ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังลงนามความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๑๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังลงนามความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ผลักดันให้บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีความรู้และทักษะที่สามารถประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์ และมีมาตรฐานเทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับอาเซียนและสากล รวมถึงการเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานการศึกษาภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติต่อไป

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่างๆ มาร่วมกันสร้างมาตรฐานอาชีพ และการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามวัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพบุคลากรให้มีความเป็นสากลและเทียบเคียงได้กับนานาชาติ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล จึงได้จัดให้มีพิธีลงนาม "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)" ในครั้งนี้

ด้านนางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เปิดเผยว่า สสปน. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชีย เน้นการให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งนักธุรกิจที่เข้าร่วมการประชุมและการเดินทาง เพื่อเป็นรางวัลจากทั่วโลก ช่วยอำนวยความสะดวกและมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักจุดหมายปลายทางที่หลากหลาย กิจกรรม และสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ ในประเทศไทย ตลอดจนการเป็นพันธมิตรในทุกๆ ด้านสำหรับการจัดงานกิจกรรมทุกธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย การสร้างคุณภาพและมาตรฐานแก่บุคคลในอาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะพร้อมต่อการทำงานในสาขาวิชาชีพหรือสาขาอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์

สำหรับแนวทางในการดำเนินการที่ สคช.และ สสปน. กำหนดร่วมกัน จะเริ่มจากการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาพิเคราะห์เพื่อกำหนดอาชีพที่ต้องการจัดทำมาตรฐาน ซึ่งเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ที่สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานอาเซียน จากนั้น สคช.และ สสปน.จะร่วมกันจัดหาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessment Center) และผลักดันให้บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ รวมถึงส่งต่อมาตรฐานอาชีพในภาคการศึกษาให้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรด้านไมซ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง สสปน.และ สคช. สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล "ประเทศไทย 4.0" ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่พึ่งพาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประโยชน์ที่บุคคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์จะได้รับคือความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมไมซ์ และสามารถใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตน โดยเทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ในระดับชาติและมีมาตรฐานเทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติต่อไป ทั้งนี้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สสปน. ตอกย้ำความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เร่งปรับกลยุทธ์ผลักดันกลุ่ม Meetings and Incentives รุกตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง

สสปน. ตอกย้ำความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เร่งปรับกลยุทธ์ผลักดันกลุ่ม Meetings and Incentives รุกตลาดต่างประเทศต่อเนื่องเตรียมพร้อมรับ 3 กิจกรรมใหญ่ช่วงครึ่งปีหลัง 2550 มั่นใจศักยภาพอุตสาหกรรมยังเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าโครงการใหญ่ดูด...

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใกล้คลอดตั้งคณะอนุกก.3ชุด เสนอเป้าหมายระยะเร่งด่วน 15 กลุ่มอุตสาหกรรมในปี50

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใกล้เป็นจริง ตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ทั้งด้านวิชาการ และกฎหมาย พร้อมเสนอเป้าหมายระยะเร่งด่วน เพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์การแข่งขัน 15 กลุ่มงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ 36 อาชีพภายในปี 2550 นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เล...

ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวลงนามความร่วมมือระหว่าง " NCTrue & Intel "

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--ทรู คอร์ปอเรชั่น เนื่องด้วย บริษัท NCTrue (บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท NCSoft จำกัด ) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ Lineage II ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเกาหลี ร่วมกับ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ป...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง