ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สกสว.จับมือ มธ. ปลุกวัยเกษียณ สร้างนวัตกรรมผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยง-ความเหลื่อมสังคมสูงวัย คัด 7 ชิ้นงานสุดเจ๋ง รับโล่จากอธิบดี ผส.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๐๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 ก.ค.--โอเคดีมีเดีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดแสดงนวัตกรรมผู้สูงอายุประเทศไทย ตามโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ เพราะประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งนวัตกรรมที่มีการออกแบบจะนำมาใช้ประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงของกลุ่มผู้สูงอายุ จากการเสียชีวิตด้วยเหตุที่ไม่ควรในแต่ละครัวเรือน อีกทั้งแต่ละพื้นที่มีนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุคิดสร้างนวัตกรรมนั้นขึ้นมาเองและนำไปใช้ได้จริง

นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมผู้สูงอายุ ได้มอบโล่รางวัลนวัตกรรมผู้สูงอายุ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเป็นนวัตกรรมผู้สูงอายุที่ผ่านการประกวดจากชุมชนใน 6 จังหวัดนำร่อง คือ ลำปาง สมุทรปราการ กาญจนบุรี สระแก้ว นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช รวม 7 ชิ้นงาน ประกอบด้วยนวัตกรรม"ถุงมือพยาบาล"จากเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง นวัตกรรม "ไม้กวาดรักษ์โลกและพรมเช็ดเท้าจากขวดพลาสติกสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ" ของเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นวัตกรรม "เครื่องออกกำลังกายเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน" จากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ นวัตกรรม "กระบอกไม้ไผ่ใส่ใจการกินยาในผู้สูงอายุ" จากองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จังหวัดนครราชสีมา นวัตกรรม "บ้านสุขกาย สบายใจ: บ้านต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ"เทศบาลตำบลขุนทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช นวัตกรรม "ปุ๋ยชีวภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ"จากเทศบาลตำบลป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว และจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี

นางไพรวรรณ กล่าวว่า จะพยายามขยายผลนำนวัตกรรมต้นแบบของทั้ง 6 จังหวัด 7 พื้นที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปขยายในพื้นที่อื่นๆ เพราะส่วนหนึ่งก็จะเป็นการลดปริมาณขยะ มีการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นนวัตกรรม ทำให้จำนวนขยะลดลง และได้ของใช้ที่มีราคาถูก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 18 ขณะเดียวกันก็จะมีการพัฒนานวัตกรรมของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ จับมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม

นางระพีพรรณ คำหอม หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุประเทศไทย กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นโครงการระยะที่ 3 ซึ่งโดยภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรระยะสั้น 3 วัน โดยมีตัวแทน 6 จังหวัดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชน ให้ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เรียนรู้กระบวนการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาและการคิดนอกกรอบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุกันเองและให้นวัตกรผู้สูงอายุนำไปต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับแก่ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อให้เกิดนวัตกรเพิ่มขึ้น ซึ่งหลังการขยายผลในพื้นที่ต่างๆ ทำให้เกิดการสร้างนวัตกรผู้สูงอายุ และสร้างนวัตกรรมออกเป็นชิ้นงาน ที่จะนำไปใช้เพื่อการดูแลผู้สูงอายุได้จริง และพัฒนาทุกพื้นที่ให้เกิดศูนย์ต้นแบบนวัตกรรมผู้สูงอายุ นับเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพราะเราอยากเห็นการลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ ผู้สูงอายุสามารถดูแลกันเองได้ ซึ่งหวังว่าโครงการลักษณะนี้จะเกิดความยั่งยืนในพื้นที่ และมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ

สำหรับภายในงาน "Thailand Social Expo 2019" ที่ Challenger Hall 2 เมืองทองธานี ได้จัดเวที SHOW AND SHARE นำเสนอนวัตกรรมผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย พร้อมมีการจัดแสดงนวัตกรรมผู้สูอายุ ภายในงาน ระหว่าง วันที่ 5-7 ก.ค. 2562


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ไทยนครินทร์มอบทุนนักศึกษา

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ บางนา-ตราด กม. 3.5 นำโดยฝ่ายการพยาบาล นำโดยคุณสิริศิลป์ เจียสุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลไทยนครินทร์ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลปี 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และถือโอกาสในการ...

เชฟโรเลต หนุนโครงการ "สานฝันปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง"

เชฟโรเลต สนับสนุนโครงการ “สานฝันปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง” ของคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา และสิ่งของจำเป็น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เชฟโรเลต มหาชัย ในนามบริษัท มหาชัยออโต้เ...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองของประเทศเอเชีย"

ด้วยโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิญี่ปุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองประเทศเอเชีย" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง