ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การประชุมว่าด้วยการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี) มุ่งส่งเสริมการพัฒนาและเปิดประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
ซีอาน, จีน--15 พ.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

การประชุมว่าด้วยการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี) จัดขึ้นที่เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีรัฐบาลมณฑลส่านซีเป็นเจ้าภาพ และจัดโดยกลุ่มบริษัทและองค์กรต่างๆ ซึ่งรวมถึงกรมพาณิชย์มณฑลส่านซี (หน่วยงานระดับมณฑลที่ดูแลด้านการส่งเสริมการค้าเสรี) และเขตการค้าเสรีนำร่องเส้นทางสายไหมของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

งานนี้ประกอบด้วยการประชุมหลักหนึ่งรายการและงานสัมมนาคู่ขนานอีกสองรายการ ได้แก่ การประชุมว่าด้วยการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี) งานสัมมนาหัวข้อนวัตกรรมและการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี) และงานสัมมนาหัวข้อการพัฒนาร่วมกันระหว่าง 5 มณฑลในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

การประชุมหลักในหัวข้อ "การยกระดับการปฏิรูปและเปิดประเทศ และการส่งเสริมการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องอย่างมีคุณภาพ" ได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมเขตการค้าเสรี ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวทั้งจากในและต่างประเทศ ผู้แทนจากเขตการค้าเสรีชั้นนำทั่วโลก และนักวิชาการจากหลากหลายองค์กรชั้นนำ มาร่วมหารือเรื่องการเพิ่มความสามารถของเขตการค้าเสรีต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลกลาง การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในเขตการค้าเสรี การสร้างโอกาสเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันในเขตการค้าเสรีต่างๆ ภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative ไปจนถึงการส่งเสริมการปฏิรูปและเปิดกว้างของเขตการค้าเสรีนำร่อง และการสร้างฉันทามติในการพัฒนาเขตการเสรีนำร่องในมณฑลส่านซีอย่างมีคุณภาพ

ในช่วงสองปีที่ผ่านมานับแต่ก่อตั้ง เขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี) ได้นำเสนอแม่แบบที่ยืดหยุ่นและสามารถทำตามได้ และการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระทำให้มีความคืบหน้าค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ทางเขตยังรุกพัฒนาฮับ พอร์ทัล และแม่แบบสำหรับเศรษฐกิจโมบาย ที่จะนำไปสู่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงการ Belt & Road Initiative รวมถึงการพัฒนาภาคตะวันตกของจีนต่อไป ทางเขตได้สำรวจและทดลองแม่แบบต่างๆ เพื่อทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพ ยกระดับการกำกับดูแล และปรับปรุงบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุน การค้า การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงสถานะของเขตการค้าเสรีนำร่องในฐานะสนามทดสอบการยกระดับนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศ

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 เขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี) เป็นที่ตั้งของธุรกิจและองค์กร 40,694 แห่ง รวมถึงบริษัทที่ลงทุนโดยต่างชาติ 347 แห่ง การดำเนินพิธีการศุลกากรในเขตใช้เวลาน้อยลงมาก ขณะที่การค้าขายกับต่างประเทศมีมูลค่าสูงถึง 2.649 แสนล้านหยวน (ราว 3.86 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วน 75% ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของมณฑลส่านซี เขตการค้าเสรีนำร่องช่วยให้มณฑลส่านซีมียอดนำเข้าและส่งออกรวมกันสูงถึง 3.5138 แสนล้านหยวน (ราว 5.13 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมูลค่าการผลิตรวมอยู่ที่ 2.44 ล้านล้านหยวน (ราว 3.56 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 29.3% และ 8.3% ตามลำดับ โดยมูลค่าการผลิตรวมนั้นสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของทั้งประเทศถึง 1.7 จุดเปอร์เซ็นต์ นับเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลส่านซี ทั้งยังเป็นการกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นในการส่งเสริมการเปิดประเทศ

คุณจ้าว กัง รองผู้ว่าการมณฑลส่านซี กล่าวว่า รัฐบาลจีนได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการปฏิรูปและเปิดประเทศในยุคใหม่ด้วยมาตรการที่ใช้ได้จริง ในระหว่างการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ครั้งที่ 2 โดยทางมณฑลส่านซีจะยกระดับเขตการค้าเสรีนำร่องในฐานะสถานที่พัฒนาและทดลองใช้นโยบายที่เอื้อต่อการใช้มาตรการต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าถึงระบบนิเวศทางธุรกิจและกฎหมายอย่างเป็นธรรม เปิดกว้าง มีมาตรฐานเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเหล่านี้สามารถขยายธุรกิจสู่สากล พร้อมกับยกระดับมาตรฐานและนำเสนอสิ่งที่ได้จากการปฏิรูปและเปิดประเทศ มณฑลส่านซีวางแผนทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายของโครงการ Belt & Road Initiative เพื่อสร้างอนาคตที่สัมฤทธิผลมากกว่าเดิม โดยใช้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรีนำร่องในฐานะเวทีที่ช่วยยกระดับการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน และความร่วมมือในโครงการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมได้ที่ http://ftz.shaanxi.gov.cn/

เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี)

เขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี) เป็นหนึ่งในเขตการค้าเสรีนำร่องของจีนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยเป็นส่วนหนึ่งของเขตการค้าเสรีนำร่องกลุ่มที่สาม และเป็นเขตการค้าเสรีนำร่องแห่งเดียวในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี) ตั้งอยู่ในทำเลทองที่เหมาะแก่การนำเสนอแม่แบบที่ยืดหยุ่นและสามารถทำตามได้ เพื่อสนองต่อเป้าหมายของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีน ที่ต้องการยกระดับบทบาทของโครงการ Belt & Road Initiative ในการพัฒนาภาคตะวันตกของจีน พร้อมกับส่งเสริมให้ต่างชาติเข้าถึงเมืองหน้าด่านในภาคตะวันตกของจีน เพื่อพลิกโฉมเขตการค้าเสรีนำร่องให้กลายเป็นสนามทดสอบการใช้นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศที่กำลังดำเนินอยู่ เพื่อเป็นแม่แบบให้กับเมืองอื่นๆของจีนในการปฏิรูปและเปิดกว้าง รวมถึงสร้างฐานที่มั่นสำคัญในการสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายของโครงการ Belt & Road Initiative

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20190513/2464309-1
คำบรรยายภาพ - การประชุมว่าด้วยการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (ส่านซี)

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รายการ เกมวัดดวง วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2548 เวลา 13.00-13.55 น. ทางททบ.5

กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--เอไทม์ มีเดีย "เกมวัดดวง" ชวนคนกรุงมุ่งชิงเงินล้าน!! ฝ่าด่านสี่แยกสกัดคนดวงอ่อน วันที่ 15 พค.นี้ อาทิตย์นี้ รายการ "เกมวัดดวง" ชวนผู้แข่งขันจากทางบ้านที่เขียนจดหมายแจ้งความจำนงมาร่วมวัดดวงกันที่สวนลุมพินี สวนสวนสาธารณะกลางเมืองหลวง...

ภาพข่าว: ต้อนรับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์

กรุงเทพฯ--21 เม.ย.--โรงแรมคอนราด ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร พร้อมคณะรัฐมนตรีไทย ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เฮเลน คลาร์ก(ที่ 2จากซ้าย) นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยเพื่อลงนาม MOU เปิดเขตการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ ณ โรงแรมคอนราด เมื่อเ...

สรุปข่าวเอเชียเน็ทประจำวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2546

สถานที่การประชุมในเอเชียแปซิฟิก สิงคโปร์ : ดาต้าคราฟท์ เอเชีย (Datacraft Asia) จะให้การสนับสนุนการจำหน่ายระบบการประชุมไอพี รุ่นมีทติ้งเพลส (MeetingPlace) ของละติจูด คอมมูนิเคชั่น (Latitude Communication) เว็บไซต์ : www.datacraft-asia.com www.meetingplace....

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง