ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เปิดโลก เปิดประสบการณ์ ทำไมจีนถึงเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลก! กับ 3 เด็กไทยที่มีโอกาสไปฝึกงานค่ายรถยนต์ไฟฟ้าเมืองจีน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๒๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

หากพูดถึงการฝึกงานในต่างประเทศ เชื่อว่าน้องนักเรียน นักศึกษาหลาย ๆ คน คงมีความฝันที่อยากจะมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศ โดยเฉพาะยิ่งหากได้ฝึกงานในองค์กรชั้นนำของประเทศนั้น ๆ ด้วยแล้ว คงเป็นโอกาสที่ไม่ได้มีกันได้ง่าย ๆ เพราะการฝึกงานของนักศึกษาในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ จะทำให้ได้ฝึกทักษะทางวิชาการ ได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเอง รวมถึงการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ควบคู่ไปกับการเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน นับเป็นประสบการณ์อันล้ำค่า และยังเป็นการเตรียมความพร้อมอีกขั้นก่อนก้าวเข้าสู่โลกการทำงานจริงในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ล่าสุด นักศึกษา จำนวน 3 คน จากต่างสาชาวิชาของ "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)" ได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกงานที่บริษัท Luoyang Northern EK Chor Motorcycles ซึ่งเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ณ เมืองลั่วหยาง ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 เดือนเต็ม เรียกได้ว่างานนี้น้อง ๆ นอกจากได้ความรู้อัดแน่นกลับมาแล้วยังได้ประสบการณ์ชีวิต ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนในหลากหลายแง่มุมอย่างเต็มอิ่มอีกด้วย

"เป็นประสบการณ์ทำงานจริงที่ไม่มีในตำราเรียน" – นางสาว กชนิภา กองแก้ว นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เล่าว่า ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงานครั้งนี้ เนื่องด้วยตัวเองมีความสนใจด้านภาษาจีนอยู่แล้วเป็นทุนเดิม ประกอบกับเห็นว่าจะได้ไปฝึกงานในบริษัทเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งค่อนข้างตรงกับสาขาวิชาที่ตนเองเลือกเรียนอยู่ก็คือโปรดักส์ชั่น แพลนนิ่ง จึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ลองเรียนรู้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน ได้เห็นพื้นที่จริงในทุกๆ ส่วนของโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไลน์การผลิตทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ ตลอดจนงานด้านการตลาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่มีโอกาสเห็นและสัมผัสได้จากในห้องเรียน และแน่นอนว่าการที่ได้ไปฝึกงานในครั้งนี้ สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากตนเองจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในการทำโปรเจคจบต่อไป

"ได้ความรู้อันแสนล้ำค่ามาต่อยอดใช้กับการเรียน" นางสาวศิริรัตน์ บูรณะฤกษ์ศิริ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เล่าว่า พอทราบว่าโครงการฝึกงานนี้เปิดโอกาสให้ไปเรียนรู้ที่บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ที่ประเทศจีน ตนเองก็รู้สึกมีความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นโอกาสอันดีที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากาการฝึกงานมาประยุกต์ใช้กับสาขาที่เรียน เพราะตอนที่ไปได้เห็นถึงกระบวนการจัดการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล การใช้โปรแกรม รวมถึงเห็นการทำงานของหลาย ๆ ส่วน ซึ่งเราสามารถเอาประสบการณ์หรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ปฏิบัติครั้งนี้จะช่วยทำให้เราเข้าใจวิชาที่ต้องเรียนต่อจากนี้มากขึ่น เนื่องจากเราได้เห็นและสัมผัสมาแล้ว

"มิตรภาพที่ประเมินค่าไม่ได้" นางสาวจิตตราพร จันทร์พันธ์ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เล่าว่า เนื่องจากตนเองมีความชอบและสนใจในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้ว ยิ่งทราบว่าการฝึกงานครั้งนี้ได้ไปบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยยิ่งทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ง่ายขึ้น เพราะต้องยอมรับว่าเราคงไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ลองฝึกงานและยังได้ลงมือปฏิบัติจริงในหลายส่วนขนาดนี้ ซึ่งนอกเหนือจากการได้เห็นกระบวนการผลิตกว่าจะมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ยังได้เห็นกระบวนการทางความคิด วัฒนธรรมของคนจีนที่มีต่อการทำงานรวมถึงต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ได้เห็นบ้านเมืองของประเทศจีนว่ามีการพัฒนาไปขนาดไหน และสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือการได้มิตรภาพดี ๆ กลับมามากมายทั้งจากทีมงานของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่คอยให้ความรู้และดูแลเป็นอย่างดี รวมถึงเพื่อน ๆ ในโครงการที่ไปฝึกงานด้วยกัน ตลอดจนทางผู้ใหญ่ที่คอยดูแลตลอดทั้งโครงการ ซึ่งตนเองมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้

ทั้งนี้ "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)" ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน กล้าคิด กล้าพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ และไม่ปิดกั้นศักยภาพ ผ่านการเรียนการสอนแบบ SCI+BUSINESS ที่เน้นการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับแนวคิดของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) เข้าด้วยกัน จนสามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นธุรกิจหรืออาชีพที่ทำเงินได้ในอนาคต จึงได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำของไทยในหลากหลายแวดวงธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาของ คณะฯ ได้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์การทำงานในองค์กรที่สนใจหรือเกี่ยวข้อง เพื่อเติมเต็มการเรียนรู้เสมือนจริงแก่บัณฑิตให้พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานจริง พร้อมทั้งมีคอนเนคชั่นด้านการทำงานมาต่อยอด สู่การผสมผสานทุกองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจหรือนวัตกรรม อันเอื้อประโยชน์ต่อสังคมในหลากแง่มุมและเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจ (SCI+BUSINESS) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4440-59 ต่อ 2010 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sci.ac.th และเฟสบุ๊ค แฟนเพจ https://www.facebook.com/ScienceThammasat


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โนวาร์ตีส มอบทุนแพทย์ไทยที่ผ่านการคัดเลือก 3 ทุน

กรุงเทพฯ--3 มี.ค.--คอร์ แอนด์ พีค บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายธุรกิจ เวชภัณฑ์ยามะเร็ง ได้มอบทุนสำหรับการศึกษต่อเนื่องในต่างประเทศสำหรับแพทย์สาขาวิชามะเร็งวิทยา ใน ประเทศไทย ในโครงการ Novartis Oncology Scholarship สำหรับการศึกษาดูงานในต่างประเทศ...

อัลโคได้รับเลือกเป็น 1 ใน 3 องค์กรชั้นนำที่มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืนมากที่สุดในโลก

พิตส์เบิร์ก--(บิสิเนส ไวร์)--28 ม.ค.2548 บริษัทอัลโค (Alcoa) (NYSE:AA) ประกาศในวันนี้ว่า ทางบริษัทได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 3 องค์กรชั้นนำที่มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืนมากที่สุดในโลก ในระหว่างการประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ บริษัทอัลโค, โตโย...

"แบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ 2005"เปิดติวฟรีก่อนใคร 9 วัน 9 วิ ชา กับ 40 สุดยอดอาจารย์ติวของประเทศ

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดติวฟรี กับโครงการ "แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2005" 9 วัน 9 วิชา โดย 40 สุดยอดอาจารย์ติวของประเทศ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่เตรียมตัวเข้าสอบศึกษาต่อใน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง