเนื่องครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยภายในงาน จะแสดงให้เห็นถึงผลงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างขึ้นจากองค์ความรู้ อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากมือของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม สะท้อนถึงรากเหง้าและคุณค่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน อีกทั้งยังจัดแสดงชิ้นงานที่ได้จากความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย ใน "โครงการ Cross Cultural Crafts" และชิ้นงานเชิงนวัตศิลป์ชั้นสูง จาก "โครงการ Signature" อีกด้วย

นางอัมพวัน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน SACICT Mobile Gallery จะช่วยให้คนไทยได้เห็นถึงรากเหง้าของภูมิปัญญาไทยได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะผลงานที่นำมาจัดแสดงจะทำให้เห็นถึงองค์ความรู้ของช่างฝีมือ ผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมรวมกัน เกิดเป็นผลงานที่สะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน การนำนิทรรศการของ SACICT มาให้ชาวสงขลาและพี่น้องประชาชนในภาคใต้รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านได้สัมผัส ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ถนนสายวัฒนธรรมที่มีสะท้อนภาพการร่วมอนุรักษ์ และรักษาความงดงามของเมืองสงขลาไว้อย่างสง่างาม และยังเป็นภาพสะท้อนของการหลอมรวมวัฒนธรรมดั้งเดิมและการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันอย่างลงตัว

ที่สำคัญภายในงาน ยังได้มีการเปิดตัวระบบ SACICT Archive ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม รูปแบบการศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวบรวมองค์ความรู้ของ SACICT เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล Big Data ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกในหลากหลายมิติ ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงศิลปหัตถกรรมอย่างรอบด้าน สามารถนำ Data Analytic ไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังจัดแสดงพื้นที่จัดแสดงที่นำหนังสือองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ที่ SACICT รวบรวมองค์ความรู้และชิ้นงานศิลปหัตถกรรมจากทั่วประเทศมาให้คนไทยได้ศึกษาและเรียนรู้ โดยระบบ SACICT Archive และพื้นที่จัดแสดงหนังสือองค์ความรู้ จะเปิดให้ผู้เข้าชมงานได้เข้ามาศึกษาและสืบค้นข้อมูลตลอดระยะเวลาของการจัดงาน

ผู้สนใจสามารถร่วมสัมผัสกับกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 4 จะจัดแสดง ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sacict.or.th , Facebook Page :ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) www.facebook.com/sacict และ SACICT Call Center : 1289


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและภาคเอกชน เชิญชมนิทรรศการผลงานบรรจุภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและภาคเอกชน เชิญชมนิทรรศการผลงานบรรจุภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย พบกับมุมที่ปรึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับงานศิลปหัตถกรรมไทย และชมการแข่งขันการผลิตงานบรรจุภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม...

ศ.ศ.ป. จับมือสมาคมหัตถกรรมอาเซียน จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายหัตถกรรมคราฟส์เน็ตและยูโร-เอเชีย เน็ตเวิร์ค

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศจับมือสมาคมหัตถกรรมอาเซียน จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายหัตถกรรมคราฟส์เน็ตและยูโร-เอเชีย เน็ตเวิร์ค (Workshop on CraftsNet Project Results and Formation of Euro-Asia CraftsNet Network) พร้อมเซ็นสัญญากับคราฟส์...

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดงาน "รักษ์ประเพณีสงกรานต์ ร่วมสืบสานศิลปาชีพ"

กรุงเทพฯ--12 เม.ย.--พีอาร์ เน็ตเวิร์ค คอนซัลแตนท์ ด้วยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง(องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจัดงานมหาสงกรานต์ "รักษ์ประเพณีสงกรานต์ ร่วมสืบสานศิลปาชีพ" ขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2548 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง