ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม-โขน-การแสดงนานาชาติ-ดนตรี-แฟชั่นโชว์ผ้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๓๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งอนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย จึงได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมและภาคประชาชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยเฉพาะการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลายสาขาให้คงอยู่คู่ชาติ อาทิ ผ้าไทย งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นจากภูมิปัญญาไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อการฝึกอาชีพหัตถศิลป์แขนงต่างๆ ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผลิตภัณฑ์ของไทย จนเกิดความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ กล่าวได้ว่าทรงเป็นผู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกดังพระราชสมัญญา "อัคราภิรักษศิลปิน" นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่หน่วยงานของวธ.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้น ประกอบด้วย

1.สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิ นิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ(โขนเยาวชน) การแสดง 4 ภาค การแสดงดนตรีและขับร้อง กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง" กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน เช่น การวาดภาพ ออกแบบลายผ้า การแต่งคำขวัญวันแม่แห่งชาติ การปั้นตุ๊กตาชาววัง กิจกรรม "ถูกใจ ใช่เลย" มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่แต่งกายผ้าไทยสวยงาม และการจำหน่ายสินค้าอาหาร ของใช้ เครื่องแต่งกาย และสินค้าทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม ขณะเดียวกันได้ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา" ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.เพชรบูรณ์ อีกทั้งร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โดยจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการผ้าไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม และบริษัทซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด จัดงาน "ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม:Thai Treasures" ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยจากนางแบบชื่อดัง ประกอบด้วย ชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทยพื้นถิ่นและชุดผ้าไทยร่วมสมัย และมีการนำ "ชุดไทยศิวาลัย" จากผ้ายกดอก จ.ลำพูน ที่ตัดเย็บโดยช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดง อีกทั้งมีการสาธิตและจำหน่ายผ้าไหมคุณภาพเยี่ยมจาก 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมบ้านครัวเหนือ กรุงเทพฯ ชุมชนคุณธรรมวัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อย จ.ชัยภูมิ ชุมชนทอผ้าไหม บ้านดอนข่า จ.ขอนแก่น ชุมชนห้วยไซสุขสวัสดิ์ จ.ลำพูน ชุมชนบ้านท่ากระจาย จ.สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ มีกิจกรรมที่หาชมได้ยากเกี่ยวกับผ้าไหมและข้าวไทย อาทิ การสาธิตวิธีเก็บผ้าไหมแบบโบราณ เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าเบญจภาคี(5 นางพญาผ้าซิ่น) เทคนิคการปักซิ่นไหมคำซิ่น(ซิ่นบัว) และนิทรรศการนวัตกรรมข้าวไทย ทั้งนี้ มีพิธีเปิดงานวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี โดยนำสินค้าทางวัฒนธรรม ได้แก่ ผ้าไทย เครื่องประดับและของใช้ ไปร่วมจำหน่ายในงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี

2.กรมศิลปากร จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วย การแสดงรำถวายพระพร การบรรเลง ขับร้องดนตรีสากล และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด บารมีปกเกล้าพระแม่เจ้าสีดา วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงละครแห่งชาติ

3.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "Romantic Piano Celebration for the Queen Mother" ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

4.กรมการศาสนา จัดกิจกรรมพิธี 5 ศาสนามหามงคล และจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณธรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้จัดกิจกรรมพิธี 5 ศาสนามหามงคลในส่วนภูมิภาค

5.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับกรมหม่อนไหมจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยร่วมสมัย ภายในงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม–4 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพคเมืองทองธานี นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมประพันธ์เพลงพระมารดาของแผ่นดินซึ่งกำหนดแสดงดนตรีร่วมกับเพลงอื่นๆ ที่ประพันธ์ขึ้นใหม่จากโครงการเลือดใหม่ดนตรีร่วมสมัย ซึ่งจัดแสดงในงานนิทรรศการหลากศิลป์ร่วมสมัยและกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยร่วมสมัย วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

6.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2562 โดยส่วนกลางมีกิจกรรมการแสดงรำถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติฯ และการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "กษิธารา" ณ โรงละครแห่งชาติ (วังหน้า) 7.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จัดการแสดงลิเกทรงเครื่องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่อง อิเหนา วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 8.หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 25กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย กิจกรรมฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา จ.นครปฐม และรถโรงหนังเคลื่อนที่(โรงหนังเฉลิมทัศน์) ฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาค ได้แก่ จ.ตรัง และจ.สงขลา) และ9.ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมมอบถุงยากระดาษพอเพียงให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท.จัดพิธีเปิดงาน " สีสันสงกรานต์สยาม "

กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--ททท. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกัน เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน "สีสันสงกรานต์สยาม" โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการร่วมกันแต่งผ้าไทยและแต่งหน้า...

กทม.มอบกุญแจเมืองแด่ประธานาธิบดีสิงคโปร์

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--กทม. กรุงเทพมหานครจัดพิธีมอบกุญแจเมืองแด่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยา ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (State Visi...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง