ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ตัวแทนชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางพารา จังหวัดจันทบุรี เดินทางเยี่ยมชมสถานที่ติดตั้งไม้โกงกางเทียม ซีออส ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--จ้าวปฐพี การเกษตร

วันนี้ 21 ก.ค. 2562 ตัวแทนชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางพารา จังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางไปยังสถานที่ติดตั้งไม้โกงกางเทียม "ซีออส" ณ บริเวณติดกับสถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ สืบเนื่องจากการเข้าประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562 เรื่องนวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ยางพาราในการช่วยป่าชายเลนอย่างมีประสิทธิภาพ กับสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับทราบถึง ทางออกและการแก้ปัญหาราคายางพาราในเขตภาคตะวันออกให้มีราคาสูงขึ้น

การเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ติดตั้งซีออสในครั้งนี้นำโดย คุณสุรพล แจ้งสว่าง ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี และคุณสมโชค จันทเกษม ประธานชุมนุม ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี พร้อมด้วยตัวแทนสหกรณ์ชาวสวนยางในชุมนุม กว่า 45 คน จากสหกรณ์ชาวสวนยางจังหวัดจันทบุรีหลายสหกรณ์ เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีด้านการใช้ยางพาราในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีประโยชน์และตอบโจทย์ของปัญหาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้ในหลายมิติ จากนวัตกรรมเพียงชิ้นเดียว

นวัตกรรม ไม้โกงกางเทียม"ซีออส" ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนามาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชนผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการออกแบบเชิงวิศวกรรมวัสดุ จำลองต้นไม้โกงกางที่ขึ้นตามป่าชายเลนในการยึดหน้าดินเลนป้องกันการกัดเซาะจากภัยธรรมชาติ "ซีออส"ลำต้นทำจากไม้เทียมและรากไม้ทำจากยางพาราคอมโพสิทได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย(รหัส 01010006) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรม โกงกางเทียม ซีออส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานภาครัฐและประเทศ โดยทุกขั้นตอนตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่จะใช้รากโกงกางเทียม ทั้งสรุปผลและประเมินเพื่อเป็นแนวทางศึกษาวิจัยและเผยแพร่ให้กับทั่วโลกได้รับทราบถึงวิธีแก้ปัญหาการกัดเซาะหรือการลุกล้ำของน้ำทะเลอันเกิดจากปัญหาโลกร้อนเพื่อสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของไทยที่ใช้ยางพาราไปทุกที่ ทุกภูมิภาคในโลกใบนี้ จะได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งสำหรับประเทศไทยการแก้ปัญหาการกัดเซาะได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) โดยในปัจจุบันมีคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เดิม),กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุนนวัตกรรมโกงกางเทียมเพื่อไปใช้ในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งแทนการปักไม้ไผ่ชะลอกระแสคลื่นในรูปแบบเดิมหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 61 จากการเยี่ยมชมผลงาน"ซีออส"ทางกลุ่มตัวแทนชุมนุมสหกรณ์ยางพาราภาคตะวันออกจะได้มีการทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้กองทัพ ใช้ยางพาราของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีและตราด ในการผลิตรากโกงกางเทียมแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่บรรจุอยู่ในวาระแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทดสอบแล้วมีประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาการกัดเซาะชายฝั่งทั้งยังเร่งการตกตะกอนของดิน ทำให้มีดินสะสมหลังแนวรากโกงกางเทียมจำนวนมาก ในขณะที่การใช้ไม้ไผ่ไม่สามารถสะสมดินตะกอนให้เพิ่มขึ้นได้ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทั้งยังไม่กระทบธุรกิจอื่นที่ใช้ยางพาราเป็นองค์ประกอบการผลิตในไทย ตามมติครมเมื่อวันที่ 9 กด 2562 ที่ให้กองทัพบกและกองทัพไทยเร่งนำยางพาราไปสร้างถนนและใช้ในโครงการอื่นๆที่เป็นประโยชน์อย่างเร่งด่วน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ทส. จับมือ ทบ. ทำพื้นที่สาธิตลดผลกระทบวิกฤตโลกร้อน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ กองทัพบก ดำเนินโครงการมาตรการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อน โดยจัดทำพื้นที่สาธิตการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อน ที่บริเวณสถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดสมุทรปราการ...

การฝึกผสม BALANCE TORCH 05-2

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ร่วมกับ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ทำการฝึก BALANCE TORCH 05-2 ณ พื้นที่ฝึกบริเวณอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ระ...

กองทัพเรือจัดพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสดุดีและบำเพ็ญกุศล แด่วีรชนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๔๘ ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ พิธีสดุดีแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง