ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สจล. จับมือ ทปอ. ลงพื้นที่ภาคเหนือ รุดส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันภัยและทุนทรัพย์ ช่วย นักศึกษา-ประชาชน พร้อมโชว์ต้นแบบ เครื่องกรองอากาศ D.I.Y. บรรเทาวิกฤติ PM 2.5

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๒๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รุดส่งมอบกำลังใจ อุปกรณ์ป้องกันภัย จำนวน 25,000 ชิ้น และทุนทรัพย์ กว่า 750,000 บาท ภายใต้โครงการ "รวมน้ำใจ ต้านภัยฝุ่น" เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ จากเหตุไฟป่าและการลักลอบเผาป่าในช่วงอากาศปิดและลมสงบ พร้อมสาธิตการทำ "เครื่องกรองอากาศ D.I.Y." สำหรับมอบให้สถานศึกษาและชุมชน เพื่อบรรเทาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นการชั่วคราว ภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และภาคการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนืออย่างไรก็ตาม สจล. รับรู้ถึงความลำบากของการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเคยประสบกับวิกฤตการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมจัดกิจกรรม "รวมน้ำใจ ต้านภัยฝุ่น" ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8111 เว็บไซต์www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlnews

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล.กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้เข้าร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในโครงการ "รวมน้ำใจ ต้านภัยฝุ่น" เพื่อส่งมอบกำลังใจ อุปกรณ์ป้องกันภัย จำนวนกว่า 25,000 ชิ้น โดยเป็นหน้ากาก N95 จำนวน 24,926 ชิ้น เครื่องเปาลมดับไฟป่า 40 เครื่อง หน้ากากดับไฟป่า จำนวน 50 ชิ้น และทุนทรัพย์ กว่า 750,000 บาท ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้ สจล. รับรู้ถึงความลำบากของการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสจล. เคยประสบกับวิกฤตการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดังกล่าวเช่นกัน และในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีเป้าหมายในการประสานงานความช่วยเหลือ และการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ จึงได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเปิดรับบริจาคจาก คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สจล. และประชาชนที่มีความประสงค์ทั่วไป

ปัญหาวิกฤตการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ ตาก และน่าน มีสาเหตุหลักมาจากปัญหาไฟป่า หมอกควันจากพื้นที่แนวชายแดน และการลักลอบเผาป่าทั้งในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับการที่กำลังลมในพื้นที่อ่อนแรงลง อากาศปิดและลมสงบ จึงส่งผลกระตุ้นให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สจล. จึงเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ป้องกันภัย ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่และบุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านไฟป่า โดยได้รับการตอบรับและสนับสนุนที่ดีจากสาธารณชนเป็นอย่างดี

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า สจล. เล็งเห็นว่าปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใช้ชีวิตกลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงหน้ากากอนามัย N95 ที่ใช้ป้องกันฝุ่นนั้นไม่ได้ออกแบบให้รับกับสรีระใบหน้าของเด็กส่งผลให้ป้องกันได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์หมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำเป็นต้องผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งนำโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาธิตการทำเครื่องกรองอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ทำได้ง่ายด้วยตนเอง เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ชั่วคราว สำหรับแจกจ่ายในโรงเรียน สถานศึกษา และชุมชน ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ส่งมอบกำลังใจ อุปกรณ์ป้องกันภัย และทุนทรัพย์ ผ่านโครงการ "รวมน้ำใจ ต้านภัยฝุ่น" เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8111 เว็บไซต์www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlnews


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

KMITL ปิ๊งธุรกิจ SMEs ยุคน้ำมันแพง "ผลิตไบโอดีเซล"ประกวดแผนธุรกิจ Moot Biz แห่งชาติ

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--คิธ แอนด์ คินฯ นักศึกษา ป.โท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ส่ง "ศูนย์ผลิตไบโอดีเซล" จากน้ำมันพืชใช้แล้ว ประกวดแผนธุรกิจ Moot Biz แห่งชาติ เผยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าให้มีการใช้ไบโอดีเซล 10% จากน้ำมั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง