ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

49.5 % คน กทม คาดหวังปานกลางต่อผลงานของรัฐบาลใหม่ อยากให้เน้นนโยบายเร่งด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในนโยบายของรัฐบาล โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,218 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่าประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อความคาดหวังในนโยบายของรัฐบาล หลังจากที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิด "คำแถลงนโยบาย" คณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดย มีนโยบายหลัก 12 ข้อ และนโยบายเร่งด่วนอีก 12 ข้อ ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อความคาดหวังในนโยบายของรัฐบาล มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่ารัฐบาลใหม่จะมีการแถลงผลงานของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ร้อยละ 52.6 แต่สนใจที่จะติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับการแถลงผลงานของรัฐบาลต่อรัฐสภา ร้อยละ 49.1

โดยมีความคาดหวังต่อผลงานของรัฐบาลใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.5 รองลงมาคือมีความคาดหวังมาก ร้อยละ 29.1 และมีความคาดหวังน้อย ร้อยละ 21.4

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยากให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการในนโยบาย อันดับที่หนึ่ง คือ เรื่องการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ ร้อยละ 16.3 อันดับที่สองคือ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ร้อยละ 14.9 อันดับที่สามคือ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ร้อยละ 13.1 อันดับที่สี่คือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ร้อยละ 9.3 และอันดับที่ห้าคือ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ร้อยละ 9.2

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยากให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในนโยบาย อันดับที่หนึ่ง คือ การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน ร้อยละ 18.1 อันดับที่สองคือ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ร้อยละ 14.6 อันดับที่สามคือ มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ร้อยละ 12.6 อันดับที่สี่คือ การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 10.1 และอันดับที่ห้าคือ การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ร้อยละ 8.5

มีความคาดหวังเวลาในการดำเนินการของรัฐบาลใหม่ อันดับที่หนึ่ง คือ ระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 35.3 อันดับที่สองคือ 6 เดือน ร้อยละ 26.9 อันดับที่สามคือ 3 เดือน ร้อยละ 15.4 อันดับที่สี่คือ 2 ปี ร้อยละ 13.4 และอันดับที่ห้าคือ 3 ปี ร้อยละ 5.7


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ปั่นปลูกป่า 12 สิงหา มหาราชินี

มูลนิธิรักษ์ไทย และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจร่วมขี่จักรยานรณรงค์ลดปัญหาโลกร้อน และปลูกป่าชายเลน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโครงการ “ปั่นปลูกป่า 12 สิงหา มหา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง