ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ชู ศกอ. ร้อยเอ็ด อีกหนึ่งตัวอย่างเกษตรกร สู่การทำเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๑๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า เกษตรผสมผสาน เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมที่มีกิจกรรมตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไปในพื้นที่เดียวกัน โดยกิจกรรมมีการเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาอย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจากตัวอย่างของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) จังหวัดร้อยเอ็ด นายวิชัย ทวินันท์ นับเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างที่มีความมุ่งมั่นและอดทนในการทำเกษตรผสมผสาน จนประสบผลสำเร็จได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์Organic Thailand และพัฒนาสถานที่พักอาศัยเป็นศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกรมาจนปัจจุบัน

จากการลงพื้นที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) และสัมภาษณ์ นายวิชัย ทวินันท์เศรษฐกิจการเกษตรอาสา ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งบอกเล่าว่า ตนเองได้เริ่มต้นทำเกษตรผสมผสาน ตั้งแต่ปี 2547 โดยมีแนวคิดที่ต้องการเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบใช้สารเคมี มาเป็นเกษตรอินทรีย์ มีการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่ 7 ไร่ โดยแบ่งเป็น นาข้าวอินทรีย์ จำนวน 2 ไร่ พืชหลากหลาย จำนวน 2 ไร่ แบ่งเป็น ไม้ผล จำนวน 1 ไร่ 1 งาน ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ ไม้ยืนต้น จำนวน 1 งาน ได้แก่ ประดู่ พะยุง ยางนา และ พืชผัก จำนวน 2 งาน ได้แก่ ผักสลัด แตงกวาญี่ปุ่น ปศุสัตว์ จำนวน 1 ไร่ ได้แก่ หมูป่า เป็ดไข่ ไก่ไข่ และไก่เนื้อ และสระน้ำ จำนวน 2 ไร่ เพาะเลี้ยงปลาตะเพียน ปลาบึก ปลาไน

สำหรับผลผลิตที่ได้เก็บไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือจากการบริโภคจะนำไปจำหน่าย มีต้นทุนโดยรวมอยู่ที่ 150,000 บาท/ปี สร้างรายได้ประมาณ 400,000 บาท/ปี ซี่งเป็นรายได้จากการขายผลผลิตทุกกิจกรรมที่ทำ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และข้าวหอมมะลิ 105 เพราะตลาดยังมีความต้องการอยู่มาก นอกจากนี้ ยังมี ไข่เป็ด ไข่ไก่ เป็ดเนื้อ ไก่เนื้อ หมูขุน และพืชผักต่างๆ ซึ่งมีผู้มารับซื้อถึงที่ และบางส่วนนำไปขายเองในตลาดนัดของชุมชน โดยใช้ปุ๋ยคอกจากสัตว์ที่เลี้ยงไว้ และการทำน้ำหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมถึงการปลูกพืชที่ช่วยไล่แมลง เช่น ดาวเรือง

นอกจากนี้ นายวิชัย ได้ข้อคิดให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทำเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ ว่าต้องมีความอดทน มุ่งมั่น โดยที่ผ่านมาตนใช้เวลาถึง 7 ปี จึงประสบความสำเร็จ เนื่องจากช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์นั้น ยังไม่ได้ผลผลิตมากนัก เพราะดินเสื่อมโทรมจากสารเคมี สะสมโรคและแมลงจำนวนมาก แต่ด้วยความตั้งใจจริง ที่ต้องการบริโภคอาหารปลอดภัย จึงปรับปรุงดินมาเรื่อยๆ และได้ผลผลิตที่งอกงามจนถึงทุกวันนี้ โดยปัจจุบัน มีเกษตรกรและผู้สนใจมาขออบรมกับทางศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอย่างต่อเนื่องประมาณ 700 คน/ปี ซึ่งเกษตรกร และท่านที่สนใจในการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์สามารถ ขอคำปรึกษา ได้ที่ นายวิชัย ทวินันท์ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เลขที่ 228 หมู่ 4 บ้านเมืองแก้ว ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือ โทร. 06 3194 1499 ซึ่งยินดีให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทุกท่าน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สศก.4 ติดตามสถานการณ์ปลูกข้าวนาปรัง 4 จังหวัดอีสานกลาง พบพื้นที่นาปรังลดลงเฉลี่ย 60%

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวนาปรัง ปี 58 ในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง 4 จังหวัด พบ เกษตรกรปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลงเฉลี่ยร้อยละ 60 ตามประกาศให้งดทำนาปรังของกระทรวงเกษตรฯ และหันไปปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยทดแทน นางราตรี...

เตือนน้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตร สศก. ระบุ ปากตะคลอง ฉะเชิงเทรา พบเกินกว่ามาตรฐาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 16 เผย พบปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ระบุ เจอความเค็ม 30.59 กรัม/ลิตร ณ ประตูระบายน้ำปากตะคลอง ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้ปิดประตูระบายน้ำในคลองต่างๆ...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดตลาดเคลื่อนที่รับซื้อ "ยางพารา" ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางอัญชลี อุไรกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบ และความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อราคายางพาราในพื้นที่ เนื่องจ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง