ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ก.แรงงาน ยกทีมเยือนฮ่องกง-มาเก๊า ติดตาม Super worker ในต่างแดน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๒๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะ เดินทางไปราชการเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 2 -4 สิงหาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า ได้พบหารือข้อราชการกับนางณัฏฐา สุนทราภา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และประชุมหารือในประเด็นด้านการพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยที่มาทำงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีนางรัชนีกร ปิ่นแก้ว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้ข้อมูลและต้อนรับในการตรวจติดตามแรงงานไทยในฮ่องกง โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงด้วย

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในต่างประเทศ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการและความสำคัญ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย เนื่องจากในแถบเอเชีย อาทิ ฮ่องกง และไต้หวัน มีคนไทยเข้ามาทำงานและเปิดร้านอาหารเป็นจำนวนมาก โดยในครั้งนี้ติดตามและให้กำลังใจแรงงานไทยที่ทำงานในฮ่องกง เป็นแรงงานไทยที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ซึ่งในปี 2562 มีเป้าหมายดำเนินการทดสอบฯ จำนวน 270 คน ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเดนมาร์ก รัฐบาห์เรน สเปน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ปัจจุบันดำเนินการทดสอบและมีผู้ผ่านการทดสอบแล้ว 136 คน

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ข้อมูลจากสำนักงานแรงงานในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รายงานว่ามีคนไทยทำงานในฮ่องกงราวๆ 30,000 คน มีร้านอาหารไทยประมาณ 279 แห่ง ในปี 2562 ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ที่ฮ่องกง ให้กับพ่อครัว-แม่ครัวไทย ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารและแม่บ้านที่ทำงานในสถานเอกอัครราชทูต จำนวน 24 คน ผ่านการทดสอบฯ 21 คน

จากการตรวจเยี่ยมและติดตามแรงงานไทยที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ในฮ่องกงและมาเก๊า พบว่าผู้ผ่านการทดสอบสามารถนำผลที่ได้จากการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ1 และระดับ 2 ไปประกอบการสมัครเข้าทำงาน ประกอบการพิจารณาปรับตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง รวมถึงนำไปต่อยอดเปิดร้านอาหารเป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นๆ ได้ โดยผู้ผ่านการทดสอบฯ เห็นว่าการจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ทำให้ได้รับการยอมรับ ทั้งนี้ ได้ขอให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายไปยังคนไทยที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงและมาเก๊า รวมทั้งเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับขนมไทยด้วย

"การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านอาหารไทย เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายครัวไทย สู่ครัวโลกของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก มีการบริหารจัดการที่ดีมีมาตรฐาน สามารถรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาประเทศ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ อีกทั้งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงแรงงานภายใต้การนำของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยและการส่งเสริมการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศ" อธิบดี กพร.กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มทร.พระนครเปิดอบรมวิชาชีพ....หลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 4/2551

ผศ.บุษรา สร้อยระย้า ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครในฐานะเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับ 1 อีกทั้งยังได้เป็นศูนย์ตรวจส...

สป.เสนอ 5 เกณฑ์ เสริมศักยภาพแผน 9 ย้ำต้องประยุกต์ "ศก.พอเพียง"สู่ปฏิบัติจริง

กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--สป. สภาที่ปรึกษาฯ ประเมินผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 9 (2545 – 2549) ระบุควรมุ่งเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้เข้มแข็ง และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เข้าสู่สภาวะสมดุลและยั่งยืน โดยควรนำ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ถือเป็นหัวใจสำค...

เซนต์-โกเบน เวเบอร์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้องทั่วประเทศ"

กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--เพนเนอร์-แมดิสัน บริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด บริษัทชั้นนำของโลกด้านธุรกิจกาวซีเมนต์ และยาแนวสำหรับปูกระเบื้อง และมอร์ต้า ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง