ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมการค้าภายใน พาออร์แกนิคไทยโกอินเตอร์ ร่วมงาน Natural Organic Products Europe 2019 ชี้สินค้าอินทรีย์ไทยจุดแข็งใหม่ในตลาดโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๑๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 เม.ย.--กรมการค้าภายใน

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน เร่งประชาสัมพันธ์สินค้าอินทรีย์ไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดยุโรป นำคณะร่วมงาน Natural & Organic Products Europe London 2019 งานแสดงสินค้าอินทรีย์

ที่ใหญ่ที่สุดในภาคยุโรป ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หวังขับเคลื่อนสินค้าอินทรีย์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศ

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดี กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า "ปัจจุบัน สถานการณ์สินค้าอินทรีย์โลกมีมูลค่ารวม 104,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็น 3.55 ล้านล้านบาท ขณะที่สินค้าอินทรีย์ของประเทศไทยมียอดการเติบโตอยู่ที่ ร้อยละ 20 และมีการบริโภคสินค้าอินทรีย์สูงถึง 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดภายในประเทศ 800 ล้านบาท และ ตลาดต่างประเทศ 1,900 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของมูลค่าตลาดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง มีโอกาสอย่างมากในการพัฒนาสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าอินทรีย์ ทั้งเพื่อจำหน่ายในประเทศและเพื่อส่งออก ซึ่งการจะก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอินทรีย์ที่สำคัญของโลกได้นั้น ภาครัฐพร้อมที่จะช่วยผลักดัน โดยการบริหารจัดการทั้งในด้านการผลิตและการตลาดควบคู่กันไป เพื่อทำให้สินค้าอินทรีย์ของไทยเป็นตัวจริงในตลาดโลก เป็นการเชื่อม Local Economy สู่ Global Economy"

"กรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจและบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดตลาดสินค้าอินทรีย์ จึงได้นำคณะทำงานร่วมออกบูธในงาน Natural & Organic Products Europe 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการเอ็กเซล กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอินทรีย์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรป มีผู้เข้าชมงาน นักธุรกิจ ผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายมากกว่า หมื่นคน จาก 48 ประเทศทั่วโลก จัดแสดงสินค้าอินทรีย์กว่า 70 อุตสาหกรรม มากกว่า 700 สินค้า โดยกรมฯ

มีเป้าหมายหลักในการร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าอินทรีย์ไทยให้เป็นที่รู้จัก สร้างมูลค่าทางธุรกิจเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายโซนยุโรปร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) รวมถึงร่วมประชาสัมพันธ์งาน Organic Expo - BIOFACH Southeast Asia & NATURAL EXPO Southeast Asia งานแสดงสินค้าออร์แกนิคของไทยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกำลังจัดจะขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ฮอล์ล 7 - 8 เมืองทองธานี"

"ผลตอบรับจากการร่วมงานนี้ พบว่าสินค้าอินทรีย์ไทยได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ซื้อโซนยุโรปเป็นอย่างดี มีผู้ซื้อเข้ามาพูดคุยเจรจาการค้าและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอินทรีย์ จำนวนมากกว่า 60 ราย โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจมาก ได้แก่ สินค้าประเภทเครื่องแกง เครื่องปรุงอาหาร ซอสปรุงรส กะทิ กาแฟ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และสบู่ เป็นต้น นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชม เวโทรส ซุปเปอร์มาเก็ต (Waitrose) ซึ่งเป็นตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตสินค้าอินทรีย์สำคัญที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ รวมถึงได้พูดคุยกับ Mrs. Aileen Nicol ซึ่งเป็น Campaign Director จากองค์กรคณะกรรมการการค้าอินทรีย์โลก หรือ Organic Trade Board (OTB) ที่มาให้ข้อมูลด้านการพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ไทย องค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย กลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าอินทรีย์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลกอีกด้วย พร้อมทั้งได้เชิญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าอินทรีย์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในงานที่กรมฯ จะจัดขึ้นในประเทศไทยด้วย

กรมฯ เชื่อมั่นว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมงาน Natural & Organic Products Europe London 2019 จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ไทยทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางการผลิต และการส่งออกสินค้าอินทรีย์สู่ตลาดโลก


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ก.ส.ล.จัดอบรม เรื่อง "การบริหารและการตลาดธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า"

กรุงเทพฯ--2 มี.ค.--ก.ส.ล. กำหนดการอบรม เรื่อง "การบริหารและการตลาดธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2548 เวลา 9...

สถาบันพัฒนา SMEs จัดอบรม "เทคนิคการเขียนข้อความโฆษณา สำหรับเจ้าของธุรกิจ SMEs"

กรุงเทพฯ--10 ก.พ.--สถาบันพัฒนา SMEs การโฆษณาสินค้าและบริการของธุรกิจ SMEs เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้ธุรกิจ SMEs สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากธุรกิจ SMEs มีข้อจำกัดทางด้านเงินทุนจึงไม่สามารถทำก...

พาณิชย์เตือนพ่อค้าไทยผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ หลังเยอรมันตรวจพบหม้อหุงข้าวไม่ได้มาตรฐาน

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--กระทรวงพาณิชย์ นายยรรยง พวงราช รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการค้าต่างประเทส แจ้งว่าสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รายงานว่า ประเทศเยอรมนี ตรวจพบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย เป็นสินค้าที่ไม่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง