ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันนี้เอื้อประโยชน์ในอาชีพให้ราษฎรได้อย่างมั่นคง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๐๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--สำนักงาน กปร.

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่รับน้ำของลุ่มน้ำย่อยแม่น้ำปราณบุรี เป็นกลุ่มน้ำย่อยที่จัดอยู่ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งเป็นลุ่มน้ำประธาน บริเวณอ่างเก็บน้ำมีสภาพภูมิประเทศเป็นลำห้วย ที่ไหลระหว่างที่ราบช่องเขา ณ จุดที่ตั้งอ่างเก็บน้ำ มีพื้นรับน้ำประมาณ 88.30 ตารางกิโลเมตร ความยาวลำน้ำจากต้นน้ำถึง อ่างเก็บน้ำ 10.50 กิโลเมตร มีลำน้ำสายหลักของโครงการคือ ลำห้วยไทรงาม ซึ่งเกิดจากลำน้ำสาขาจำนวนมากที่ไหลจากแนว เขาตะเมาใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกมารวมกันเป็นลำห้วยไทรงาม และไหลไปรวมกับห้วยมงคลบริเวณบ้านสามหนองในเขตพื้นที่ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์

ห้วยไทรงามเป็นลำห้วยที่มีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอตลอดปี และช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีฝนตกมาก น้ำจะไหลอย่างรวดเร็วและมีปริมาณมาก การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงามฯ จึงเป็นการเก็บกักน้ำจากธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงขาดแคลนหรือมีปริมาณน้ำน้อยได้เป็นอย่างดี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กล่าวในระหว่างการเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการฯ ว่า บ้านหนองพลับตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่ และหากเลยขึ้นไปทางทิศตะวันตกจะเป็นบริเวณห้วยสัตว์ใหญ่ ในช่วงหน้าฝนน้ำจะไหลลงมาทางตอนล่างแล้วออกสู่ทะเลทั้งหมดหากไม่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บกักเอาไว้

"เมื่อกั้นน้ำได้มากขึ้นมีปริมาณน้ำที่มาก ประชาชนที่อยู่ใต้อ่างเก็บน้ำก็จะได้รับน้ำและสามารถทำการเพาะปลูกพืชได้อย่างสมบูรณ์และมากชนิด เดิมที่นี่แห้งแล้งเพราะเมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมามีการบุกรุกป่า แต่มาวันนี้หลังจากมีอ่างเก็บน้ำแล้วพบว่าทุกพื้นที่เขียวชอุ่ม จากอดีตพืชที่เคยปลูกจะมีแต่สับปะรดหรือไม่ก็ข้าวโพดแบบพืชเชิงเดี่ยว แต่ขณะนี้สามารถปลูกพืชอื่นๆ ได้ เช่น มะม่วง ว่านหางจระเข้ ไปจนถึงทุเรียนที่ให้ผลผลิตดีมีความสมบูรณ์ ตลอดถึงรสชาติที่แตกต่างมีความละมุนถูกปากของผู้บริโภคจนขายได้ในราคาสูงอย่างทุเรียนป่าละอู เป็นต้น การที่มีน้ำดีและเพียงพอทำให้ประชาชนสามารถเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ได้มากขึ้น" พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กล่าว

ทางด้านนายทัน อุ่นเรือน ราษฎรตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาชีพปลูกมะม่วงพันธุ์

โชคอนันต์ เปิดเผยว่า เมื่อก่อนที่ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่มีปัญหาเรื่องน้ำมาตลอด

เพราะต้องอาศัยน้ำฝนสำหรับบำรุงต้นมะม่วงเพียงอย่างเดียว ช่วงใดที่ฝนทิ้งช่วงหรือเกิดภาวะแห้งแล้งมะม่วงก็จะยืนต้นตาย

เมื่อมีอ่างเก็บน้ำไทรงามฯ ปัญหาเหล่านี้ก็หมดไป และเพื่อให้ทุกคนที่ทำการเพาะปลูกพืชได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงได้มีการติดตั้งมิเตอร์ และทุกรายที่ใช้น้ำก็จะช่วยจ่ายค่าน้ำ เพื่อเป็นทุนในการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำเข้าแปลงเพาะปลูกจึงทำให้มีการประหยัดน้ำและใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ไม่ปล่อยน้ำจนล้นสวนเกินความต้องการของพืช ทำให้ไม่ขาดแคลนน้ำและมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ผลผลิตสมบูรณ์ขายได้ราคา

"ที่ตรงนี้คือโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้ มีการจัดสรรที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับทำกินของราษฎรทุกคน ที่ทำกินอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ที่ของพ่อหลวง ทำให้ชีวิตดีขึ้น มีที่อยู่ที่อาศัย มีที่ทำกินทุกวันนี้ก็เพราะได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาถึงรัชกาลที่ 10

ที่พระองค์ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้" นายทัน อุ่นเรือน กล่าว

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานประมาณ 5,500 ไร่ ในเขตตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน ซึ่งตำบลหนองพลับสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขามีที่ราบ ประชากรส่วนใหญ่

มีอาชีพทำสวน อาชีพเสริมรับจ้างและเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันการผลิตทางการเกษตรยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประชากร

ในพื้นที่ โดยเฉพาะสาขาการผลิตพืช ดังนั้น การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอกับการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญดังกล่าวจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ของเกษตรกรที่ยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ซีเกทสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา

นางจิรพรรณี สุปรัชญา รองประธานฝ่ายการเงิน ภาคพื้นเอเชีย บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ที่ 2 จากซ้าย) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมกา...

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหัวหิน ชะอำ กระแสนิยมยังแรง ทัพนักท่องเที่ยวแห่พักผ่อน วันหยุดปีใหม่คับคั่ง

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. ข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคกลางเขต 2 รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชะอำ จังหวัดเพชรบุรี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง