ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมทางหลวง ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--กรมทางหลวง

นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวง โดย สำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นั้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการดังกล่าว

กรมทางหลวง ได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการ และเพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 จึงได้กำหนดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาของโครงการ สำหรับนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานโครงการในขั้นตอนต่อไป

กรมทางหลวง จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยพร้อมเพรียงกัน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการฯ เบอร์โทร 0 2941 9925, มือถือ 0 6463 0547 7, อีเมล์ dpluscon@gmail.com หรือ เวปไซต์ www.interchangepattani.com, www.facebook.com/dpluscon

ข้อมูลโครงการเบื้องต้น

ที่ตั้ง โครงการสำรวจและออกแบบจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางเขาและตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

อยู่บนแนวเส้นทางหลักการขนส่งสินค้าของสามจังหวัดภาคใต้ (จ.ปัตตานี–จ.ยะลา-จ.นราธิวาส) ซึ่งปัจจุบัน เป็นทางแยกสัญญาไฟจราจร มีจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ในปี 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีแนวทางและลงมติเห็นชอบโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช), ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ที่มีความปลอดภัยให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่อื่นๆ และได้กำหนดพื้นที่นำร่องใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี, อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาให้เกิดผล

ในปี 2562 กระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง ได้ให้การสนับสนุน และขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ ดังกล่าว เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบครบวงจรของภาคใต้ตอนล่าง ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่จังหวัดชาดแดนภาคใต้ และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

ดังนั้น กรมทางหลวงได้มีแผน และจัดตั้งโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 เพื่อจะช่วยบรรเทาปัญหาบริเวณทางแยกดังกล่าวและการขยายผลของโครงการเมืองต้นแบบ โดยโครงการจะมีการสำรวจและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม อย่างละเอียด ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำข้อคิดเห็นมาประกอบ ในการพิจารณาออกแบบโครงการได้อย่างเหมาะสม

เจ้าของโครงการ :: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ที่ปรึกษา :: บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
www.interchangepattani.com
www.facebook.com/dpluscon

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมทางหลวง จัดเวทีสรุปผลสำรวจและออกแบบ ทล.12 เป็น 4 เลน ช่วงหล่มสัก น้ำหนาว คอนสาร ตอน 2

เมื่อเร็ว ๆ นี้ (30 มิถุนายน 2555) กรมทางหลวง จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน อ. หล่มสัก–อ. น้ำหนาว–อ. คอนสาร (ตอน 2) เพื่อเตรียมการสรุปแบบ นายบุญธรรม ไกรศรศรี...

ซาสเคนเปิดตัวบริษัทลูกด้านเครือข่ายวิศวกรรม

คานส์, ฝรั่งเศส--(บิสิเนส ไวร์)--17 ก.พ. 2548 ซาสเคน เน็ทเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง ลิมิเต็ด (SNEL) พร้อมให้บริการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาเทคโนโลยีเครือข่ายวิศวกรรมที่เป็นกลางและอิสระ ซาสเคน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยีส์ เปิดเผยถึงการเปิดตัวบริษัท ซาสเคน เน...

ททท.ขอเชิญร่วมงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2548

กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคใต้ เขต 3 จังหวัดปัตตานี มูลนิธิเทพปูชะนียสถาน(เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน สมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2548 ระหว่างวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2548...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง