ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 EV CUP 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๓๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--CRDC-FC

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 "EV CUP 2019" ในโจทย์ การออกแบบต้นแบบยานยนต์ขนส่งความเร็วต่ำ (ความเร็วไม่เกิน 25km/ชม.) จำนวนล้อไม่เกิน 4 ล้อสำหรับขนส่งสิ่งของหรือผู้โดยสารในพื้นที่ปิด (ไม่ออกถนนสาธารณะ) เช่น โรงงาน โรงแรม สนามบิน เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

สมัครเป็นทีมโดยโดยไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันเดียวกันทีมละไม่เกิน 10 คน โดยต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาไม่น้อยกว่า 70% โดยรายชื่อสมาชิกในทีมจะต้องไม่ซ้ำกับทีมอื่น และสมาชิกทีมต้องเป็นผู้ออกแบบและสร้างรถต้นแบบเอง

การแข่งขัน
แบ่งเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 การแข่งขันข้อเสนอโครงการ (proposal) เพื่อรับรางวัลทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ

รอบที่ 2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นการแข่งขันประสิทธิภาพรถต้นแบบ โดยต้องได้รับการประเมินความเหมาะสมที่จะได้ลงสนามแข่งขันประสิทธิภาพต้นแบบโดยคณะกรรมการโครงการก่อน

หมายเหตุ ทุกทีมแม้ไม่ได้รับการสนับสนุนงบสามารถเข้าร่วมแข่งขันต่อไปได้หากมีงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบลงแข่งขัน

การอบรม

การอบรมเนื้อหาที่จำเป็นในการพัฒนาต้นแบบโดยทีมผู้เข้าแข่งขันต้องส่งตัวแทนเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยเป็นกิจกรรมไม่บังคับ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

ก่อนการแข่งขันรอบที่ 1

ครั้งที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ มุมมองเชิงธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสำรวจกลุ่มเป้าหมาย

ครั้งที่ 2 ส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้า ระบบวงจรไฟฟ้าและการประกอบระบบไฟฟ้า
ครั้งที่ 3 โครงสร้างการจัดวางระบบและความแข็งแรง
ครั้งที่ 4 System integration และการทดสอบประสิทธิภาพ
ก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ครั้งที่ 5 Coaching session ให้ผู้แข่งขันนำเนื้องานมานำเสนอและปรึกษา เอกสารโครงสร้างและไฟฟ้า

ครั้งที่ 6 Coaching session ให้ผู้แข่งขันนำเนื้องานมานำเสนอและปรึกษา เอกสารโครงสร้างและไฟฟ้า

หลักเกณฑ์การตัดสิน
หลักเกณฑ์การแข่งขันรอบที่ 1 การแข่งขันนำเสนอข้อเสนอโครงการ Proposal

เป็นการแข่งขันนำเสนอข้อเสนอโครงการ เพื่อรับรางวัลทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบ โดยสนับสนุน จำนวน 12 ทีม ตามลำดับคะแนน

ผู้แข่งขันต้องนำเสนอข้อเสนอโครงการโดยประกอบด้วยข้อมูลขั้นต่ำดังนี้
1.กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายและความเชื่อมโยงสู่ผลิตภัณฑ์
2.แผนธุรกิจ

3.รายละเอียดการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านโครงสร้าง ด้านระบบไฟฟ้า ด้านระบบขับเคลื่อน

4.รายละเอียดแผนการผลิตและประกอบ
5.ร่างต้นแบบผลิตภัณฑ์ภายนอกและภายใน
โดยนำเสนอและเปิดรับการซักถามในวันแข่งขัน โดยเกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้

1.ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายและแนวคิดการออกแบบทางวิศวกรรม(Understanding in customer's need and engineering design concept) 20 คะแนน

2.ความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ (Business model) 20 คะแนน
3.ความเป็นไปได้และความถูกต้องเชิงเทคนิค (Technical Design) 40 คะแนน
4.การนำเสนอ (Presentation) 10 คะแนน
5.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) 10 คะแนน
หลักเกณฑ์การแข่งขันรอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันประสิทธิภาพรถต้นแบบ

โดยการทดสอบประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ตามข้อกำหนดการแข่งขันโดยคณะกรรมการการแข่งขัน (Technical Committees) โดยต้องส่งรายงานประสิทธิภาพ และวีดีโอนำเสนอต้นแบบที่จะส่งลงสนามแข่งขันความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อแสดงประเสิทธิภาพและความพร้อมก่อนการแข่งขัน 1 สัปดาห์เพื่อประเมินความเหมาะสมโดยจะคัดเลือกทีมลงสนามแข่งขันประสิทธิภาพ ทีมที่ผ่านการประเมินจากวีดีโอต้องนำต้นแบบมาตรวจสอบเบื้องต้นตามข้อกำหนดการแข่งขันก่อนลงสนามแข่งขัน (Inspection) ตามข้อกำหนดการแข่งขันและลงสนามแข่งขันตามวันเวลาที่กำหนด โดยเกณฑ์ละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการทดสอบในสนามแข่งขันแสดงในข้อกำหนดสนามการแข่งขัน

รางวัลและทุนการสนับสนุน

รอบที่ 1 รางวัลทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบแก่ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จำนวน 12 ทีม โดยสนับสนุนตามลำดับ

ลำดับที่ 1 สนับสนุนเงินพัฒนาต้นแบบ 50,000 บาท
ลำดับที่ 2 สนับสนุนเงินพัฒนาต้นแบบ 40,000 บาท
ลำดับที่ 3-12 สนับสนุนเงินพัฒนาต้นแบบ 20,000 บาท

โดยสามารถลุ้นรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคเอกชนที่เข้าคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ตรงความต้องการรายสถานประกอบการ

รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ รางวัลที่ 1 35,000บาท รางวัลที่ 2 30,000 บาท รางวัลที่ 3 25,000 บาท

และโอกาสดูงานหรือฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมภายในและต่างประเทศ (ผ่านการคัดเลือกจากสถานที่ฝึกงานและดูงาน) หรือ โอกาสรับทุนพัฒนาต่อยอดต้นแบบ (ผ่านการประเมินและคัดเลือกจากผู้สนับสนุนทุน)

วันหมดเขตการรับสมัคร วันนี้-25 สิงหาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดโครงการ: shorturl.at/fntx4
การสมัครออนไลน์ : https://forms.gle/X6jKw6EEPWg233ox6
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
E-mail: thaiev.consortium@gmail.com
Facebook Page: Consortium for Thailand Electric Vehicle

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

"ไทยซัมมิท" เปิดตัว "คาริโอ" ยานยนต์ไฟฟ้าฝีมือคนไทย สนองนโยบายประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ--16 มิ.ย.--โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์ พร้อมเปิดตัวห้องแสดงสินค้า โชว์ศักยภาพยานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการใช้งานหลากหลาย ไทยซัมมิท เปิดตัว "คาริโอ" นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์แบรนด์แรกของไทย เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าร...

เอไอเอสเปิดศูนย์ภูเก็ตช่วยระบุผู้เสียชีวิต

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--เอไอเอส นางวิไล เคียงประดู่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ขอแจ้งให้ทราบถึงความช่วยเหลือเพื่อช่วยระบุผู้เสียชีวิตว่าเป็นใคร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง