ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมปศุสัตว์ ชมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ASF ที่เข้มแข็งของซีพีเอฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๑๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 ก.ค.--ซีพีเอฟ

ปศุสัตว์ เขต 4 นำคณะปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จ.ขอนแก่น ยกเป็นตัวอย่างผู้ประกอบการที่ร่วมสกัด ASF อย่างต่อเนื่อง

นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์ เขต 4 เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์กำหนดมาตรการป้องกันโรค ASF ไม่ให้มีการระบาดเข้าสู่ประเทศไทยตามมติของคณะรัฐมนตรี พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคดังกล่าว ทั้งระดับกรมและระดับจังหวัด ควบคู่กับการส่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกรทุกฟาร์มอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำแนะนำและปรับระบบการเลี้ยงให้มีระบบป้องกันโรคที่ดี ขณะเดียวกันได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการระดับต้นน้ำ ดังเช่นที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกซีพีเอฟ จังหวัดขอนแก่น พบว่าซีพีเอฟได้ออก 9 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ASF อย่างใกล้ชิดในทุกด้านสำหรับโรงงานอาหารสัตว์ให้ครอบคลุมการจัดการตลอดกระบวนการตั้งแต่แรกรับวัตถุดิบไป จนถึงส่งมอบอาหารสัตว์คุณภาพแก่เกษตรกรและลูกค้าอาหารสัตว์ เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นแนวทางเดียวกับนโยบายของกรมปศุสัตว์

"การเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซึ่งถือเป็นต้นทางของการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ประกอบการมีกระบวนการและมาตรการเฝ้าระวังโรค ASF ที่เข้มงวด ในการป้องกันไม่ให้โรคนี้ติดไปกับอาหารสัตว์ที่จะส่งถึงฟาร์มของบริษัท เกษตรกรผู้เลี้ยง และลูกค้าอาหารสัตว์ จากการตรวจเยี่ยมพบว่าซีพีเอฟให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานของกรมปศุสัตว์และมาตรฐานสากล ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ประกอบการที่ร่วมป้องกันและสกัดกั้นโรคนี้มาอย่างต่อเนื่อง" นายสัตวแพทย์ศีลธรรม กล่าว

ด้าน นายเรวัติ หทัยสัตยพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟตระหนักถึงผลกระทบของโรคระบาด ASF ที่จะมีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง ภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร ตลอดจนผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจโดยรวม ธุรกิจอาหารสัตว์บกซีพีเอฟทั้ง 12 แห่ง ซึ่งถือเป็นต้นทางของห่วงโซ่การผลิต จึงเข้มงวดกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ASF ด้วยระบบ Biosecurity ตั้งแต่หน้าโรงงานและในทุกส่วนการผลิต มุ่งเน้น 9 มาตรการอย่างเคร่งครัด เริ่มจาก วัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ต้องรับจากแหล่งที่ปลอดภัย รถขนส่งวัตถุดิบและบุคลากร ต้องผ่านระบบฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงงาน จุดรับส่งวัตถุดิบ คนขับรถต้องไม่สัมผัสวัตถุดิบ โดยพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบต้องแยกจากส่วนผลิตและส่วนคลังสินค้า พื้นที่ผลิตและโกดังสินค้า มีระบบควบคุมความสะอาด แยกพื้นที่จากจุดอื่นๆให้ชัดเจน จุดส่งมอบสินค้าแยกพื้นที่คลังสินค้าจากพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ มีโปรแกรมทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์ รถขนส่งอาหารสัตว์ มีระบบฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงงาน พนักงานและบุคคลภายนอก รถทุกคันผ่านบ่อจุ่มล้อเพื่อฆ่าเชื้อ บุคลากรต้องจุ่มเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและสเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ การจัดการสัตว์พาหะและป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะและ การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่อง

"ซีพีเอฟให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงของโรคดังกล่าว โดยผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง ทั้งกรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาคเอกชน เกษตกรผู้เลี้ยงสุกรในโครงการคอนแทร็กฟาร์มมิ่ง และผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย โดยได้จัดสัมมนา "เกาะติดสถานการณ์ ASF" เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง รวมถึงให้ความรู้ด้านมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคทั้งในประเทศไทยและระดับสากล เพื่อให้ทุกคนร่วมกันป้องกันโรคนี้ไม่ให้เข้ามากระทบอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทย" นายเรวัติ กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่าทุ่มทุนกว่า 450 ล้านสร้างโรงงานผลิตอาหารเสริมและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด

กรุงเทพฯ--23 มี.ค.--พิตอนคอมมิวนิเคชั่น เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่าทุ่มทุนกว่า 450 ล้านสร้างโรงงานผลิตอาหารเสริมและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดพร้อมยืนยันเป็นผู้นำในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมขึ้นเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์...

หุ้นกู้บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารมูลค่า 6,000 ล้านบาทเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) 7 ก.พ.นี้

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange- BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 และ 2 ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อา...

ภาพข่าว: อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัยเป็นตัวแทนมอบเงินสินไหมเนื่องจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิ

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด โดย คุณฌอง พอล บูรแบช ผู้อำนวยการ-ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนบริษัท มอบเงินสินไหม จำนวน 9,562,350 บาท แก่คุณสุจินต์ ธรรมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง