ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ห้ามพลาด! 16-18 สิงหา นี้ อพวช. ร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2562 พร้อมจัดเต็มกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 พิพิธภัณฑ์ กับอีก 1 แหล่งเรียนรู้ใจกลางกรุง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓:๑๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กับ "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2562" โดยขนความรู้คู่ความสนุกมาให้น้อง ๆ เยาวชน ๆ ได้ร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างเต็มที่ทั้ง 3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า "เนื่องด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการศึกษาของไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในการคำนวณการเกิดสุริยุปราคา ณ หมู่บ้านหัววาฬ ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง 2 ปี แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการทูตมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงถึงความเป็นอารยะของสยามประเทศ ดังนั้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย อพวช. จึงจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี

และในปีนี้ได้กำหนดจัด "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562" ขึ้น 2 แห่ง ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น. โดยจัดกิจกรรมพิเศษด้านวิทยาศาสตร์มากมาย เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุกทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่ โดย อพวช. ได้เตรียมมาตรการในการต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมทุกคนอย่างรอบด้าน โดยปีนี้ มุ่งเน้นการทำกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง โดยการลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งนี้ เยาวชนจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมและการทดลองที่จัดขึ้นเพื่อเยาวชนโดยเฉพาะ ได้แก่

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พบกับ "สถานีสวนสนุกวิทยาศาสตร์" โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

  • กิจกรรมกงล้อลวงตา น้อง ๆ จะได้สนุกสนานไปกับการประดิษฐ์กงล้อลวงตาและได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของหลักการสร้างภาพยนตร์ที่เรียกว่า ภาพติดตา

-กิจกรรมลูกข่างเจ็ดสี สนุกสนานและท้าทายไปกับการประดิษฐ์และศึกษาเรื่องราวของลูกข่างลวงตาพร้อมทั้งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการหมุนของลูกข่าง

ในส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พบกับ "สถานีธรรมชาติหรรษา" มีกิจกรรมที่จะมาสร้างความสนุกตื่นเต้น อาทิ

-กิจกรรมปีกแห่งพฤกษา มาเรียนรู้ลักษณะรูปร่างและรูปแบบการเคลื่อนที่ของเมล็ดไม้มีปีกในธรรมชาติ น้องๆจะได้ฝึกการสังเกตและทดลอง ประดิษฐ์เมล็ดพืชในกลุ่มของไม้วงศ์ยาง (DIPTEROCARPACEAE) ได้แก่ ลูกยาง พุงทะลาย เป็นต้น

-กิจกรรมฟาร์มพอเพียง ชวนน้อง ๆ มาออกแบบฟาร์มพอเพียงด้วยตัวเอง ผ่านการประดิษฐ์ลงบนแผ่นการ์ด โดยยึดหลัก "เกษตรทฤษฎีใหม่" ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดินเพื่อการปลูกไร่นาสวนผสม สำหรับเลี้ยงสัตว์และเป็นที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งบันทึกข้อความต่างๆลงบนแผ่นการ์ด เพื่อส่งความสุขให้แก่ผู้อื่นได้

สำหรับพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พบกับ "สถานีเปิดโลกสารสนเทศ" ได้จัดเต็มความสนุกกับกิจกรรมเสริมศึกษาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

-กิจกรรมเวทีกลาง Bingo Show App. / IT Genius ชวนน้อง ๆ มาสนุกสนานไปกับการแข่งเกมชิงรางวัลมากมาย

-กิจกรรมไฟฟ้าน่ารู้ มารู้จักกับวงจรไฟฟ้า และสนุกไปกับการทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย จากอุปกรณ์รอบตัว

-กิจกรรมหุ่นยนต์ทรงตัว สนุกกับการหาจุดสมดุลของเจ้าหุ่นยนต์ที่ออกแบบด้วยตัวเอง

และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. พบ 5 สถานีกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ มาเพลิดเพลินและสนุกไปกับกิจกรรมมากมาย อาทิ

-บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ปริศนาเมฆฝน มาเรียนรู้เรื่องวัฏจักรของน้ำกับการเกิดฝน

-Maker Space เรื่อง โซล่าร์เซลล์ ชวนเรียนรู้เรื่องของส่วนประกอบของโซล่าร์เซลล์ และกระบวนการนำพลังงานสะอาดมาใช้เป็นพลังงานทดแทนโดยการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์

-ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง ช่อกะเฌอ เฮอร์บาเรียม มาสนุกและเรียนรู้เรื่องการเก็บรักษาตัวอย่างพันธุ์พืชให้คงสภาพไว้อยู่ได้นานโดยการถนอมพืชในน้ำมัน Mineral Oil

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2122 , 2123 www.nsm.or.th และFacebook : NSMThailand

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อพวช. เนรมิตตึกไอที จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเยาวชน พร้อมวิ่งรถบริการรับ-ส่ง ฟรี! 18-19 สิงหาคม นี้

กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--อพวช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเยาวชนอย่างยิ่งใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง 18 จังหวัด หวังกระตุ้นให้เด็กไทยหันมาสนใจและรักการเรียนรู้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาส...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง