ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ศอช. เปิดเวทีระดมสมอง หนุน 3 พื้นที่ ร่างโมเดลการป้องกัน-แก้ไขปัญหาแม่วัยรุ่นในกลุ่มชาติพันธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๕๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการร่วมกับ 21 เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ในพื้นที่ อำเภออมก๋อย, อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.), สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.), โรงพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.), สำนักงานส่งเสริมการศีกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), โรงเรียน, มูลนิธิรักษ์ไทย, สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT) และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (PLAN)) จัดการประชุมติดตามเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและเสริมพลังภาคีเครือข่ายการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกลุ่มชาติพันธุ์ ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเลวิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ข้อมูล หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกลุ่มชาติพันธุ์ตามบริบทในพื้นที่ และพัฒนาแนวทางการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีนายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ เป็นประธานในพิธี และ ดร.จตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร เป็นวิทยากรนำการประชุม บรรยากาศการประชุมมีการถอดบทเรียนสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกลุ่มชาติพันธุ์จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ การระดมความคิดเกี่ยวกับสถานการณ์และทางออกของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกลุ่มชาติพันธุ์ และรูปแบบที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานและเสริมพลังภาคีเครือข่ายการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกลุ่มชาติพันธุ์

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้การลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี และอายุ 15-19 ปี เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) เป้าหมายที่ 3 ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยที่นานาชาติต้องการบรรลุให้ได้ภายในปี 2573 สำหรับประเทศไทยปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังเป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรวัยรุ่น รวมถึงส่งผลเสียต่อประเทศชาติ เศรษฐกิจ และสังคม จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการครอบครัว ท้องถิ่น สถานประกอบการ และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ดี กลุ่มชาติพันธุ์เป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การดำเนินการจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน จึงต้องคำนึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี บรรทัดฐาน ภาษา และความเชื่อ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กินเนสบุคเยือนไทยบันทึกสถิติโลก "ภาพวาดฝีมือช้างแพงที่สุดในโลก"

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคเหนือเขต 1 หอการค้าจังหวัด เชียงใหม่ และปางช้างแม่สา ร่วมจัด การบันทึกสถิติโลก Guinness World Records จากประเทศอังกฤษ และรับมอบประกาศนียบัตร "ภาพวาดจากฝีมือช้างที่มีราคาแพงที่สุดในโลก : ...

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวเหนือช่วงหนาว เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ยอดจองห้องพัก ร้อยละ 70-100

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เขต 2 รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยว ในพื้นที่ 4 จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2547 - 2 มกราคม 2548 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน และ...

รัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซียส่งทีมแพทย์ช่วยเหลือเหยื่อคลื่นสึนามิ

จาการ์ต้า,1 ม.ค.—แอนทาร่า/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่า กระทรวงได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ทีมแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์จำนวน 10 ตัน ไปยังจังหวัดนังโกร อาเซห์ ดารัสซาลัม บนพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง