ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อม ชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทยสิงหาคมนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๐๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

"โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ"หนึ่งในเครือข่ายของ "เบซิส" เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศความพร้อมนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์เปิดการเรียนการสอนเป็นแคมปัสแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดือนสิงหาคมนี้

นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด เจ้าของโครงการ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ กล่าวว่า "กลุ่มทองสิมามีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาชุมชนย่านพระราม 2 ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบครัน มีบริการที่เอื้อประโยชน์และเชื่อมต่อกับชุมชนโดยรอบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโรงพยาบาลนครธนจากโรงพยาบาลทั่วไปสู่โรงพยาบาลเฉพาะทาง สร้างศูนย์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ตลาด อาคารพาณิชย์ และธุรกิจด้านบริการอื่นๆและล่าสุดยังได้พัฒนาด้านการศึกษาโดยร่วมกับเบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ (BASIS International School Bangkok) บนพื้นที่ 22 ไร่ หลังห้างเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งนับเป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาเป็นโรงเรียนลำดับที่ 35 ของเครือข่ายเบซิส และเป็นลำดับแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

นางสาวเพ็ญศิริ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าและความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนว่า ขณะนี้ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาคารสูง 2 และ 3ชั้น พร้อมด้วยที่จอดรถชั้นใต้ดิน ทั้งหมดจำนวน 5 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียน อาคารอนุบาล อาคารศิลปะและการแสดง อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาคารกีฬาและสันทนาการ โดยสามารถรองรับนักเรียนได้กว่า 1,500 คน โรงเรียนจะพร้อมเปิดให้ผู้ปกครองที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศในโรงเรียนและห้องเรียนต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป โดยมีกำหนดเปิดสอนอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้

เครือข่ายของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรเบซิส คือหนึ่งในเครือข่ายการศึกษาที่ทรงเกียรติที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและในระดับสากล ซึ่งมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนในเครือข่าย

เบซิสผสานรวมกับการเรียนการสอนทางวิชาการที่เข้มข้น โดยได้นำเอาแนวคิดด้านการศึกษาที่เป็นจุดแข็งจากประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและเอเชียมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการศึกษาแบบอเมริกัน

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ได้เตรียมการเรียนการสอนในระบบการศึกษารูปแบบเฉพาะของเบซิส ทั้งด้านการคัดสรรคณะครูอาจารย์ การติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และทางด้านหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ต้องพัฒนาทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะต้องมีทางเลือกและโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความพร้อมเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้ทุกสาขาเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้นักเรียนจำเป็นต้องมีทั้งความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยตัวเอง

โรงเรียนนานาชาติ เบซิส กรุงเทพฯ ได้คัดเลือกให้ อาจารย์อลิซาเบ็ท ธีส์ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน โดยอาจารย์อลิซาเบ็ทได้ย้ายมาจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเบซิส โอโรวัลลีย์ มลรัฐแอริโซนา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงเป็นอันดับต้น ๆ ของสหรัฐอเมริกา อาจารย์อลิซาเบ็ทได้กล่าวถึงหลักสูตรของเบซิสว่า เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์อย่างชัดเจน มีการวางแผนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Spiraling Curriculum) เสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วย Connections Class ที่เชื่อมโยงความเข้าใจในวิชาต่าง ๆ และสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Subject Expert Teacher) เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา เป็นต้น รวมถึงครูผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning Expert Teacher) ที่คอยดูแลพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้เข้าใจพฤติกรรม ความชอบ ความกล้าแสดงออก พัฒนาการทางด้านสติปัญญา อารมณ์และร่างกาย โดยสามารถสอนนักเรียนร่วมกันและช่วยกันดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบ SET/LET ในรูปแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงเรียนในเครือเบซิส การผสมผสานความเชี่ยวชาญของครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและครูผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนรู้มากที่สุด นอกจากนี้เบซิสยังมีเครือข่ายครูขนาดใหญ่ ที่มีการวัดผลและการแชร์ความรู้ระหว่างกันในเครือข่าย เพื่อพัฒนาความสามารถของอาจารย์ผู้สอนในด้านเทคนิคการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

นางสาวเพ็ญศิริยังได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยว่า "จากสถิติล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2560(2560-2561) พบว่า ประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติจำนวน 182 แห่ง โดย 94 แห่งอยู่ในกรุงเทพฯ และมีนักเรียนในระบบการศึกษานานาชาติในกรุงเทพฯ จำนวน 33,969 คน สำหรับฝั่งกรุงธนบุรี มีโรงเรียนนานาชาติ 5 แห่ง เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล 2 แห่ง ระดับอนุบาล-มัธยม 2 แห่ง และเป็นโปรแกรมนานาชาติในโรงเรียนไทย 1 แห่ง กลุ่มทองสิมามองเห็นการเติบโตในด้านการศึกษานานาชาติจึงมุ่งพัฒนาโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ให้เป็นโรงเรียนที่คุณภาพระดับสากล ซึ่งขณะนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ย่านพระราม 2 และใกล้เคียง รวมถึงครอบครัวที่พำนักในย่านธุรกิจต่างๆ นักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาสมัครเรียนในช่วงแรกนี้จะอยู่ในช่วงอายุ 3-9 ปี ซึ่งตรงกับแผนการศึกษาที่ได้วางไว้ โดยจะเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงเกรด 5 และจะเพิ่มชั้นปีขึ้นตามลำดับจนครบเกรด 12

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ได้ที่ 02-415-0099 หรือ www.basisinternationalbkk.com


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ลั่นพร้อมเปิด 2562 เตรียมเยาวชนมุ่งสู่การศึกษา ศตวรรษที่ 21 ในฐานะหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา

เบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง จับมือ บริษัทอาร์ทูดีวัน จำกัด ประกาศความร่วมมือทางการศึกษา เปิดตัวโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ (BASIS International School Bangkok) สร้างวิทยาเขตเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย บนถนนพระราม 2...

CIS จับมือกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสัมมนาการศึกษาระดับโลก กับกูรูการศึกษาชั้นครู Dr. Howard Gardner

กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค " โรงเรียนนานาชาติ คอนคอร์เดียน สมาคมโรงเรียนานาชาติแห่งประเทศไทย และ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้คุณครูไทยได้สัมผัส "กูรูการศึกษา" ระดับโลก Dr. Howard Gardner แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เจ้าของทฤษฏี Multiple Intel...

ภาพข่าว: นิสิตไอเดียดีจาก จุฬา มศว.มข. และม.รังสิต คว้ารางวัลสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ "แฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ด"

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ดีแทค นายธนา เธียรอัจฉริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มแฮปปี้ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) พร้อมพันธมิตรในวงการสื่อโฆษณาและดีไซน์ ร่วมประกาศผลและมอบรางวัลประลองสมองใน 5 ประเภทกับโครงการ "แฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ด" ภายหลังการขับเคี่ยวด้านค...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง