ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 9-12 เมษายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๑๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 เม.ย.--ซีพีเอฟ
ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

เนื่องด้วยกำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำให้รถขนส่งผลผลิตข้าวโพดหยุดวิ่ง จึงมีผลผลิตเข้าสู่ท้องตลาดน้อยลง แต่ยังคงเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 540 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 เมษายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 361.75 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดแข็งตัวขึ้น จากการที่กระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) ปรับตัวเลขข้าวโพดส่งออกของประเทศจาก 2,375 ล้านบุชเชล คาดการณ์ในเดือนที่ผ่านมา ลงไปที่ 2,300 ล้านบุชเชล และปรับสต๊อกข้าวโพดของประเทศขึ้น 200 ล้านบุชเชล เป็น 2,035 ล้านบุชเชล ขณะที่การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแถบอเมริกาใต้ที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเอื้ออำนวย ทำให้มีการคาดว่าผลผลิตข้าวโพดในบริเวณดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น และ USDA คาดว่าผลผลิตในประเทศอาร์เจนตินาจะอยู่ที่ 47 ล้านตัน ส่วนผลผลิตในประเทศบราซิลคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 96 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศทางด้านประเทศอเมริกายังคงเป็นที่น่ากังวลเนื่องจากคาดว่าปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มขึ้นอีกในสัปดาห์นี้ แนวโน้มราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดต่างประเทศคาดว่าจะทรงตัว

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน
ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในท้องตลาดสมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 14.75 บาท

ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 เมษายน 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 902 เซนต์/บุชเชล ส่วนกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2562 ราคาอยู่ที่ 310.1 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ราคาถั่วเหลืองในสัปดาห์นี้แข็งตัวขึ้น สืบเนื่องจากสต๊อกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ถูกปรับลดลงจาก 900 ล้านบุชเชลในเดือนที่ผ่านมา มาอยู่ที่ 895 ล้านบุชเชล โดยตัวเลขถั่วเหลืองนำเข้าอยู่ที่ 17 ล้านบุชเชล ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 3 ล้านบุชเชล ขณะที่ตัวเลขส่งออกยังคงอยู่ในระดับเดิมที่ 1,875 ล้านบุชเชล ด้านผลผลิตถั่วเหลืองในแถบอเมริกาใต้ USDA ยังคงตัวเลขผลผลิตของอาร์เจนตินาไว้ที่ 55 ล้านตัน และคาดว่าผลผลิตของบราซิลจะเพิ่มขึ้น 500,000 ตัน เป็น 117 ล้านตัน ทั้งนี้ Safra ซึ่งเป็นบริษัทเทรดเดอร์เอกชนของบราซิล รายงานว่าถั่วเหลืองในบราซิลได้ถูกเก็บเกี่ยวไปแล้วร้อยละ 83 มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 79

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว
ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ราคาปลาป่นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัจจุบันการส่งออกยังดำเนินการได้ต่อเนื่อง ขณะที่เปรูยังไม่ประกาศโควต้าการจับปลา ทำให้ผู้นำเข้าต้องหาแหล่งนำเข้าจากประเทศอื่น สำหรับประเทศมีการเร่งสต๊อกสินค้า สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่โรงงานผู้ผลิตต้องเร่งผลิตอาหารป้อนให้กับฟาร์มต่างๆ โดยปริมาณปลาป่นยังมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์นที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 26.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าว : ราคาลดลง

การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 433 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 432 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 375 เหรียญสหรัฐฯ

ส่วนตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,230 บาท ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,050 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง
สุกร : ราคาทรงตัว

ในสัปดห์นี้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาวหลายวันติดต่อกัน ด้านผลผลิตสุกรที่ออกสู่ตลาดลดลง สุกรตัวเล็ก เนื่องจากผลกระทบของสภาพอากาศร้อนทำให้สุกรโตช้า แต่ยังคงมีผลผลิตเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ยืนราคาอยู่ที่ 72-78 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 2,100 บาท (บวก/ลบ 70)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อไก่ช่วงสัปดาห์นี้ยังคงทรงตัว ขณะที่ปริมาณไก่ใหญ่สะสมมีน้อยลงและสมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวที่ตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 10 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท จากการความสมดุลของการบริโภคและปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม ราคาไข่ไก่มีแนวโน้มดีขึ้น หลังจากเทศกาลสงกรานต์จากการบริโภคที่คาดว่าจะฟื้นตัว กอปรกับความร่วมมือในการปลดแม่ไก่ยืนกรงของเกษตรกร และผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนจัดที่จะมีต่อผลผลิตไข่ไก่

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 22-26 มกราคม 2561

ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดลดลงจากช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 570 บาท เป็นหาบละ 582...

ภาพข่าว: ตีฆ้อง! เปิดโรงงานซีพี ลาว

ดร.สินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานอาหารสัตว์ บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านพูคำ เมืองไชยธานี นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมี นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำส.ป.ป.ลาว และนายอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง