ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ซีพี ออลล์ สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ มอบทุนการศึกษา พร้อมส่งเสริมศักยภาพคนไทยสู่บุคคลคุณภาพทุกสาขาอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในชีวิต ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งปณิธานในการให้โอกาสทางศึกษาแก่เด็กและเยาวชน จึงได้สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยโดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการมอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 40,000 ทุน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท และภายในปี 2563 ซีพี ออลล์ ยังมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ประชากรทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน กว่า 100,000 ราย ได้เข้าถึงการศึกษาและได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในงาน "วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL" ซีพี ออลล์ ยังได้ประกาศที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 6 ให้เข้าศึกษาในระดับ ปวช. และปริญญาตรี สาขาต่างๆ ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) อีกจำนวนกว่า 24,000 ทุน

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า "วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL" จัดขึ้นตามปณิธานขององค์กรที่ต้องการสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน ทั้งโอกาสทางอาชีพ การมีงานทำ โดยสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนไทย โอกาสทางธุรกิจที่ทำให้คู่ค้า พันธมิตร SME และเกษตรกร รวมถึงโอกาสทางการศึกษา ซึ่งทางซีพี ออลล์ก็ได้มอบโอกาสทางการศึกษามายาวนานถึง 24 ปี เพราะเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดี โดยมีความเชื่อว่า การศึกษาจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ทางซีพี ออลล์จึงพร้อมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาในด้านต่าง ๆ มีเป้าหมายให้เยาวชนเติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมและเป็นกำลังสำคัญที่จะสามารถพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ในอนาคต"

ในงานนี้มีผู้ที่ได้รับโอกาสจากซีพี ออลล์ ทั้งด้านธุรกิจ อาชีพ และการศึกษา มาร่วมงานอย่างมากมาย ที่น่าสนใจ คือ นักศึกษาที่ได้รับทุนจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่เดินทางมาร่วมงานนี้ได้เผยถึงโอกาสทางการศึกษาที่ซีพี ออลล์ มอบให้จนพลิกอนาคตไปในทิศทางที่ดีขึ้น

นายคณุตม์ สุวรรณจ้อย นักศึกษาทุนชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) กล่าวถึงความรู้สึกจากการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทาง ซีพี ออลล์ มอบให้ว่า "ตอนมัธยมคุณพ่อผมเสียชีวิตด้วยโรคร้าย หลังจากนั้นคุณแม่ต้องออกมาหางานทำเพื่อดูแลครอบครัว ผมเลยตัดสินใจไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัย เพราะต้องการออกมาหางานทำเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณแม่และส่งเสียให้น้องได้เรียนต่อ ผมไปเรียนรำโขนเพื่อที่จะมีรายได้จากการออกงาน แต่พอทำงานมาได้ประมาณ 1 ปี ผมก็เห็นความสำคัญของการศึกษา และได้ทราบข่าวมาว่าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงสอบชิงทุนในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จนได้ทุนเรียนฟรีตลอด 4 ปี หลักสูตรของที่นี่จะเรียน 3 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน ผมมีรายได้ระหว่างการฝึกงานด้วย ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ และที่นี่ก็ทำให้ผมได้รู้ว่าการทำงานจริง ๆ เป็นแบบไหน หลังจากจบการศึกษา ผมก็จะตอบแทนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมีความฝันว่าอยากจะทำธุรกิจเล็ก ๆ เป็นของตนเอง ซึ่งสิ่งที่ผมเรียนก็ตรงกับเป้าหมายในชีวิต ผมรู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจที่ได้รับโอกาสดี ๆ จากทางผู้ใหญ่ ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของผมและครอบครัวไปในทิศทางที่ดีได้อย่างแน่นอน"

ทางด้าน นางสาววิยะดา ชัยมงคลถาวร นักศึกษาทุนชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธรุกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เล่าประสบการณ์ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก ซีพี ออลล์ ว่า "ด้วยฐานะทางบ้านที่ค่อนข้างยากจน คุณพ่อประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำให้มีโอกาสทางการศึกษาน้อย จึงเริ่มมีความคิดอยากขอทุนการศึกษา จนกระทั่งได้ทราบข่าวว่าทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ไปเปิดสนามสอบตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งใกล้โรงเรียนและใกล้บ้าน ก็ลองไปสอบสัมภาษณ์ดู ทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อเป็นนักศึกษาทุนในคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน หนูและครอบครัวดีใจมากเพราะทุนนี้เป็นทุนที่มีมูลค่าสูงและมีจำนวนค่อนข้างจำกัด เหตุผลที่เลือกเรียนด้านการบินเพราะอยากมีความมั่นใจ เสริมบุคลิกภาพให้ตนเอง และได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเวลาที่ได้ไปฝึกงานในสถานประกอบการ เมื่อได้รับโอกาสจากทางซีพี ออลล์แล้ว หนูมีเป้าหมายว่าหลังจบการศึกษาจะได้ทำงานในสายงานที่เรียนมา และถ้าได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็อยากจะกลับมาเป็นครูที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แห่งนี้ เพราะมีที่สถาบันแห่งนี้เป็นผู้ให้โอกาสทางการศึกษาและทำให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิต หนูจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรของเราต่อไป"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รายการจอโลก Biography สารคดีความบันเทิง ตอน แอนดี้ วิลเลี่ยมส์ (ANDY WILLIAMS) วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549 ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี

ตอน แอนดี้ วิลเลี่ยมส์ (ANDY WILLIAMS) ติดตามกันต่อในตอนที่ 2 จอโลก Biography กับเรื่องราวของ แอนดี้ วิลเลี่ยมส์ เจ้าของเสียงทุ้ม นุ่ม เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ ชีวิตที่ต่อสู้อยู่ในวงการเพลง และโทรทัศน์มานานกว่า 60 ปี กว่าจะประสพความสำเร็จในชีวิต เขาต้องเดินทา...

ภาพข่าว: "แคมป์สนุกคิดกับชินคอร์ป " จัดคาราวานลงจังหวัดภูเก็ต

กรุงเทพฯ--27 ม.ค.--ชิน คอร์ปอเรชั่น "แคมป์สนุกคิดกับชินคอร์ป " จัดคาราวานลงจังหวัดภูเก็ต มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา ศบอ.สาคูผู้ประสบภัยสึนามิพร้อมร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมของหาดในยาง คาราวานแคมป์สนุกคิดกับชินคอร์ป นำโดยพี่เลี้ยงและเยาวชนในโครงการ...

สมาคมสปาไทย ช่วยเหลือพนักงานเนื่องจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--สมาคมสปาไทย สืบเนื่องจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ใน 6 จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ที่สร้างความเสียหายมากมายอย่างไม่ทันตั้งตัวกับชีวิต ทรัพย์สิน และการดำเนินชีวิต อย่างไรก็ตาม พวกเราต้องเดินต่อไป...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง