ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรฯ ยกย่อง โครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นแนวทางสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ที่ดินอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๐๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า "โครงการเกษตรวิชญา" เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ เนื้อที่ 1,350 ไร่ ณ บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยราชการ สถานศึกษา และราษฎร และพระราชทานนามว่า "เกษตรวิชญา" "ปราชญ์แห่งการเกษตร" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงและขยายผลสู่เกษตรกร รวมทั้งเป็นต้นแบบการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

"โครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้ดำเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและราษฎรบ้านกองแหะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตร และอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเกษตรกรในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จากการนำความรู้ไปต่อยอดทางอาชีพ ในรูปแบบสหกรณ์ ซึ่งจะมีระบบบริหารจัดการที่ดีและง่ายต่อการพัฒนา และในอนาคตจะสามารถใช้เป็นพื้นที่นำร่องสำหรับการพัฒนายังพื้นที่อื่นๆ ด้วย" รมช.ธรรมนัส กล่าว

สำหรับพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

1. ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรบนพื้นที่สูง เนื้อที่ 138 ไร่ เป็นพื้นที่สาธิตด้านดิน พืช ปศุสัตว์ ประมง การจัดการน้ำ รวมทั้งการเรียนรู้เรื่องบัญชีครัวเรือน และการสหกรณ์

2. ธนาคารอาหารชุมชน เนื้อที่ 123 ไร่ เป็นพื้นที่สวนป่าผสมผสาน เป็นแหล่งอาหารของชุมชนกองแหะ สร้างเป็นพื้นที่ต้นแบบธนาคารอาหารชุมชน

3. พื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เนื้อที่ 918 ไร่ ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในระบบวนเกษตร พืชเศรษฐกิจร่วมกับไม้ป่า สร้างรูปแบบคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

4. แปลงเกษตรกร เนื้อที่ 139 ไร่ จัดเป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรบ้านกองแหะ จำนวน 54 ราย รายละ 1 ไร่

โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่ ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

5. พื้นที่ทรงงาน เนื้อที่ 32 ไร่ เป็นพื้นที่สวนป่า ปลูกไม้ยืนต้น สร้างความร่มรื่น

โครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1สิงหาคม 2562 โดยจัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ เปิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเกษตรกร เยาวชน กิจกรรมการปลูกต้นไม้ รณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ จิตอาสาพัฒนาธนาคารอาหารชุมชนโดยชุมชน การทำฝายชะลอน้ำ จัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม และชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นิทรรศการปราชญ์แห่งการเกษตร ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ โครงการหลวง เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนปราชญ์แห่งเกษตร ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยเกษตรกร หมอดินอาสา นักเรียน ทหาร จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานราชการประมาณ 600 คน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

กินเนสบุคเยือนไทยบันทึกสถิติโลก "ภาพวาดฝีมือช้างแพงที่สุดในโลก"

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคเหนือเขต 1 หอการค้าจังหวัด เชียงใหม่ และปางช้างแม่สา ร่วมจัด การบันทึกสถิติโลก Guinness World Records จากประเทศอังกฤษ และรับมอบประกาศนียบัตร "ภาพวาดจากฝีมือช้างที่มีราคาแพงที่สุดในโลก : ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง