ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

101 เหตุผลต้องพาลูกไปงาน มหกรรมการศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ 11 จ.ร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๐๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--พีอาร์ มงกุฎเพชร

"เราต้องพัฒนาคุณภาพ ทั้งผู้สอนหรือครูต้องได้รับการฝึก ส่งอบรมเสริมทักษะต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หลายโรงเรียนให้การส่งเสริม มีห้องเรียนพิเศษสอนด้านภาษา มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีทักษะเข้ามาสอนเด็กๆ เรามีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานแล้ว แต่ทำอย่างไรให้หลักสูตรนั้นเหมาะสมกับเด็กนักเรียนที่มาเรียนกับเรา เพราะเด็กมีพื้นฐานไม่เหมือนกัน เช่น เด็กที่ฐานะดีก็เลือกเรียนในโรงเรียนที่ได้มาตรฐานในเมือง มีเงินไปสอบ ในทางกลับกันเด็กๆ ด้อยโอกาสที่การศึกษาส่วนท้องถิ่นต้องเข้าไปดูแลโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ทุกคนต้องเท่าเทียมกัน" นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงยุทธศาสตร์ด้านศึกษาเด็กชั้นปฐมวัยของไทย ภายใต้การกำกับของรัฐกว่า 18,000 โรงทั่วประเทศ

"เราต้องพัฒนาทั้งครูและเด็กไปพร้อมๆ กัน ขณะเดียวกันโรงเรียน ต้องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เช่นสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น เสริมงานเกษตร ปศุสัตว์ คหกรรมเพื่อให้เขาสามารถประกอบอาชีพได้ด้วย ไม่ใช่ให้เรียนรู้แต่วิชาการอย่างเดียว สำหรับผลงานคะแนนสอบอาจจะเป็นเพราะคุณภาพของเด็กที่อยู่ในชนบท ซึ่งแตกต่างจากเด็กที่มีฐานะดีเข้าไปเรียนโรงเรียนในเมือง ดังนั้นนำภาพรวมโรงเรียนประจำจังหวัดคะแนนการสอบของเด็กจะดีกว่า แต่เราไม่ได้กังวลมากเกี่ยวกับเรื่องผลคะแนน ปัจจัยสำคัญคือ เราต้องการให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีทักษะอาชีพไปพร้อมๆ กัน โดยรูปแบบการเรียนการสอนเด็กเล็ก เน้นการดูแลการเตรียมความพร้อมไปสู่การเรียนในอนาคต เสริมพัฒนาการให้ร่างกายจิตใจ สังคม อารมณ์ ตามแผนพัฒนา ฯ 4 ปี 2560-2564"

ไฮไลท์ของงาน ปีนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เผยถึงเหตุผลที่ผู้ปกครอง นักวิชาการ และน้องๆ เยาวชนทั่วประเทศห้ามพลาดงานเด็ดขาด มีดังนี้

1. ทัศนศึกษา ดูงาน ติดตามความคืบหน้า การพัฒนาคุณภาพทั้งผู้สอนและนักเรียนไทยไปถึงไหนแล้ว

"เรามองว่าการศึกษาเราต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนที่มีศักยภาพที่แตกต่างกัน ทั้งภาษาและนักเรียนที่ขาดโอกาส ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถเข้าถึงดูแลพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงและเป็นธรรม ทำอย่างไรที่จะสร้างโอกาส เพราะเด็กมีศักยภาพที่แตกต่างกัน ถ้าเราไม่ให้ให้โอกาสเด็ก เราก็อาจจะสูญเสียบุคลกากรที่ดีในอนาคตไป เราจึงต้องสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด เราอยากเป็นตลาดแห่งวิชาการ เราจะเพิ่มโอกาสด้วยการจัดกิจกรรมทั้งดนตรี กีฬา งานหัตถกรรม คอมพิวเตอร์เอาไว้ดวย เพราะเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากเวลาในการแข่งขันที่จำกัด ปีนี้เพื่อทำให้เกิดความละเอียดรอบคอบ และทั่วถึงเราจึงขยายการแข่งขันเป็น 4 จาก 3 วัน ดังนั้นการเตรียมต้อนรับ วันนี้เทศบาลมีความพร้อมเต็มที่ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการตัดสิน การแข่งขันเป็นระดับประเทศ ศักยภาพแต่ละภูมิภาคที่คัดเลือกมาจาก 5 ภาพ เราอยากให้กทม.ได้เข้าร่วม ปกติกทม.ไม่ได้เข้าร่วม ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กทม.จะร่วมแข่งขันดัวย"

2. "โอกาสแห่งการเรียนรู้" พิสูจน์ความสามารถเด็ก ตจว. สู้กรุงเทพฯ ได้หรือไม่

"ครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษ มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น จัดสอบรวมกัน (ปกติแนวข้อสอบ การเรียนการสอน จะไม่รวมโรงเรียนในกรุงเทพฯ ที่แยกต่างหากมานาน) ครั้งนี้เป็นการรวมการศึกษาระดับท้องถิ่นเข้าไว้ด้วย มาตรฐานในการตัดสิน มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเสมอภาคอย่างเต็มที่ เพราะอยากให้การจัดการแข่งขันระดับประเทศมีเป็นธรรม รวมการแข่งขันวิชาการและบันเทิง 96 กิจกรรม อีกส่วนเราให้ความสำคัญคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการบรรยายการศึกษาในระดับปฐมวัย คิดว่าถ้าเด็กวัยนี้ได้รับการศึกษาที่ดีเขาจะมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า เราจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ ได้ใช้เวลาและใช้เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่ครบถ้วน"

3. เพลิดเพลินกับ PLAY LAND แหล่งเรียนรู้ เสริมพัฒนาการด้านต่างๆ "

เพราะความฝันที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ เสมอๆ ภายในงานจึงงเตรียมพื้นที่ให้ลูกๆ หลานๆ ได้สนุกไปกับ Play Land พื้นที่แห่งโอกาส พบเมล็ดพันธุ์และโอกาสแห่งการเรียนรู้การศึกษา พัฒนาการ ผลงานของเด็กๆ วัฒนธรรมชุมชน ที่ถูกร้อยเรียงและบูรณาการเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต ให้ทุกคนรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้รูปแบบนอกตำราเรียน สนามฝึกทักษะร่วมกับเพื่อนๆเช่น แข่งขันคัดลายมือ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ฯลฯ ผู้ปกครองฟังเสวนาวิชาการ เป็นการรวมกันของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ที่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในหัวข้อ "การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 " เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกัน

4. กิจกรรมประกวดดนตรี โดยครูเพลงอีสานเพียบ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่

ป้องกันความเครียดจนเกินไป กิจกรรมบันเทิงก็เป็นอีกตัวช่วยให้การเรียนรู้ของเยาวชนเป็นไปอย่างดี มีพัฒนาการหลากหลายมากขึ้น พลาดไม่ได้กับการประกวด ลูกทุ่ง แดนเซอร์ การร้องเพลงพระราชนิพนธ์มี โดย อ.สลา คุณวุฒิ ครูเทียม ชุติเดช ทองอยู่ เป็นคณะกรรมการตัดสิน ชี้แนะแบบเอ็กซคลูซีพ นอกจากนี้ ภายในงานมารับฟังแรงบันดาลใจดี ๆ จากคนบันเทิงและนักกีฬาระดับทีมชาติในหัวข้อ "วัยฝัน การศึกษา สู่ความสำเร็จ" ได้แก่ นายแพทย์ เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช หรือริท เดอะสตาร์ น้องมิลค์-เด็กหญิงวรรรญา วรรณผ่อง แชมป์การแข่งขันโดรนระดับโลกและ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย อีกด้วย

5. เที่ยวต่อไม่รอแล้วนะ เช็คอินแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิต ของดีเมืองเกินร้อย

" ร้อยเอ็ดมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ ในสัดส่วน เกือบ 100 % เต็ม นอกจากนี้งมีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เช่น วัดปรางค์กู่ หรือปราสาทหนองกู่ ตำบลมะอึอำเภอ ธวัชบุรี มีวัดบูรพาภิรามเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญเดิมชื่อ วัดหัวรอ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ มาเป็นวัดบูรพาภิรามมีพระพุทธรูปปางประทานพร ที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี นอกจากนี้เรายังมีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดเป็นสวนสาธารณะกลางเมือง อยู่หน้าศาลา กลางจังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ 225 ไร่ ตกแต่งบริเวณด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ จุดเด่น ของสวนแห่งนี้อยู่ที่น้ำพุบริเวณใจกลางสวนที่พุ่งฉีดในระดับสูงมีหอนาฬิกากลางเมืองสวยเด่นเป็นสง่า เรามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ผาหมอกมิวาย ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม มีข้าวหอมมะลิ มีสินค้าโอทอปผ้าไหมสาเกตที่มีลายทอเฉพาะของจังหวัดร้อยเอ็ด และอีกมากมาย

ยังขาดอีกเกือบร้อยเหตุผล ไล่เรียงไม่หมด เอาเป็นว่ามาช่วยกันค้นหา และเป็นกำลังใจ ยกเครื่องให้ระบบการศึกษาไทย ขึ้นแท่นผู้นำกันบ้างในงาน มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม ณ เทศบางเมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์

กรุงเทพฯ--25 ต.ค.--อิมเมจ อิมแพค การท่องเที่ยวสิงคโปร์ ขอเชิญผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจไปศึกษาต่อที่ ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและขอคำแนะนำเกี่ยวกับสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย รวมถึงที่พักในระหว่างที่ศึกษาต่อได้ในงาน "มหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต ค...

บริติช เคานซิล เปิดอบรมคอร์ส 30 ชั่วโมง หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นประถม

บริติซ เคานซิลเปิดอบรมคอร์ส 30 ชั่วโมง หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นประถม ในวันที่ 26 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 2546 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00 น.-16.00 น. ที่บริติซ เคานซิล ปิ่นเกล้า ชั้น 10 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า......

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง