ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ประเทศกลุ่มแม่น้ำโขง สนใจเรียนรู้ Contract Farming โมเดลความสำเร็จพัฒนาภาคเกษตรไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๔๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์โมเดลความสำเร็จของระบบคอนแทร็คฟาร์มของภาคเอกชน ที่ช่วยเกษตรกรไทยมากว่า 40 ปี ให้แก่ผู้ร่วมงานทั้ง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ในงานประชุมนานาชาติ Mekong Hub Knowledge and Learning Fair 2019 จัดขึ้นโดย กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร มกอช. อ.ส.ค. ธ.ก.ส. และ ซีพีเอฟ จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ของไทยไปขยายโอกาสและสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรรายย่อยในประเทศกลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป

ดร.ธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานประชุมนานาชาติ MKLF 2019 ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าทั้งประเทศไทย ทั้งองค์กรภาครัฐ สถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือเกษตร และภาคเอกชน เป็นต้นแบบที่ดีของภูมิภาคอาเซียน ในการพัฒนาระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี และการตลาด นำไปสู่ความเข้มแข็ง และพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากลให้กับคนทั้งประเทศอีกด้วย

IFAD เป็นหน่วยงานหนึ่งของ FAO จัดการประชุม MKLF 2019 ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาภาคเกษตรระหว่างผู้แทนจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ไทย เวียดนาม สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และฟิลิปปินส์ รวมถึงมาเรียนรู้การพัฒนาภาคเกษตรของไทยด้วยการทำงานร่วมกันในรูปแบบสานพลังประชารัฐและการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนการจัดการระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่งที่สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย และช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทย

ซีพีเอฟ เป็นภาคเอกชนรายเดียวที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมนานาชาติดังกล่าว และระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่งของซีพีเอฟได้รับความสนใจจากผู้เข้าประชุม ที่ต่างยอมรับว่าเป็น Model ที่ดีในการพัฒนาภาคเกษตร ซึ่งผู้แทนจากหลายประเทศสนใจจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารโครงการคอนแทร็คฟาร์มมิ่งในประเทศของตนต่อไป

นายณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านโครงการพิเศษ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวภายหลังการร่วมแบ่งปันประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการคอนแทร็คฟาร์มมิ่งของซีพีเอฟในงาน MKLF 2019 ว่า ระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่งเป็นอีกต้นแบบการพัฒนาภาคเกษตรที่ได้รับการยอมรับมากว่า 100 ปี และซีพีเอฟได้นำมาใช้ในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 40 ปี ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้จริง

"ปัจจุบันซีพีเอฟได้ปรับปรุงสัญญากับเกษตรกรของเราที่มีอยู่ราว 5,500 ราย ให้มีความเป็นสากลมากขึ้นตามแนวทางของ FAO และดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.พัฒนาและส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด ... ที่สำคัญ ซีพีเอฟ ยังเป็นบริษัทเดียวที่ทำประกันภัยความเสี่ยงด้านภัยพิบัติให้แก่เกษตรกรกลุ่มประกันรายได้อีกด้วย"

โครงการ Contract Farming ซีพีเอฟ มีเป้าหมายเพื่อต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรในเรื่องต้นทุนการผลิตและการตลาด การทำ Contract Farming จึงต้องเป็นกระบวนการที่ควบคุมได้ทั้งหมดและเป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวม คือ ต่อผู้บริโภค ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ กระบวนการทั้งหมดต้อง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

กลุ่มเกษตรกรของซีพีเอฟ 90% เป็นเกษตรกรในประเภทประกันรายได้ และที่เหลืออีก 10% เป็นกลุ่มประกันราคา ซึ่งเหมาะกับฟาร์มขนาดใหญ่ โดยส่วนใหญ่ร่วมโครงการกับบริษัทมากว่า 10 ปี บางรายอยู่มากว่า 40 ปี ตั้งแต่เริ่มโครงการ มีรายได้ที่สามารถคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินตามกำหนดระยะเวลาของโครงการ ขณะเดียวกัน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก็มีการขยายงานเพิ่มจำนวนฟาร์มให้มากขึ้นด้วย ตอกย้ำได้ว่า ระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่งสามารถพัฒนาภาคเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้มีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน ส่งลูกหลานให้ได้รับการศึกษาที่ดี ได้อย่างเป็นรูปธรรม.


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ดีแทคนำคณะเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง

กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--ดีแทค ดีแทค ได้นำคณะเยาวชนจากโครงการสำนึกรักบ้านเกิด รวมถึงผู้ดูแลรวมจำนวนทั้งสิ้นร่วม 100 คน เดินทางเข้าร่วมในงานประชุมนานาชาติ "ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ไอซีที คอนเฟอเรนซ์ ครั้งที่ 1" ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา...

หุ้นกู้บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารมูลค่า 6,000 ล้านบาทเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) 7 ก.พ.นี้

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange- BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 และ 2 ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อา...

ภาพข่าว: อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัยเป็นตัวแทนมอบเงินสินไหมเนื่องจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิ

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด โดย คุณฌอง พอล บูรแบช ผู้อำนวยการ-ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนบริษัท มอบเงินสินไหม จำนวน 9,562,350 บาท แก่คุณสุจินต์ ธรรมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง