ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

งานมอบรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๓๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--DDR

งานมอบรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ "Memory Si Lanna" ปีที่ 2

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ "Memory Si Lanna" ปีที่ 2 :ซึ่งสนับสนุนโดยโครงการธรรมชาติปลอดภัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า " โครงการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ "Memory Si Lanna"ปีที่ 2 มีผลการดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้ามาร่วมประกวดในโครงการครั้งนี้จำนวนมาก และในวันนี้เป็นการจัดงานมอบรางวัล ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความยินดี และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ทั้ง 28 ท่าน รางวัลในการประกวดมอบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับผลงานประกวดภาพถ่ายที่เข้ารอบในครั้งนี้ ผู้ส่งภาพร่วมประกวดล้วนมุ่งนำเสนอ ความงดงาม ผ่านมุมมองของแต่ละท่านถ่ายทอดเป็นภาพถ่ายที่สวยงาม โครงการนี้ถือได้ว่ามีส่วนช่วยในการปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้กับประชาชนทั่วไป ได้หันมาตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเฉพาะแหล่งต้นน้ำลำธาร ให้คงความสมบูรณ์อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป และยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส่งผลโดยตรงในการสร้างรายได้เกิดให้กับชุมชนในพื้นที่ " นายสมหวังกล่าว

นายแสนไชย เค้าภูไทย ที่ปรึกษาสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวถึง "หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานภาพถ่ายส่งเข้าประกวด โดยเลือกมุมมองภาพถ่ายผ่านกล้องของแต่ละคน ที่ตั้งใจสื่อสารความหมายของภาพออกมาได้อย่างประทับใจ ถ่ายทอดแนวคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกมาได้งดงาม รวมถึงองค์ประกอบความสวยงามของภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จนมีภาพที่ได้ผ่านการคัดเลือกชนะการประกวด ทั้งหมด 28 ภาพ" นายแสนไชยกล่าว

ทั้งนี้โครงการประกวดภาพถ่ายฯ เปิดรับส่งผลงานภาพถ่ายประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562 มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 397 ภาพ ได้ผู้ชนะการประกวด ทั้งสิ้น จำนวน 28 รางวัล แบ่งผลงานเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มบุคคลทั่วไป, กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แตง, อ.เชียงดาว, อ.พร้าว โดยแบ่งรางวัลออกเป็น รางวัลที่ 1,2,3 รางวัลชมเชย 1,2,3 (ทั้ง 3 ประเภทผลงาน) และรางวัลมหาชน จำนวน 10 รางวัล ผลงานในปีที่ 2 นี้ ถือได้ว่าทำให้กรรมการตัดสินใจยากมาก เพราะแต่ละภาพมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ และถ่ายทอดเรื่องราว และแนวคิดออกมาได้น่าสนใจแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผลงานคุณภาพที่ผ่านความตั้งใจอย่างมากในการส่งภาพเข้าประกวด

นายสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส กล่าวว่า "โครงการธรรมชาติปลอดภัย ขอขอบคุณ คุณสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานงานในวันนี้, ขอบคุณกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จัดงาน, ขอบคุณสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, ขอบคุณร.ต.ท.นคร ปัญญาทิพย์ ที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติศรีลานนาและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ทุกท่าน, ขอบคุณผู้ร่วมการประกวดภาพถ่ายทุกท่าน และขอบคุณสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และหวังว่าโครงการฯ นี้จะช่วยสร้างการตระหนักรู้ หวงแหน และปกปักรักษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ในการช่วยประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และคาดว่าจะมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไปในอนาคต โครงการธรรมชาติปลอดภัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไป "


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯ ชู ผู้ว่าฯ อภิรักษ์ เป็นบุคคลดีเด่น ปี 47-48

กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--กทม. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.48 ที่ผ่านมา นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับรางวัลบุคคลดีเด่นของช่างภาพประจำปี 47-48 จาก นายวิชัย วลาพล นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชนฯ โดยมี นายสุกิจ ก...

กองทัพเรือ เก็บขยะใต้ทะเล

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสมาคมผู้ประกอบการดำน้ำ ร่วมกันจัด กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใต้ท้องทะเล จังหวัดกระบี่ บริเวณอ่าวต้นไทร อ่าวมาหยา อ่าวโด๊ะดาลัม และอ่าวรันปี ระหว่างวันที่ ๑๐ ถ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง