ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โรบินสัน จับมือ เดวี่ มอบ #โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมเยาวชนปลูกผักปลอดสารพิษ จุดเริ่มต้นของสุขภาพดีๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๑๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--โรบินสัน

เพราะสุขภาพดี เริ่มต้นจากการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สด สะอาด การปลูกพืชผักในโรงเรียน จึงเปรียบเสมือนการมีแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพ ที่มั่นใจได้ในความปลอดภัยไร้สารเคมี แต่ปัญหาสำคัญที่พบเจอคือ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ขาดแคลนเงินทุนในการสร้างโรงเรือนปลูกผัก ทำให้ศัตรูพืชและแมลงต่างๆ มาทำลายผลผลิต และอาจมีสารเคมีจากแปลงระแวกใกล้เคียงเข้ามาเจือปน ซึ่งการบริโภคผักที่เจือปนยาฆ่าแมลงตกค้างในปริมาณมาก จะทำให้เวียนศีรษะ หน้ามืด ท้องร่วง อาจเกิดอาการหัวใจวาย หรือหากได้รับในปริมาณน้อยๆ ค่อยๆ สะสมในร่างกาย ก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง

โรบินสัน จึงผนึกกำลัง บริษัท วี.เอส.แอล. อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง Devy (เดวี่) เดินหน้าสานต่อโครงการ 'โรบินสันสานฝันให้น้อง' ปีที่ 12 มอบทุนสนับสนุนมูลค่า 300,000 บาท ในการดำเนินการตามความฝัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แก่ 'โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน' โครงการที่ส่งเสริมให้เด็กๆ มีสุขภาพที่ดี เริ่มตั้งแต่การได้บริโภคผักปลอดสารพิษ อาหารที่มีประโยชน์ อันนำไปสู่ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

สำหรับ โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ในตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนอยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 175 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 19 คน ปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาด้านการทำเกษตรในโรงเรียน เพื่อนำผลผลิตผักปลอดสารพิษไปเป็นวัตถุดิบของครัวโรงเรียน เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการสร้างโรงเรือน ซึ่งการปลูกผักในโรงเรียนแห่งนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นการน้อมนำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นำผักที่ปลูกขึ้นเอง มาใช้ประกอบอาหารกลางวันให้น้องๆ แล้วยังเป็นหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการเกษตรด้วยตัวเอง พร้อมทั้งยังสร้างรายได้หมุนเวียนในโรงเรียนได้อีกช่องทางหนึ่ง จนเป็นที่มาของการเขียนจดหมายบอกเล่าความฝันของ เด็กหญิงณัฐธยาน์ แก้วเกตุศรี นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง ''โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน' "ความฝันของหนู คือ อยากให้ที่โรงเรียนมีโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษค่ะ ตอนนี้ที่โรงเรียนของเราไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะสร้างโรงเรือน จึงปลูกผักในแปลงของโรงเรียน ซึ่งเป็นที่โล่งแจ้ง ทำให้แมลงต่างๆ เข้ามากัดกินผักจำนวนมาก เพราะบริเวณใกล้เคียง เต็มไปด้วยสวนผลไม้ที่ใช้สารเคมี แมลงจึงบินมาที่นี่แทนค่ะ รวมถึงอาจจะมีสารเคมีลอยมากับอากาศและน้ำฝน หนูจึงคิดว่าคงจะดีไม่น้อย ถ้าเราสามารถปลูกผักที่สะอาด ปลอดสารเคมี ไว้รับประทานเองในโรงเรียน และยังสามารถนำผักที่เหลือจากการประกอบอาหารกลางวัน ไปจำหน่ายในชุมชนในราคาที่ทั้งถูกและปลอดภัย ซึ่งจะทำให้หนู และเพื่อนๆ รวมถึงคนในชุมชน ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วัตถุดิบที่ปราศจากสารเคมีค่ะ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในโรงเรียนด้วยค่ะ"

คุณจันทร์ฉาย ชมพูศรี ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสันพิษณุโลก กล่าวว่า"ปีนี้โรบินสันได้ผนึกกำลังกับแบรนด์พันธมิตร เพื่อร่วมกันสานต่อโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ ใน 4 ด้าน คือ การศึกษา สุขอนามัย โภชนาการ และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำหรับโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยก็เป็น 1 ใน 5 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรบินสัน และแบรนด์เดวี่ (DEVY) ให้เป็นโครงการพิเศษที่ได้รับทุนสนับสนุน 300,000 บาท กับ 'โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน' เพราะเป็นโครงการที่ตรงต่อวัตถุประสงค์ของโครงการที่เป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน"

คุณกนกรต ใจนพเก้า ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ บริษัท วี.เอส.แอล. อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง Devy (เดวี่) กล่าวว่า "โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานแก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศ และ 'โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน' เป็นความฝันที่น่าชื่นชมมาก เพราะถึงแม้เด็กๆ ที่นี่จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และขาดโอกาส แต่ก็ยังมีความฝัน ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ สิ่งดีๆ อันเป็นประโยชน์ต่อตน และส่วนรวม ทั้งยังเป็นโครงการที่สามารถต่อยอดได้ในระยะยาว นอกจากนี้เรายังร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อมมอบเครื่องเล่นใหม่ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ และเสริมสมรรถภาพร่างกาย, ปรับปรุงโรงคัดแยกขยะ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนการร่วมปรับปรุงห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะเพื่อสุขอนามัยที่ดีในทุกๆ ด้าน

ทั้งนี้กิจกรรม โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย จ.พิษณุโลก ได้รับเกียรติจาก คุณบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2 เป็นประธานรับมอบ 'โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน' จากทีมผู้บริหารโรบินสัน นำโดย คุณจันทร์ฉาย ชมพูศรี ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสันพิษณุโลก, คุณณัฐพร ปริยะบำรุงชาติ ผู้อำนวยการกองบริหารสินค้า และทีมผู้บริหารจาก บริษัท วี.เอส.แอล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง Devy (เดวี่) นำโดย คุณกนกรต ใจนพเก้า ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ โดยมี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และบุคคลสำคัญของจังหวัด รวมทั้งตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆ

ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Devy Packs of love ที่ได้นำกระเป๋านักเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียน มามอบให้แก่น้องๆ ซึ่ง ประกอบไปด้วย กระเป๋าเป้, อุปกรณ์เครื่องเขียน, สมุดระบายสี, ดินสอสี 12 สี, กระติกน้ำ, ตุ๊กตาพวงกุญแจ รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท โดยได้ 2 นักร้องหนุ่มหล่อเสียงดี รุจ – ศุภรุจ เตชะตานนท์ และ กั้ง – กรณ์ ศิริสรณ์ มาร่วมส่งมอบความสุข พร้อมร้องเพลงเพราะๆ และเล่นเกมสนุกๆ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรอยยิ้มและความอบอุ่น

โรบินสัน มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสานต่อ 'โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง' อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการได้อยู่คู่สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อความฝัน ถักทอรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข แก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้สังคมไทยได้เกิดการพัฒนาและมีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สะพานสูงเปิดอบรมด้านการเกษตร 5 สาขา

นายชัยธวัช อยู่สำราญ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ เปิดการอบรมด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจ จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ การขยายพันธุ์พืช การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยชีวภาพ การใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ และการแปรรูปผลผลิตเกษตร โดยอบรมตั้ง...

กองทัพเรือ จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์

กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยปลูกพืชผักภายในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อจำหน่ายให้ข้าราชการ พลทหารกองประจำการ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง