ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สจด. จับมือ ETDA พัฒนาหลักสูตรสร้าง workforce ดัน SMEs ไทยโลดแล่นในตลาด e-Commerce

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๒๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สจด.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตร และสร้างกำลังคน (workforce) ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รองรับ Thailand 4.0 ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ณ ห้องประชุมสภาสถาบันฯ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นหน่วยงานการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี

เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง และระดับปริญญาตรี ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดแรงงานยุค 4.0 ในปีการศึกษา 2563 สถาบันฯ จะเปิดการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวมีความครอบคลุมนอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรม ทางสถาบันฯ จึงจับมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการยกระดับการพัฒนาและสร้างกำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร

ด้านนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ทศวรรษที่ผ่านมา คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น จาก 9.3 ล้านคน ในปี 2551 เป็น 45 ล้านคนในปัจุบัน มีโทรศัพท์มือถือกว่า 124 ล้านเลขหมาย และใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce ของไทยเติบโตต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี ขณะเดียวกันจากการสำรวจ พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ส่วนใหญ่ต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ e-Commerce เพื่อให้ช่วยผลักดันธุรกิจเข้าสู่ตลาดออนไลน์เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ e-Commerce ของประเทศ ต้องเร่งขับเคลื่อนการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างกำลังคน (workforce) และส่งเสริมสนับสนุน SMEs ให้สามารถนำธุรกิจขึ้นออนไลน์ได้ อย่างต่อเนื่อง

โดยที่ผ่านมา ETDA ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างกำลังคนและช่วย SMEs ไทยให้ Go Online ได้ภายใต้แนวคิด e-Commerce Park ที่ต้องทำให้เกิดระบบนิเวศน์ด้าน e-Commerce อย่างครบวงจร โดยการลงนามความร่วมมือกับสถาบันศึกษาอย่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนากำลังคน ผ่าน "Young Talent Platform"

เพื่อรองรับ e-Commerce Park ศูนย์กลางด้าน e-Commerce อย่างครบวงจร ก่อนนำมาสู่การขยายผลการลงนามความร่วมมือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับทักษะของนักศึกษาให้มีความสามารถที่หลากหลาย พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคดิจิทัล

โดยกรอบความร่วมมือจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับการทำธุรกิจด้าน e-Commerce รวมถึงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ในด้านนี้มากขึ้นและสามารถนำมาต่อยอดประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่เรียนได้สู่การประกอบอาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อร่วมผลักดันให้ SMEs ไทยสามารถโลดแล่นในตลาด e-Commerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงไอซีที รุกปรับโครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจระดับชาติ เปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Economy

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ว่า...

ก.ไอซีที เผยความคืบหน้าตั้ง 2 องค์การมหาชนในกำกับ

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษากันเมื่อวันที่...

"กันตนา" สานฝัน "ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก" จับมือ "มหิดล" ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เปิดหลักสูตรผลิตสื่อบันเทิง ระดับป.ตรี นานาชาติ

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--กันตนา กรุ๊ป เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 ที่ผ่านมา บริษัท กันตนาเอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ในเครือบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำพิธีลงนามความ ตกลงร่วมมือทางวิชาการขึ้น ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง