ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทีโอที ร่วมกับ ชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์ เปิดโครงการ TOT Young Club ผลักดันขยายตลาดชุมชน พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๓๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--ทีโอที

เทศบาลนครนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club นายบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บมจ.ทีโอที ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ TOT Young Club "เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" โดยมี นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี นครนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามและร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างเทศบาล นครนครสวรรค์ / โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (เทศบาล 4) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยมี เยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และ คนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ. ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งใน CSR ที่ได้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านความสามารถหลักในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ ทีโอที ทั้งนี้โครงการ TOT Young Club "เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" เป็นโครงการ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะมีการร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ทีโอที /เทศบาลนครนครสวรรค์) ผู้ประกอบการรายย่อย ภาคการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (เทศบาล 4) และภาคสังคมประชาชน (ชุมชนท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์) เพื่อเยาวชนและคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กล่าวว่า นครสวรรค์ เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมียุทธศาสตร์สำคัญคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนบริหารจัดการศูนย์กลางธุรกิจและสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ซึ่งความร่วมมือเป็นเครือข่ายในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เติบโตตามแผนยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและคนในชุมชนให้รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัล เสริมสร้างการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยนครสวรรค์เป็นที่รู้จักของการเป็นชุมชนด้านการค้าขาย คือตลาดปากน้ำโพ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ วัดนครสวรรค์และหลวงพ่อศรีสวรรค์ (วัดหัวเมือง) วัดคีรีวงศ์ ตั้งอยู่บนเขาดาวดึงส์ วัดนี้มีองค์มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คือพระจุฬามณีเจดีย์ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าแม่ทับทิม เขาวรนาถบรรพต (เขากบ) หอชมเมืองนครสวรรค์ สร้างขึ้น ณ ยอดเขาดาวดึงส์วัดคีรีวงศ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ขนมโมจิ ลูกชิ้นปลากราย ผลิตภัณฑ์งาช้าง ขนมปุยฝ้าย

นายบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club ในชุมชนภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจำนวนชุมชนเดิมอยู่ 4 แห่ง โดยชุมชนนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เป็นชุมชนใหม่แห่งที่ 3 ของปี 2562 ตามโครงการ TOT Young Club ของ ทีโอที สำหรับความร่วมมือ 3 ฝ่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  • ทีโอที ให้การสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ด้านไอทีกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์อย่างตรงความต้องการของชุมชน รวมถึงการดูแลต่อยอดระยะยาวเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับเยาวชน/ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจำหน่ายสินค้า การท่องเที่ยว การศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชุมชน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ และระบบการซื้อขายผ่าน Application TYC e-Commerce
  • เทศบาลนครนครสวรรค์ ให้การสนับสนุน ในการคัดเลือกผู้ประกอบการสำหรับเข้ารับการอบรม รวมทั้งการจัดให้มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน TOT Young Club ในการลงพื้นที่ถ่ายทำ/สัมภาษณ์ ตลอดจนให้การสนับสนุนข้อมูลและอำนายความสะดวก เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถทำกิจกรรมตามโครงการ
  • โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (เทศบาล 4) ให้การสนับสนุนคัดเลือกเด็กและเยาวชน ภายในโรงเรียน เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มร่วมกันภายหลังการอบรมในระยะยาว ดูแลให้มีห้องทำกิจกรรมพร้อมอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ หรืออื่นๆ

ทีโอที ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน 59 ชุมชนเดิม และ ที่จะเปิดในปีนี้อีก 12 ชุมชน ผ่านโครงการ TOT YOUNG CLUB โดยเข้าไปกดไลท์ กดแชร์ ทั้ง Facebook /website และ Youtube


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ส.อ.ท. ผนึก 15 เทศบาล ส่งเสริมการจัดการวัสดุรีไซเคิล ดึงชุมชนร่วมแก้ปัญหาขยะต้นทาง

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครลำปาง เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเกาะสมุย เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา...

เตือนนักท่องเน็ตระวังโดนชาร์จค่าโทรต่างประเทศโดยไม่รู้ตัว

กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที ผู้ให้บริการโทรคมนาคมครบวงจร ได้ประกาศแจ้งเตือนผู้เล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไป ให้ระวังการเข้าชมเว็บไซต์รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอ ลามกอนาจารและเว็บไซต์การพนัน ที่ระ...

สัมผัส "ช้างกระ" บานตระการตา พร้อมตามรอยไหว้พระดีอีสาน ณ เมืองดอกคูน

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. ข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 แจ้งว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูที่กล้วยไม้ป่า "ช้างกระ" ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้งามเลื่องชื่อของจังหวัดขอนแก่น กำลังเริ่มออกดอกเบ่งบานพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่ว...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง