ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บจธ. เตรียมจัดหาที่ดินให้เกษตรกรไม่มีที่ทำกิน อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา ต้นแบบนำร่องที่ดินทำเกษตรเป็นของตนเองครบวงจร 200 ไร่ 60 ครัวเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือ บจธ. เดินหน้าพร้อมจัดหาที่ดินให้เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการให้เช่าซื้อที่ดินในบริเวณ ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี เป็นระยะเวลา 30 ปี ครอบครัวละประมาณ 3 ไร่ สำหรับทำอาชีพการเกษตรและใช้เป็นที่อยู่อาศัย หลังเกษตรกรรวมกลุ่มขอรับการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือในนามสหกรณ์การเกษตรตะขบ จำกัด จำนวน 60 ครัวเรือน ในระยะแรกมีพื้นที่จัดสรรประมาณ 200 ไร่ โดย บจธ. ได้ลงสำรวจพื้นเมื่อเร็วๆ นี้ ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารการจัดการที่ดินแบบครบวงจร ซึ่งเป็น 1 ใน 4 โมเดลการกระจายการถือครองที่ดินให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

นายพงศ์พจน์ เอนกวนิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) กล่าวว่า ภายหลังคณะทำงานของ บจธ. ลงสำรวจพื้นที่ใน ต.ภูหลวง และ ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ตามที่สหกรณ์การเกษตรตะขบ จำกัด ยื่นขอรับการสนับสนุนที่ดินทำกินและเงินช่วยเหลือเพื่อให้เช่าซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่ทำกิน และเป็นที่อยู่อาศัย โดยในระยแรกมีเป้าหมายที่ดินที่จะเข้าร่วมโครงการประมาณ 200 ไร่ เพื่อนำมาจัดสรรแบ่งกระจายการถือครองให้กับเกษตรกรประมาณ 60 ครัวเรือน ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ต่อครัวเรือน

หลังจากลงสำรวจสภาพพื้นที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นที่ดินทางสหกรณ์การเกษตรตะขบ จำกัด ได้เจรจาขอซื้อกับเจ้าของที่ดินในเบื้องต้น และเจ้าของที่ดินประสงค์จะขาย บจธ. จะรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินที่สหกรณ์การเกษตรตะขบ และผู้นำเครือข่ายชุมชน ชี้เป้าให้ บจธ. นำไปบริหารจัดการ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดซื้อที่ดินของ บจธ. โดยจะใช้เวลาพิจารณา อย่างน้อย 60-90 วัน ทั้งในเรื่องความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าสู่กระบวนการให้เช่าซื้อกับ บจธ. รวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสมของราคาที่ดิน และต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาที่ดินซับซ้อนหรือเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวน

เบื้องต้นการสำรวจสภาพพื้นที่และพบปะเกษตรกร (บางส่วน) แล้ว บจธ. เล็งเห็นว่าเกษตรกรเหล่านี้ มีความตั้งใจในการทำการเกษตรมีการเตรียมของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการโดยการฝึกทำเกษตรจริง และมีตลาดรองรับพืชผลทางเกษตรหลังจากที่ บจธ. ได้ลงพื้นที่ดูตัวอย่างแปลงเกษตรในศูนย์การเรียนรู้และดูกิจกรรมวิถีการทำการเกษตรของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ดังกล่าว ที่เกษตรกรได้เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรกับกองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 กองทัพภาคที่ 2 นอกเหนือจาการดูพื้นที่เป้าหมายแล้วพบว่าเกษตรกรและผู้ยากจนบางส่วนเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของภาครัฐที่ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อนำไปดำเนินโครงการของรัฐ และบางส่วนเป็นเกษตรกรที่ถูกขับไล่ออกจากที่ดินที่เข้าไปลุกล้ำในเขตป่าสงวน

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของ บจธ. คือ ต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้ยากจนที่ไม่มีที่ทำกินหรือมีที่ดินแต่ไม่เพียงพอ โดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือ เช่น รวมตัวเป็นสหกรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการคัดกรองเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการว่าเป็นผู้ยากจนที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเป็นเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร หรือในกรณีของสหกรณ์การเกษตรตะขบ จำกัด ต้องเป็นเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากศูนย์การเรียนรู้และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำเกษตรกรรมอย่างแท้จริง สำหรับวงเงินที่ บจธ. จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเฟสแรกนี้ หากสำเร็จจะถือเป็นโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรอีกแห่งหนึ่ง ของ บจธ. และเป็น 1 ใน 4 โมเดลของการดำเนินงานของ บจธ.

สำหรับเกษตรกรและผู้ยากจนที่ต้องการรับการช่วยเหลือเงินสินเชื่อดังกล่าว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.labai.or.th หรือส่งอีเมลล์ที่ labai@labai.or.th หรือโทรติดต่อได้ที่ โทร 0 2278-1244, 02278-1648 ต่อ 601,602,610 มือถือ 09 2659 1689


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--วทท. การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2548 ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ ประธานจัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่...

โซลาร์ตรอน ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมเดินทางฟังการบรรยาย "ยุทธศาสตร์การพลังงานทดแทนของประเทศไทย"

กรุงเทพฯ--27 ม.ค.--โซลาร์ตรอน กำหนดการ การบรรยาย "ยุทธศาสตร์การพลังงานทดแทนของประเทศไทย" และสรุปการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทโซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 28 –วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2548 บริษั...

ไอที ซิตี้ จัดงาน "กิ๊ฟ เฟสติวัล" ส่งความสุข แทนคำขอบคุณ ด้วยโปรโมชั่นสินค้าไอทีราคาพิเศษสุดๆ

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค ไอที ซิตี้ จัดงาน "กิ๊ฟ เฟสติวัล" ส่งความสุข แทนคำขอบคุณให้กับลูกค้าด้วยสินค้าไอทีหลากหลายในราคาพิเศษ พร้อมเงื่อนไขผ่อนชำระสินค้าไอทีด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 4 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2548 ที่ร้านไอที ซิตี้ 20 ส...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง