ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร แชมป์แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๑๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 พ.ค.--สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการจัดการศึกษาสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ กระจายครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ แต่ยังไม่สามารถรองรับความต้องการกำลังคนด้านช่างเชื่อมโลหะ ทั้งนี้เนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่นค่านิยม และทัศนคติ ทั้งที่ช่างเชื่อมโลหะเป็นอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับช่างสาขาอื่นๆ และมีโอกาสในการศึกษาต่อยอด และมีเส้นทางอาชีพ เช่นเดียวกับการเรียนในสาขาวิชาชีพอื่น อีกทั้งแนวโน้มความต้องการในระดับฝีมือเพิ่มขึ้นทุกปีในภาคอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสาขาช่างเชื่อมของประเทศไทยที่อยู่ในสาขาวิชาชีพช่างเชื่อมเข้าสู่มาตรฐานสากล และเป็นเวทีส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนช่างเชื่อมรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวศึกษาได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัทยู.บี.เอ็ม.เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด และสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม จัดแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ภายในงานอินเตอร์แมค 2019 (Inter mach 2019)

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม กล่าวว่าการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 7 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ ได้แก่ 1.การแข่งขันทักษะฝีมือช่างเชื่อม (Welding skill competition) ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบรายบุคคล ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 40 คน จาก 20 สถานศึกษา ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายทวีโชค สูงสนิท นักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคยโสธร รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายศาตราวุช ใจมั่น นักศึกษา ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายศตวรรษ วิชรศศิมณฑล วิทยาลัยเทคนิคตาก 2. การแข่งขันทักษะฝีมือช่างควบคุมหุ่นยนต์เชื่อม (Robot Welding Competition) เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 34 คน จาก 17 สถานศึกษา โดยเป็นทีมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ร่วมด้วย ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณภัทร โท้ทอง และนางสาวสุพิชชา พรมหมื่นไวย์ ทีมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นายณัฐวุฒิ เสียงประเสริฐ์ และนายศุภวิชญ์ นวลภูมิ นักศึกษา ปวส.2 ทีมจากวิทยาลัยเทคนิคระยอง และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวิวรรธน์ วงศ์จันทร์ และนายดิสดนัย ธนะสุข ทีมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

โดยทั้ง 2 ประเภทการแข่งขัน ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 20,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 10,000 บาท ตามลำดับ โดยทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภททักษะฝีมือช่างควบคุมหุ่นยนต์เชื่อม (Robot Welding Competition) จะได้เดินไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และครูผู้ควบคุม ทีมชนะเลิศ ทั้ง 2 ประเภท จะได้ไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขัน ประเภทที่ 3 คือการเชื่อมแบบเสมือนจริง (welding Simulator) แข่งขัน โดยใช้เครื่องเชื่อมแบบเสมือนจริง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการฝึกเชื่อมสมัยใหม่ ที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่มีมลพิษ โดยผู้ชนะเลิศ ได้แก่นายชนาธิป ร่ำร้อง นักศึกษา ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1. ได้แก่นายนภัทรชัย อนุกูล นักศึกษา ปวส. 2 วิทยาลัยเทคนิคระยอง และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นายณัฐนนท์ ท้าวชัย นักศึกษา ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลชุดอุปกรณ์และเครื่องมือช่างเพื่อใช้ในงานเชื่อม มูลค่าเครื่องละ 15,000 บาท 10,000 บาท และ 5,000 บาท ตามลำดับ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ยูนิไทยเปิดตัว Vocational Training Center and A School Safety ศูนย์พัฒนาเยาวชนด้านทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า อิเล็กโทรนิค และช่างเชื่อมโลหะ และการสร้างจิตสำนึกเยาวชนด้านความปลอดภัย

กลุ่มบริษัทยูนิไทยเปิดตัว "ศูนย์พัฒนาเยาวชนด้านทักษะวิชาชีพช่างและการสร้างจิตสำนึกเยาวชนด้านความปลอดภัย" (Vocational Training Center and A School Safety)...

สุดยอดมือทอง..จูเนียร์ เวทีสำหรับนักล่าฝันรุ่นเยาว์

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ เยาวชนนักล่าฝัน บอกเป็นเสียงเรียกร้องว่า " หนูอยากมีร้านขนมไทยในต่างประเทศ" , "หนูอยากเป็นเชฟในโรงแรมแรมดัง ๆ" รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ แห่งครัวคุณหรีดอร่อย x 3 จึงไม่รอช้า ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง