ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทีโอที เปิดชุมชนใหม่ต่อเนื่อง โครงการ TOT Young Club ชุมชนบ้านโพธิ์ทอง จ.กาฬสินธุ์ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อยอดพัฒนาสินค้าออนไลน์ให้กับชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๓๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--ทีโอที

ที่อาคารหอประชุมกาญจนาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้นำการให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของประเทศ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อยอดยกระดับคุณภาพการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ e-commerce พัฒนาศักยภาพ โดยเปิดชุมชนใหม่โครงการ "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" ชุมชนบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอเขาวง และ นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที หัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฯ และเป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ TOT Young Club ประจำปี 2562 ความร่วมมือระหว่าง นายพีรวัส รัตนพงษ์เพียร รักษาการผู้จัดการฝ่ายขายและ บริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 บมจ.ทีโอที นายเศกสิทธิ์ ธรรมเกษร โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์ บมจ.ทีโอที ดร.วิชัย กว้างสวาสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม และ ดร.ทวีภรณ์ วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือ

นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอเขาวง กล่าวว่า กาฬสินธุ์ เป็นเมืองอาหารปลอดภัย ถิ่นภูมิปัญญาวิถีไทยอีสาน น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน และสังคมมีความมั่นคงปลอดภัย โดย กาฬสินธุ์ เป็นแหล่งผลิตแปรรูปอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร ที่เน้นการพัฒนาการผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS เพิ่มศักยภาพการผลิต พืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา เน้นการส่งออก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงคือ ผ้าไหมแพรวา ที่มีจุดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์คือ ลวดลายสีสัน และความมีระเบียบ ความเรียบ ความเงางามของผืนผ้า ซึ่งความร่วมมือเป็นเครือข่ายในครั้งนี้ จะเป็นการให้เยาวชนและชุมชนได้นำเทคโนโลยีที่ ทีโอที มีความเชี่ยวชาญมาพัฒนาให้เพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับช่องทางออนไลน์ ในการกระจายสินค้าชุมชน ทำตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า TOT CSR เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมขององค์กรที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) และรวมถึงให้สอดคล้องกับ Line Business ขององค์กร และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะตอบสนองนโยบาย Digital Economy โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไอซีทีอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชน ทั้งการถ่ายภาพ, การตัดต่อวิดีโอ รวมถึงการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook, YouTube, เว็บไซต์, การตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน ด้วยการสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook Page โดยโครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งใน CSR ที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยปี 2561 มีชุมชนภายใต้โครงการฯ 59 ชุมชนทั่วประเทศ สำหรับปี 2562 ทีโอที ตั้งเป้าที่จะขยายชุมชนใหม่ไปทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 12 ชุมชน โดยชุมชนบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชุมชนใหม่แห่งที่ 4 ของปีนี้ สำหรับความร่วมมือ 3 ฝ่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  • ทีโอที สนับสนุนจัดให้มีระบบงานเพื่อให้ชุมชนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน รวมถึงการให้การอบรมความรู้ทักษะด้านไอทีและการรู้เท่าทันในยุคดิจิทัลให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพและระบบการซื้อขายออนไลน์ผ่าน Application TYC e-Commerce
  • อำเภอเขาวง สนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ คัดเลือกเด็กเยาวชนและตัวแทนกลุ่ม เพื่อเข้ารับการอบรม รวมถึงให้กลุ่มร้านค้าหรือชุมชนในเขตอำเภอเขาวงได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ รวมถึงการทำแผนงานรองรับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล
  • โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนคัดเลือกเยาวชนเข้ารับการอบรม และสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มร่วมกันภายหลังการอบรม พร้อมจัดดูแลสถานที่เพื่อเป็นพื้นที่ทำงาน และระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ ฯลฯ

ทีโอที ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน 59 ชุมชนเดิม และที่จะเปิดในปีนี้อีก 12 ชุมชน ผ่านโครงการ TOT YOUNG CLUB โดยเข้าไปกดไลค์ กดแชร์ ทั้ง Facebook /website และ Youtube


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

แพรนด้าฯ กับการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาเครื่องประดับอัญมณี สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

แพรนด้า จิวเวลรี่ ร่วมกับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง โรงเรียนโสตศึกษาและ วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาเครื่องประดับอัญมณี สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน คุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส...

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระพี่นางเธอฯ แบรนด์ จับมือ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ แจกหนังสือ "หยูกยาน่ารู้"

แบรนด์ จับมือ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ แจกหนังสือ “หยูกยาน่ารู้” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษาในวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 นี้ หวังให้ผู้อ่านทุกท่านรู้จักวิธีใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดร.ลักขณ...

เตือนนักท่องเน็ตระวังโดนชาร์จค่าโทรต่างประเทศโดยไม่รู้ตัว

กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที ผู้ให้บริการโทรคมนาคมครบวงจร ได้ประกาศแจ้งเตือนผู้เล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไป ให้ระวังการเข้าชมเว็บไซต์รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอ ลามกอนาจารและเว็บไซต์การพนัน ที่ระ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง